If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> 1–2012><br /> mer frihet<br /> bedre oversikt<br /> mer melk<br /> Lely og FjØssystemer – En sterk kombinasjon!<br /> FjØssystemer begynte å selge Lely Astronaut melkerobot i 2002. Samarbeidet ble formalisert<br /> i 2007, gjennom etableringen av 4 Lely Center i Norge. Med Lelys innovative produkter og<br /> FjØssystemers dyktige planleggere, får du en lØsning som både bonde og dyr vil trives med.<br /> www.thenaturalwayofmilking.com<br /> www.fjossystemer.no<br /> innovators in agriculture<br /> Lely Center NærbØ Lely Center Revetal Lely Center Fåvang Lely Center Heimdal<br /> Melketeknikk Vest Melketeknikk SØr Melketeknikk Øst Melketeknikk Midt Norge<br /> 4365 NærbØ 3174 Revetal 2634 Fåvang 7080 Heimdal<br /> Tlf. 51 43 39 60 Tlf. 33 30 69 61 Tlf. 61 28 35 00 Tlf. 72 89 41 00<br /> <a title="Buskap 01 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=1"> FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER </a> <a title="Buskap 01 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=2"> mer frihet bedre oversikt mer melk Lely og F</a> <a title="Buskap 01 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=3"> INNHOLD LEDER 1 /2012 4 Medisinbr</a> <a title="Buskap 01 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=4"> LEDER dokumenteres Rasmus Lang -Ree Ansv</a> <a title="Buskap 01 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=5"> www.ricardofoto.no Endelig blir det innfØrt deta</a> <a title="Buskap 01 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=6"> FRUKTBARHET Hans Storlien Marke</a> <a title="Buskap 01 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=7"> Kraftfôr til hØgtytende kyr </a> <a title="Buskap 01 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=8"> AV L AVLSNYTT DESEMBER 2011 </a> <a title="Buskap 01 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=9"> Årets siste avkomsgransking hadde ett stort hØyde</a> <a title="Buskap 01 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=10"> AV L AVLSNYTT DESEMBER 2011 Toppokse ved</a> <a title="Buskap 01 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=11"> 6SUD\IRPHONHHUVWDWQLQJ 6SUD\IRVLNNHUKHWVSDNNHRJPL</a> <a title="Buskap 01 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=12"> AV L Anne Guro Larsgard Husdyrk</a> <a title="Buskap 01 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=13"> Tid for fjØs www.dialecta.no FjØssystemer B</a> <a title="Buskap 01 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=14"> Cecilie Ødegård Stipendiat, Ge</a> <a title="Buskap 01 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=15"> kriterier for god fruktbarhet Nettverk Nettverk </a> <a title="Buskap 01 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=16"> Helge Øksendal Fagrådgiver Økonomi, </a> <a title="Buskap 01 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=17"> Å drive gård krever kunnskaper og ferdigheter på </a> <a title="Buskap 01 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=18"> FÔRING Sammensetningen av grovfôret har i hØs</a> <a title="Buskap 01 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=19"> innhold i mjØlka fiber). Det betyr et lavere innh</a> <a title="Buskap 01 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=20"> FÔRING For hØyt ureainnhold i mjØlka </a> <a title="Buskap 01 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=21"> mjØlk og fruktbarhet, og effekten er tydeligst nå</a> <a title="Buskap 01 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=22"> HELSE Form på spenetupp og Randi Therese </a> <a title="Buskap 01 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=23"> A-K MASKINER – DIN TOTALLEVERANDØR </a> <a title="Buskap 01 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=24"> AV L Ditt bidrag for bedre Anne Guro Larsgard Hu</a> <a title="Buskap 01 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=25"> Combi Øremerkesystem – solide merker utviklet og </a> <a title="Buskap 01 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=26"> REPORTASJE FjØslØsningen rommer ideer fra lang</a> <a title="Buskap 01 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=27"> NAFSTAD MJØLK DA, KLØFTA I AKERSHUS Q Lars Lauten</a> <a title="Buskap 01 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=28"> REPORTASJE FjØs med eget hjerte </a> <a title="Buskap 01 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=29"> Tid for storfe www.dialecta.no </a> <a title="Buskap 01 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=30"> FORSKJELLIG </a> <a title="Buskap 01 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=31"> Lys er sammen med vann og luft det billigste fôre</a> <a title="Buskap 01 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=32"> REPORTASJE Velg nettverk med omhu – det gir </a> <a title="Buskap 01 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=33"> og tru på framtida. Fokus gikk på det å finne det </a> <a title="Buskap 01 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=34"> ØKONOMI En bedekning me</a> <a title="Buskap 01 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=35"> 2 liter mer melk pr. ku pr. dag NYHET Nytt </a> <a title="Buskap 01 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=36"> Hvordan fungerer fôringa i fjØset ditt? · Op</a> <a title="Buskap 01 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=37"> REPORTASJE Med hjerte </a> <a title="Buskap 01 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=38"> REPORTASJE Med hjerte for melk </a> <a title="Buskap 01 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=39"> Med hjerte i panna og brunetteblikk, sjarmerte ku</a> <a title="Buskap 01 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=40"> 40 Buskap 8–2011</a> <a title="Buskap 01 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=41"> Kunummer 551. Far: 10682 Amdal.</a> <a title="Buskap 01 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=42"> FORSKJELLIG Vi oppfordrer leserene til å se</a> <a title="Buskap 01 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=43"> AV L </a> <a title="Buskap 01 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=44"> Kay-Arne Sandvik MjØlkeprodusent Namsos </a> <a title="Buskap 01 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=45"> Marita og Kai-Arne Sandvik fikk Geno sitt reisest</a> <a title="Buskap 01 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=46"> REPORTASJE REISEBREV Skottlandtur 2011 </a> <a title="Buskap 01 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=47"> FORSKJELLIG melkekyr Einar Vatle Spesialinspekt</a> <a title="Buskap 01 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=48"> Rasmus Lang-Ree rlr@geno.no Tek</a> <a title="Buskap 01 2012 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=49"> BERGET I ÅSGARDANE I GOL I OPPLAND Godt grovfôr </a> <a title="Buskap 01 2012 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=50"> REPORTASJE Avlsinteresse gir resultater </a> <a title="Buskap 01 2012 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=51"> Variabel grovfôrkvalitet – velg riktig kraftfôr </a> <a title="Buskap 01 2012 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=52"> HELSE </a> <a title="Buskap 01 2012 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=53"> Professor Daniel M. Weary fra Canada anbefaler me</a> <a title="Buskap 01 2012 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=54"> HELSE Blåtunge NinaSvendsby – en usikker si</a> <a title="Buskap 01 2012 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=55"> egenskaper ved viruset, ved vektorene, og immunfo</a> <a title="Buskap 01 2012 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=56"> FÔR Harald Volden Fagsjef Tine Råd</a> <a title="Buskap 01 2012 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=57"> Helsæd er Økonomisk interessant ikke minst i områ</a> <a title="Buskap 01 2012 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=58"> FÔR Helsæd et spennende grovfôr? </a> <a title="Buskap 01 2012 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=59"> blandes fysisk for å hindre sorte- ring og ujevnt</a> <a title="Buskap 01 2012 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=60"> ØKONOMI Dårlig helse forstyrrer det optimale</a> <a title="Buskap 01 2012 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=61"> kostnadene skyldes rekruttering faktisk være å s</a> <a title="Buskap 01 2012 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=62"> ØKONOMI Mye av helsekostnadene skyldes r</a> <a title="Buskap 01 2012 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=63"> FRIHET FOR KYR Sorti ent og priser www.kikutagr</a> <a title="Buskap 01 2012 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=64"> REPORTASJE Erling Mysen Frilans</a> <a title="Buskap 01 2012 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=65"> Stockholm Vanern Mariestad Goteborg SVERIG</a> <a title="Buskap 01 2012 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=66"> REPORTASJE StØrst i Europa på Økologisk </a> <a title="Buskap 01 2012 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=67"> AT F E R D KUSIGNALER Ola Stene Fags</a> <a title="Buskap 01 2012 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=68"> FORSKJELLIG SEMINARBEID MED FOKUS PÅ RISIKOFAKTO</a> <a title="Buskap 01 2012 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=69"> plassen «Godfotteori», som sier at vi skal samar</a> <a title="Buskap 01 2012 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=70"> FORSKJELLIG Johannes Ulsund har etter en fors</a> <a title="Buskap 01 2012 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=71"> FAKTA KLAGE skade Ved tvist om årsaken til ell</a> <a title="Buskap 01 2012 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=72"> FORSKJELLIG Erfaringer etter skade </a> <a title="Buskap 01 2012 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=73"> AV L BjØrn Johansen Hove</a> <a title="Buskap 01 2012 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=74"> -bonden.no Redigert av Vibeke Mo | vibeke.mo@kavl</a> <a title="Buskap 01 2012 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=75"> Tanker fra graven En skal ikke skryte av sine b</a> <a title="Buskap 01 2012 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=76"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 01 2012 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=77"> Ferskvann – Pakketilbud: Petzl hodelyk</a> <a title="Buskap 01 2012 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=78"> medlem Redigert av eli.hveem.krogsti@geno.no </a> <a title="Buskap 01 2012 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=79"> FjØsinnredning/utstyr Brunsby Østre – 1735 Va</a> <a title="Buskap 01 2012 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/3657d1a8?page=80"> Returadresse: Geno Holsetgata 22 2317 Hamar </a>