If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> En oversikt over rus i trafikken i Norge og<br /> internasjonalt<br /> <br /> MA – rusfri trafikk rapportserie nr. 2/2017<br /> <br /> www.marusfritrafikk.no<br /> <br /> MA – rusfri trafikk rapport 2/2017<br /> En oversikt over rus i trafikken i Norge og internasjonalt<br /> En sammenstilling av relevant kunnskap og forskning på rus i trafikken<br /> Thyri Dale, MA - rusfri trafikk<br /> Anne Beate Budalen, MA - rusfri trafikk<br /> Terje Assum, TransportØkonomisk institutt<br /> Hallvard Gjerde, Oslo universitetssykehus<br /> Oslo, desember 2017<br /> ISBN 978-82-991726-2-2 Elektronisk versjon<br /> <br /> En oversikt over rus i trafikken i Norge og internasjonalt<br /> Forord<br /> MA – rusfri trafikk arbeider for Økt trafikksikkerhet og spesielt for rusfri trafikk. For å<br /> kunne gjØre en god innsats innenfor samfunnsoppdraget vårt, trenger vi oppdatert<br /> kunnskap.<br /> I Norge forskes det relativt mye på trafikkulykker og tilstandene<a title="Rapport Rus i trafikken page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=1"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=2"> </a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=3"> MA – rusfri trafikk rapport 2/2017 En o</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=4"> </a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=5"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=6"> </a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=7"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=8"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=9"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=10"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=11"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=12"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=13"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=14"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=15"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=16"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=17"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=18"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=19"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=20"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=21"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=22"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=23"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=24"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=25"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=26"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=27"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=28"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=29"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=30"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=31"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=32"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=33"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=34"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=35"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=36"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=37"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=38"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=39"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=40"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=41"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=42"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=43"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=44"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=45"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=46"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=47"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=48"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=49"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=50"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=51"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=52"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=53"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=54"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=55"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=56"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=57"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=58"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=59"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=60"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=61"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=62"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=63"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=64"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=65"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=66"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=67"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=68"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=69"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=70"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=71"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=72"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=73"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=74"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=75"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=76"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=77"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=78"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=79"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=80"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=81"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=82"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=83"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=84"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=85"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=86"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=87"> En oversikt over rus i trafikken i Norge og inter</a> <a title="Rapport Rus i trafikken page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/366eab6c?page=88"> www.marusfritrafikk.no</a>