If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> tekna<br /> NR1 2016 www.tekNamag.No<br /> Magasinet<br /> Vil selge raudåtebaserte<br /> produkter for over en<br /> millliard i året.<br /> Omsetning og sysselset-<br /> ting innen anleggsnæringen<br /> vil øke kraftig i årene som<br /> kommer.<br /> Utviklet aktivitetsmåler<br /> som gikk fra idé til verdens-<br /> marked på to år.<br /> Norsk industridesign<br /> bidrar til å redde tusenvis<br /> av kvinner og nyfødte i res-<br /> surssvake land.<br /> BekyMret for freMtiden?<br /> Her er det<br /> jobb å få!<br /> Vi presenterer fire bransjer med lysende fremtidsutsikter<br /> 2 Tekna magasinet #1 2016<br /> Innhold<br /> Norges Nye<br /> vInner-<br /> branSjer<br /> <br /> Mens det er tap og fortvilelse innen olje og gass, er det<br /> seier og lykkerus i andre bransjer. Tekna Magasinet<br /> presenterer medlemmer som er med på en opptur i<br /> dagens vinnerbransjer.<br <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=1"> tekna NR1 2016 www.tekNamag.No Magasinet Vil</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=2"> 2 Tekna magasinet #1 2016 Innhold Norges Nye </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=3"> 3 I digital bevegelse leder r </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=4"> 4 Tekna magasinet #1 2016 MagasinetbRiefs ww</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=5"> 5 Production Manager snorre angell (43) of Ca</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=6"> For barn som skal opp i 5., 6. og 7. trinn. Forsk</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=7"> 7 apper GrUNNstOff i fArtA!</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=8"> 8 Tekna magasinet #1 2016 KreaTive hjerner </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=9"> 9 </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=10"> 10 Tekna magasinet #1 2016 tillitsvalgt i tøffe t</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=11"> 11 FakTa vIkTIg å hUSke På ved nedbeMannIng Tekn</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=12"> 12 Tekna magasinet #1 2016 oveRRaskelse og foRtv</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=13"> 13 småsToff FoTo: Per HenninG/nTnU FoTo: sHUTTe</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=14"> 14 Tekna magasinet #1 2016 MedleMsUTviklinGen Fr</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=15"> 15 anTall sTUdenTMedleMMer siden år 2000 2000 2</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=16"> 16 Tekna magasinet #1 2016 </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=17"> 17 I fare for å miste jobben? bruk Tekna </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=18"> Gjensidige Bank SØrg for å ha gode beting</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=19"> 19 19 tema TeKNA- MedleMMerS Vinner-</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=20"> tema TeKNA- MedleMMerS Vinner- bransjer </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=21"> 21 vil Skape milliard av millimeter </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=22"> 22 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMe</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=23"> 23 HandS on: Produksjonssj</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=24"> 24 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMerS </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=25"> 25 ekstra høy vekst i verdiskaping. For </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=26"> 26 Tekna magasinet #3 2015 TeKNA-MeodTl2e0M2</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=27"> 27 Tekna-konFeransen 2015: www.tekna.no/tekna</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=28"> 28 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMerS </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=29"> 29 </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=30"> 30 Tekna magasinet #3 2015 TeKNA-MeodTl2e</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=31"> 31 KonTroLLrommeT: Snorre angell </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=32"> 32 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMe</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=33"> 33 HyBeLBoer: Snorre angel</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=34"> 34 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMerS </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=35"> 35 </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=36"> 36 Tekna magasinet #1 2016 TeMKNAA: f-MredmlT</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=37"> 37 FoTo: thea hermansen/Berre </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=38"> 38 Tekna magasinet #1 2016 TeMKNAA: f-MredmlT</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=39"> 39 P Ik No ba fje F alfa leve</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=40"> 40 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMerS </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=41"> 41 </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=42"> 42 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMe</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=43"> 43 HoLmeSTrandTUnneLen: monter</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=44"> 44 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMerS </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=45"> 45 Hallevannetbrua: Hallevannetbrua </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=46"> 46 Tekna magasinet #1 2016 TeKNA-MedleMMerS </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=47"> 47 TUnneLSyn: Ulvintunnelen, en av de tr</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=48"> 48 Tekna magasinet #1 2016 Flere milliArDer i nA</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=49"> 49 Byggearbeider på fellesprosjektet ved</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=50"> 50 Tekna magasinet #1 2016 TeMKNAA: f-Mredml</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=51"> 51 døråPner: Selskapet Vaccibody </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=52"> 52 Tekna magasinet #1 2016 TeMKNAA: f-MredmlT</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=53"> 53 ForSKerFeIrIng: til høyre feirer fem a</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=54"> 54 Tekna magasinet #1 2016 TeMKNAA: f-MredmlT</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=55"> 55 håper på syv nye algeTa J </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=56"> 56 Tekna magasinet #1 2016 illustrasjon: eso/M. </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=57"> 57 BT: to sorte hull som er i ferd eiss /CXC/M.</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=58"> 58 Tekna magasinet #1 2016 på arbeidspLassen K</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=59"> 59 Vil redde 400000mødre og</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=60"> 60 Tekna magasinet #1 2016 på arbeidspLassen S</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=61"> 61 simulator, med navnet MamaNatalie, var spe</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=62"> 62 Tekna magasinet #1 2016 på arbeidspLassen </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=63"> 63 Trener: Fødelselsimulatoren mamaNatalie og ny</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=64"> fra tekna egne forenings- foreningssider sider </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=65"> 65 erne kommer tegne en funksjon, så vet sys</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=66"> 66 Tekna magasinet #1 2016 FOreNINGSSIdeNe: n</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=67"> 67 tekna krever endringer i nav-regelverk</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=68"> 68 Tekna magasinet #1 2016 FOreNINGSSIdeNe: n</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=69"> 69 ppeRing MEd STiL: Vi synes den nye</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=70"> 70 Tekna magasinet #1 2016 FOreNINGSSIdeNe: j</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=71"> 71 er for arbeidstakers forholdet? ganger</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=72"> 72 Tekna magasinet #1 2016 Tekna – Teknisk-natur</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=73"> </a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=74"> 74 Tekna magasinet #1 2016 QUizmAstEr: Thomas Ber</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=75"> 75 Tekna kryss 1-2016 kryssOrDmAkEr: Akse</a> <a title="Tekna Magasinet nr 1/2016 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/36e8f36d?page=76"> sagt i denne utgaVen: </a>