If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Jul i Gentofte Robuste seniorer med skarpe hjerner Nysgerrige børn i videnskabsklub Se Gentofte Kommunalbestyrelse<br /> Side 8 Side 10 Side 6 Side 3<br /> DECEMBER 2017<br /> Giv Grønlands børn<br /> en stemme!<br /> Side 4 – 5<br /> Ny kommunal­<br /> bestyrelse<br /> Kommunalvalget 2017 er vel overstået, og vi kan kon-<br /> statere, at vi med en valgdeltagelse på 71,6 % i vores<br /> kommune igen ligger højt sammenlignet med andre<br /> kommuner. Det er positivt for vores kommunes lokalde-<br /> mokrati. Og det falder i god tråd med det store fokus, vi<br /> har sat på demokratiforståelse i vores skoler samt den<br /> store grad af borgerinvolvering i bl.a. opgaveudvalgene.<br /> Vi ønsker et levende demokrati, hvor borgere og politike-<br /> re kan udvikle gode løsninger sammen.<br /> Dette skal vi udvikle og styrk<a title="GLN december 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=1"> Jul i Gentofte Robuste</a> <a title="GLN december 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=2"> Ny kommunal­ bestyrelse Kommunalvalget 2017 er v</a> <a title="GLN december 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=3"> GENTOFTE KOMMUNALBESTYRELSE Gentofte Kommunalbest</a> <a title="GLN december 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=4"> Giv Grønlands bør GENTOFTE UNICEF BY 2018 </a> <a title="GLN december 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=5"> en stemme! Tre korte til generalsekretær i UNICEF</a> <a title="GLN december 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=6"> FOLKESKOLEN Nysgerrige børn i videnskabsklub Bø</a> <a title="GLN december 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=7"> INTEGRATION Tættere på </a> <a title="GLN december 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=8"> KULTURKALENDEREN OPLEV Jul på Garde</a> <a title="GLN december 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=9"> Gintberg reder verden Varm lattermusklerne op og </a> <a title="GLN december 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=10"> SENIORER Robuste seniorer med skarpe hjerner Det </a> <a title="GLN december 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=11"> IDRÆT NYT LIVREDNINGSSYSTEM I KILDESKOVSHALLEN De</a> <a title="GLN december 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=12"> BØRN Børnene le</a> <a title="GLN december 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=13"> Gode råd Leg med sproget i hverdagen ● Sæt ord p</a> <a title="GLN december 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=14"> AFFALD Affald i uge 52 og uge 1 Dit affald bl</a> <a title="GLN december 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=15"> SNE Når sneen falder Det er ikke rigtig vinter, f</a> <a title="GLN december 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/372baa6d?page=16"> GENTOFTE FØR OG NU Husets datter, Nicoline </a>