If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 6–2017<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> Hvorfor er det en fordel å gi kua Farm-O-San REVIVA?<br /> Gunnhild og Eivind Prestegård har lang erfaring med<br /> melkeproduksjon og kalveoppdrett.<br /> Da de startet med REVIVA var planen å gi til kyrne som<br /> var utsatt for melkefeber. Det var gjerne på 3. laktasjonen.<br /> Mange kyr drikker ikke nok etter kalving og da eter de<br /> heller ikke nok. Dette gir for lavt kalsiumnivå i blodet og<br /> svekket helsetilstand. REVIVA er et velsmakene tilskudd<br /> som tilfører lettfordøyelig energi, mineraler, vitami<a title="Buskap 06-2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=1"> 6–2017 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 06-2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=2"> Hvorfor er det en fordel å gi kua Farm-O-San REVI</a> <a title="Buskap 06-2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=3"> 56 42 38 INNHOLD LEDER 6/2017 </a> <a title="Buskap 06-2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 06-2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=5"> www.ricardofoto.no Mens lovverket sikrer likesti</a> <a title="Buskap 06-2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=6"> AVL De neste to årene er planen å genotype 30</a> <a title="Buskap 06-2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=7"> Opptatt av klima og økonomi? Da bør du gi meg FOR</a> <a title="Buskap 06-2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=8"> AVL Håvard Melbø Tajet Led</a> <a title="Buskap 06-2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=9"> Indeksene til nyfødte kalver stiger nå med ett in</a> <a title="Buskap 06-2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=10"> REPORTASJE Oksene har nå flyttet inn idet nye </a> <a title="Buskap 06-2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=11"> Kommer du? Vi gjentar suksessen med</a> <a title="Buskap 06-2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=12"> FÔR Oddbjørn Kval-Engstad </a> <a title="Buskap 06-2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=13"> ga i 2017? Kg fôr pr. kubikkmeter i en plan- </a> <a title="Buskap 06-2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=14"> FÔRING Hvis du har tatt fôrprøver og kjenner e</a> <a title="Buskap 06-2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=15"> ponere fôret grovfôret du har til disposisjon kan</a> <a title="Buskap 06-2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=16"> HELSE Mange spør seg i disse dager om dyra ka</a> <a title="Buskap 06-2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=17"> S 14:00–14.30 Fredag</a> <a title="Buskap 06-2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=18"> FÔR Fôranalyser er viktig for å optimalisere f</a> <a title="Buskap 06-2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=19"> kte grovfôr? Figur 1: Fôranalyse x (blå figur) mo</a> <a title="Buskap 06-2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=20"> FÔR Hva er det perfekte grovfôr? </a> <a title="Buskap 06-2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=21"> den høye PBV’en som kan være uhel- dig for helse </a> <a title="Buskap 06-2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=22"> E N E D A R N S Angusavtale på melkebruke</a> <a title="Buskap 06-2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=23"> REPORTASJE Solveig Goplen solveig</a> <a title="Buskap 06-2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=24"> REPORTASJE Slåttekar kvesser redskapen </a> <a title="Buskap 06-2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=25"> Sammenraking før pressing, Jan Erik har justert r</a> <a title="Buskap 06-2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=26"> ØKONOMI Jan Erik Lisjordet har vore følgt opp </a> <a title="Buskap 06-2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=27"> etre med jordarbeidinga? Skålharvalternativet </a> <a title="Buskap 06-2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=28"> Solveig Goplen solveig.goplen@geno.no </a> <a title="Buskap 06-2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=29"> Luftig, med lett adkomst for barna, mange vaskepu</a> <a title="Buskap 06-2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=30"> TEMA: NÅR KVINNER BYGGER FJØS Familiefjøs</a> <a title="Buskap 06-2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=31"> KjØp Aldri Melkerobot fØr du har sjekket hvilke </a> <a title="Buskap 06-2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=32"> TEMA: NÅR KVINNER BYGGER FJØS </a> <a title="Buskap 06-2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=33"> VÅTEVIK I SOGNDAL KOMMUNE I SOGN OG FJORDANE Sp</a> <a title="Buskap 06-2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=34"> TEMA: NÅR KVINNER BYGGER FJØS Alltid bond</a> <a title="Buskap 06-2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=35"> 25 år med automatisk melking </a> <a title="Buskap 06-2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=36"> TEMA: NÅR KVINNER BYGGER FJØS </a> <a title="Buskap 06-2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=37"> Med en investeringstakt på 10 – 12 fjøs i året sk</a> <a title="Buskap 06-2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=38"> REPORTASJE Blindheim samdrift ble kåret til år</a> <a title="Buskap 06-2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=39"> BLINDHEIM SAMDRIFT I GISKE I MØRE OG ROMSDAL </a> <a title="Buskap 06-2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=40"> REPORTASJE Samdrift ble årets bedrift </a> <a title="Buskap 06-2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=41"> Bygge mer? dyra p</a> <a title="Buskap 06-2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=42"> REPORTASJE Lise Bjelland Fr</a> <a title="Buskap 06-2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=43"> I tenårene var det ikke mye som tydet på at Sisil</a> <a title="Buskap 06-2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=44"> REPORTASJE Dagrosa </a> <a title="Buskap 06-2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=45"> StorfeSkolen Fruktbarhetskurs på Sortland videre</a> <a title="Buskap 06-2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=46"> Sommer i Sanddalen på Valdresflya – robuste NRF </a> <a title="Buskap 06-2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=47"> </a> <a title="Buskap 06-2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=48"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne ha</a> <a title="Buskap 06-2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=49"> 100-tonner med gode avkom Tore Joa, Rådgiver i T</a> <a title="Buskap 06-2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=50"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA OPPIGARD Nina </a> <a title="Buskap 06-2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=51"> Sommaren er på hell, og det utan at vi eigentleg </a> <a title="Buskap 06-2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=52"> FORSKJELLIG Kim Viggo Weiby Spesialrå</a> <a title="Buskap 06-2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=53"> Hva er Klimasmart Landbruk? Prosjektet har som fo</a> <a title="Buskap 06-2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=54"> FORSKJELLIG LEANTIPS Det gjeld å ta tak i uønsk</a> <a title="Buskap 06-2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=55"> Your animal imaging partner U</a> <a title="Buskap 06-2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=56"> REPORTASJE Braut sin 15-årsdag 23. august ble </a> <a title="Buskap 06-2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=57"> d feiret på Agrisjå Hele 320 utstillere va</a> <a title="Buskap 06-2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=58"> INTERVJU Aksel Winsnes begynte sin NRF-karrier</a> <a title="Buskap 06-2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=59"> legende i Fellesmeieriet i Oslo, før familien kun</a> <a title="Buskap 06-2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=60"> REPORTASJE Inga Skretting Timpele</a> <a title="Buskap 06-2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=61"> Siste helga i august er eit høgde</a> <a title="Buskap 06-2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=62"> Veslemøy S. Oma Stipendiat veslemoy.oma@nmbu.no</a> <a title="Buskap 06-2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=63"> Smitteforsøk syner kor viktig det er med gode rut</a> <a title="Buskap 06-2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=64"> HELSE Korleis hindre BRSV- og coronasmitt</a> <a title="Buskap 06-2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=65"> Helland Silosystem Norsk kvalitet – det lønn</a> <a title="Buskap 06-2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=66"> AT F E R D Kua på bildet presser mulen mot inn</a> <a title="Buskap 06-2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=67"> Trygg og effektiv øremerking siden 1936 I over 80</a> <a title="Buskap 06-2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=68"> Gir rabatt! Termografering FORHINDRER BRANN </a> <a title="Buskap 06-2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=69"> REPORTASJE Fra kollektivbruk</a> <a title="Buskap 06-2017 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=70"> REPORTASJE Fra kollektivbruk til aksjes</a> <a title="Buskap 06-2017 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=71"> Praha drift KRASNA HORA I TSJEKKIA ■■ 194 ansat</a> <a title="Buskap 06-2017 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=72"> REPORTASJE Arbeidsintensiv stordrift </a> <a title="Buskap 06-2017 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=73"> Praha ne Avlsleder Patrick Manhal forteller </a> <a title="Buskap 06-2017 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=74"> HELSE Mye frisk luft, nok plass ved fôrbrettet</a> <a title="Buskap 06-2017 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=75"> Future Rundbuehaller www.futurehaller.no FLYTTB</a> <a title="Buskap 06-2017 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=76"> HELSE Hos dyr i god ernæringstilstand og i et </a> <a title="Buskap 06-2017 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=77"> må det selvsagt velges et preparat uten tilbakeho</a> <a title="Buskap 06-2017 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=78"> FORSKJELLIG BUSKAP 50 ÅR SIDEN Fra årsmeldingen</a> <a title="Buskap 06-2017 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=79"> Ein godt utviklet fôringsrobot, der ku</a> <a title="Buskap 06-2017 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=80"> FÔR Kva er gevinsten og kva kostar det å bruk</a> <a title="Buskap 06-2017 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=81"> Tabell 1: Syner gardsbruka i datasettet med 100 p</a> <a title="Buskap 06-2017 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=82"> FÔR Rive or not? </a> <a title="Buskap 06-2017 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=83"> for jamnare og raskare tørk samt meir og enklare </a> <a title="Buskap 06-2017 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=84"> FORSKJELLIG Ulf er stadig et hett tema, og h</a> <a title="Buskap 06-2017 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=85"> VitaMineral Ammeku VitaMineral Ammeku er tilpasse</a> <a title="Buskap 06-2017 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=86"> -bonden Redigert av Therese Rudi | therese.rudi@</a> <a title="Buskap 06-2017 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=87"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 06-2017 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=88"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 06-2017 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=89"> Kjenner du grovfôret ditt? Grovfôranalyser hje</a> <a title="Buskap 06-2017 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=90"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 06-2017 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=91"> Er dette ditt marked? Buskap nr 6 kommer ut 30.10</a> <a title="Buskap 06-2017 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/3736e9e8?page=92"> Returadresse: Geno Storhamargata 44 2317 Hamar De</a>