If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FOKUS PÅ PRAKTISK UNDERVISNING<br /> Logg inn på lekolar.no<br /> for direkte tilgang til<br /> dine avtalepriser!<br /> UN<br /> DERVISNINGSOPPLEGG<br /> Vi har samlet våre beste tips,<br /> for undervisning og innredning<br /> til de ulike faglokalene i skolen,<br /> på en egen nettside.<br /> Arbeidsbenk Kraft. Art.nr: 42345.<br /> Wille materiellvogn. Art.nr: 136317.<br /> REGJERINGEN<br /> BEVILGER<br /> 127 MILLIONER<br /> KRONER TIL PRAKTISK<br /> OPPLÆRING<br /> I SKOLEN<br /> 1<br /> PRAKTISK UNDERVISNING I SKOLEN<br /> Pengene fordeles til kommunene som et øremerket tilskudd<br /> til 5.-10. trinn. I tillegg foreslår regjeringen å innføre en<br /> rentekompensasjonsordning for større investeringer i<br /> lokaler og utstyr. Pengene kan brukes blant annet på<br /> innkjøp av pedagogiske produkter og utstyr til håndverksfag<br /> og teknologifag, samt oppgradering av laboratorier og<br /> læringsarenaer.<br<a title="NO Praktisk undervising page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/380911e2?page=1"> FOKUS PÅ PRAKTISK UNDERVISNING </a> <a title="NO Praktisk undervising page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/380911e2?page=2"> UN DERVISNINGSOPPLEGG Vi har samlet våre beste t</a> <a title="NO Praktisk undervising page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/380911e2?page=3"> REGJERINGEN BEVILGER 127 MILLIONER KRONER TIL P</a> <a title="NO Praktisk undervising page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/380911e2?page=4"> Wille materiellvogn Art.nr: 136317. </a>