If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 2 • 2018<br /> o<br /> NEWS<br /> <br /> rra Timber News nr 2/2018 Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra. 1<br /> BESÖK I FRAMTIDENS<br /> SÅGVERK<br /> NYA PERSPEKTIV<br /> <br /> <br /> <br /> Skog, resor och kundmöten<br /> N<br /> Erik Eliasson, marknadschef<br /> Fortsatt konkurrens<br /> Kampen om råvara hårdnar i norra Sverige med betydande ökning av<br /> massaproduktionen på flera håll. Enbart nyrenoverade SCA Östrand<br /> kommer öka vedförbrukningen med smått otroliga 2,5 miljoner kubik-<br /> meter per år. Detta motsvarar en ökning av den totala vedförbrukningen<br /> i norra Sverige med över tio procent. Effekterna kommer långsiktigt att<br /> påverka branschstrukturen i stora delar av svensk skogsnäring. Speciellt<br /> kan tillgången på klenare timmer mellan 12–16 centimeter till sågverken<br /> minska. Idag utgör den cirka<a title="Norra Timber News_18-2_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=1"> NR 2 • 2018 o NEWS </a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=2"> Erik Eliasson, marknadschef Fortsatt ko</a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=3"> Representanter från Norra Timber tillsammans med </a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=4"> Besökarna gjorde ett stopp i operatörshytten. Här</a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=5"> Simon Brown uppskattade besöket i Sävar. </a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=6"> Skog, resor och kundmöten – matchning Han började</a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=7"> Niklas Gustafsson kommer att vara verksam på den </a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=8"> Nya perspektiv för tidigare förädlingschefen Efte</a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=9"> Platschefen förklarar också vikten av ordning</a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=10"> Lavskrikan – kär fågel med många namn Lavskrikan</a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=11"> Kontakta oss! www.norratimber.se Marknadschef</a> <a title="Norra Timber News_18-2_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/38e63863?page=12"> www.norratimber.se 12 </a>