If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Lokalafdelingen i Silkeborg<br /> VALGMØDE<br /> Onsdag den 20. oktober kl. 14-17<br /> Medborgerhuset Bindslev Plads Silkeborg<br /> Rækker Silkeborg Kommunes service og tilbud<br /> også til fremtidens pensionister.<br /> Kom og hØr partiernes spidskandidater om<br /> deres visioner og handlinger for ældreområdet.<br /> Kan kandidaterne se sig selv i tilbud<br /> og tempo? Er service og tilbud tilstrækkelige?<br /> Rækker de også til fremtidens pensionister,<br /> uanset om du bor hjemme eller på plejehjem.<br /> Kandidaterne starter med korte oplæg, og så har du mulig-<br /> hed for at spØrge, komme med forslag og ellers være med til<br /> at sikre en livlig ordentlig debat.<br /> Der serveres en vand i pausen<br /> MØdet arrangeres i fællesskab<br /> af Seniorrådet og Ældre Sagen<br /> i Silkeborg Kommune.<br /> Venlig hilsen<br /> Silkeborg Seniorrådet<a title="2021_Valgmoede_Aeldre_Sagen_Silkeborg page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/39a45a23?page=1"> Lokalafdelingen i Silkeborg VALGMØDE </a>