If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2018<br /> Sisältö<br /> Martela lyhyesti 2<br /> Martela 2018 3<br /> Toimitusjohtajan katsaus 4<br /> Vuoden 2018 kohokohdat 6<br /> Toimintaympäristö 7<br /> Martela Lifecycle® 8<br /> Hallituksen toimintakertomus<br /> ja tilinpäätös 10<br /> Martela lyhyesti<br /> MARTELA ON YKSI POHJOISMAIDEN JOHTAVISTA käyttäjälähtöisten työ- ja oppi-<br /> misympäristöjen kehittäjistä. Tarjoamme asiakkaillemme yhden kontaktipisteen<br /> koko työympäristön elinkaaren ajaksi – tarpeen määrittelystä työympäristön yl-<br /> läpitoon ja optimointiin.<br /> Martela on vuonna 1945 perustettu perheyritys, jonka osakkeet on listattu<br /> OMX:n Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Päämarkkina-alueitamme ovat<br /> Suomi, Ruotsi ja Norja, minkä lisäksi myymme ratkaisuja maailmanlaajuisesti jäl-<br /> leenmyyjäv<a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=1"> 2018</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=2"> Sisältö Martela lyhyesti </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=3"> Martela 2018 VUODEN 2018 LIIKEVAIHTO ja liiketu</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=4"> Markkinoilla haastei – oma toiminta tehostunu VU</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=5"> Tavoitteemme on tuottaa toimialan parasta asiakas</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=6"> Vuoden 2018 kohokohdat Syvälahden monitoimitalo</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=7"> Työympäristöjen murros jatkuu ERILAISET TRENDIT</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=8"> Costs Usage % 4. YLLÄPITO JA KEHITYS Kehity</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=9"> Martela Lifecycle® – käyttäjälähtöisiä työ- ja o</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=10"> Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös H</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=11"> Hallituksen toimintakertomus Avainluvut Konserni</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=12"> 100 6,2 0,3 2014 2015 2016 2</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=13"> tuupolitiikat niin henkilöstön, ympäristön kuin o</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=14"> HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN ALUEITTAIN 2018 </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=15"> Omista osakkeista 12 036 kappaletta on ostettu 10</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=16"> Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=17"> Konsernitase (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=18"> Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1 </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=19"> Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Yrity</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=20"> Muilla muutetuilla standardeilla ei ole ollut vai</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=21"> suorittamiseen, mikäli maksujen saajataho ei pyst</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=22"> aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Maa-alueet, </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=23"> rahoitusvarojen arvon alentuminen Konserni arvioi</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=24"> kirjattu laskennallinen verosaaminen kirjataan la</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=25"> 1. Segmentti-informaatio Vuodesta 2017 lähtien </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=26"> 3. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut (1 000</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=27"> 6. Tutkimus- ja kehittämismenot Tuloslaskelmaan </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=28"> 10. Aineettomat hyödykkeet (1 000 eur) Hanki</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=29"> 11. Aineelliset hyödykkeet (1 000 eur) 1.1.201</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=30"> Aineelliset hyödykkeet, rahoitusleasingsopimukset</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=31"> 13. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=32"> 14. Laskennalliset verosaamiset ja -velat (1 00</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=33"> 15. Vaihto-omaisuus (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=34"> 18. Osakeperusteiset maksut Osakepalkkiojärjest</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=35"> 19. Rahoitusvelat (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=36"> 20. Eläkevelvoitteet Martelan etuuspohjaiset elä</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=37"> 21. Lyhytaikaiset velat (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=38"> Herkkyysanalyysi transaktioriskille Seuraavassa t</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=39"> Rahoitusvarojen luottoriskin maksimimäärä tilinpä</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=40"> Maksuvalmiusriskit Konsernissa pyritään jatkuvast</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=41"> 23. Muut vuokrasopimukset (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=42"> Alla olevassa taulukossa esitetään johtoon kuuluv</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=43"> 26. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tu</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=44"> Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos / osake </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=45"> 28. Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakepääoma M</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=46"> Emoyhtiön tuloslaskelma (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=47"> Emoyhtiön tase (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=48"> Emoyhtiön rahavirtalaskelma (1 000 eur) LIIKE</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=49"> Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=50"> Tulovero: Yhtiön veroihin kirjataan tulosta vasta</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=51"> 1. Liikevaihdon jakautuma markkina-alueittain, % </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=52"> 6. Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=53"> 10. Aineelliset hyödykkeet (1 000 eur) 1.1.2018</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=54"> 11. Sijoitukset (1 000 eur) 1.1.2018–31.12.2018</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=55"> 12. Saamiset (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=56"> 14. Poistoero (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=57"> 17. Annetut pantit ja vastuusitoumukset (1 000 </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=58"> Tilintarkastuskertomus Martela Oyj:n yhtiökokou</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=59"> kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkast</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=60"> Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen ti</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=61"> Hallinto ja ohjausjärjestelmä 2018 Hallinnointi </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=62"> Osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä mainittuj</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=63"> Tilintarkastus Konsernin yhtiöiden tilintarkastus</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=64"> Martelan ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt ovat: </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=65"> Hallitus Vasemmalta: Eero Martela, Kirsi</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=66"> Hallituksen jäsenet Hallituksen puheenjohtaja M</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=67"> Johtoryhmä Vasemmalta: Johan Westerlund,</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=68"> Johtoryhmän jäsenet Toimitusjohtaja (CEO) Ranta</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=69"> Tietoja osakkeen- omistajille Yhtiökokous Martel</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2018 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/39b73ae6?page=70"> Yhteystiedot Suomi Martela Oyj Takkatie 1 PL 4</a>