If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 08:07<br /> Ergoterapeuter<br /> kæmper med følger<br /> af kommunalreform<br /> Stort arbejdspres og<br /> langeventetidererdaglig-<br /> dag efter reformen<br /> Side 6<br /> Kun få ergoterapeuter uden job<br /> Ledigheden er historisk lav<br /> Side 5<br /> Ny uddannelsesbekendtgørelse på vej<br /> Side 17<br /> Undervisere ønsker bedre læringsmiljø<br /> Side 18<br /> Mangel på tilbud<br /> om aktivitet til<br /> kræftpatienter<br /> Ergoterapeut Karen la Cour forsker<br /> i hvilke aktiviteter, der giver kræftsyge<br /> voksne et meningsfyldt hverdagsliv<br /> Side 22<br /> Get-Up mobilt ståstØttebord<br /> Get-Up mobilt ståstØttebord<br /> • Træningsredskab ved ergo- og fysioterapi<br /> • Hjælpemiddel i hjemmet<br /> • Elektrisk højdeindstilling af bordet<br /> • Elektrisk personhævesystem løfter/støtter brugeren fra siddende til stående<br /> • Rygstøtte giver støtte og sikkerhed i stående stilling<br /> Salgsansvarlig:<<a title="Ergoterapeuten august 2007 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=1"> ergoterapeuten 08:07 Ergoterapeuter kæ</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=2"> Get-Up mobilt ståstØttebord </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=3"> 04 Leder 05 Historisk lav ledighed bla</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=4"> Leder Sig til – inden du må sige fra </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=5"> Ledighed Historisk lav ledighed blandt ergote</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=6"> Kommunalreform konsekvens Ergoterapeuter kæmp</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=7"> Foto Hanne Loop – Vi har selvfølgelig råbt vagt </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=8"> Kommunalreform konsekvens Harald </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=9"> hvert fald den ene terapeutvikarstilling til en f</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=10"> Kommunalreform konsekvens at sammenlægning</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=11"> Sæt ord på presset Ergoterapeutersfaglig viden </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=12"> Kommunalreform konsekvens </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=13"> Tålmodighed er en nødvendig dyd Kommunalreform</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=14"> Kommunalreform konsekvens </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=15"> Vi har fået fælles fodslag og begrebsforståelse </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=16"> Siden er skrevet af Karin Rasmussen (kr), konsule</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=17"> Uddannelsesbekendtgørelse DK_RehaCare 247 x 85_</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=18"> Kliniske undervisere </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=19"> Af Lisbeth Egeskov, journalist Foto Per Gudmann </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=20"> Kliniske undervisere ReKt</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=21"> ergoterapeutuddannelSen • Ergoterapeutuddannelse</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=22"> ForSKNiNg på VEj Mangel på tilbud om akt</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=23"> Ergoterapeut Karen la Cour – I Danmark eksi</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=24"> ForSKNiNg på VEj </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=25"> patienter især ønsker at kunne foretage sig noget</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=26"> ForSKNiNg på VEj ForSkningenS nyt</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=27"> Det udfordrende ved at arbejde med kræftpatienter</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=28"> Bachelor Fa ba Ca gligt ChElor NCEr Af ergotera</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=29"> Det handler om at vi, som faggruppe, får kendskab</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=30"> Fagligt xbxaxCxhElor CaNCEr reSume Artikl</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=31"> Nødvendigt med hurtig genoptræning Etf har læst d</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=32"> Møder/kurser hele landet Ergoterapi og psyki</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=33"> bejdsgruppe med henblik på at fremme varetagelse </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=34"> Møder/kurser InformationsmØde Sund suppl hed</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=35"> væsentlige af tage højde for, når der kommu</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=36"> Møder/kurser Ergoterapeutisk behandling, funkt</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=37"> VI EFTERLYSER BESKYTTEDE VÆRKSTEDER... Hjælpemid</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=38"> REGION ØST ☎ 46 30 51 50 mail: oest@etf.dk </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=39"> REGION ØST ☎ 46 30 51 50 mail: o</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=40"> REGION ØS ☎ 46 30 51 50 m T ail: oest@etf.dk </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=41"> REGION ØST ☎ 46 30 51 50 mail: o</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=42"> REGION ØST ☎ 46 30 51 50 mail: oest@etf.dk %RG</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=43"> REGION ØST </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=44"> REGION MIDT/NORD ☎ 86 19 30 53 mail: midt-nord@et</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=45"> REGION MIDT/NORD ☎ 86 19 30 53 mail: mid</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=46"> REGION SYD ☎ 63 12 90 80 mail: syd@etf.dk KXc\ekj</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=47"> Kontakt Region Øst Maglehøjen 19 4000 Roskil</a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=48"> u ,ADDIGINSPIRERE </a> <a title="Ergoterapeuten august 2007 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ab3bb6c?page=49"> u ,ADDIGINSPIRERE </a>