If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Obs!<br /> Gör mottagnings-<br /> kontroll enligt vår<br /> anvisning,<br /> se sid 12<br /> Ägarhandbok<br /> Produktserien NTech<br /> NorDan AB<br /> Tack för ditt förtroende och val av produktserien NTech<br /> Vår ambition är att bygga det funktionella fönstret med hög presstanda.<br /> Vi har noga utvecklat våra fönsters konstruktion i vår strävan att erbjuda estetiskt vack-<br /> rare och funktionellt bättre produkter än våra konkurrenter.<br /> Vi är stolta över att du valt produkter från NorDan AB. Fönster köper man oftast bara<br /> en gång i livet. Därför är det viktigt att de håller, länge. NorDan AB lämnar en generös<br /> produktgaranti eftersom vi vet att våra fönster håller högsta kvalitet. Vårt mål är att du<br /> ska få största möjliga glädje av dina fönster, länge. Hur du själv tar hand om fönstren och<br /> underhåller dem har stor betydelse för deras funktion och livslängd.<br /> Följer du NorDans underhållsföreskrifter och anvisningar förs<a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=1"> Obs! Gör mottagnings- kontroll enligt vår anvisni</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=2"> Tack för ditt förtroende och val av produktserien</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=3"> Vår ambition med reklamationer Vår målsättning är</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=4"> Kvalitet och miljö på NorDan AB Vår ambition med </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=5"> Montering/demontering av löstagbar spröjs . . . .</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=6"> Garantivillkor 6</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=7"> Garanti För aktuella garantier besök anpassad län</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=8"> Garantiförutsättningar NorDan AB ansvarar inte fö</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=9"> Vid eventuell reklamation Reklamationsvillkor enl</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=10"> Reklamationsanmälan vid fel på produkt l Vänd </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=11"> Produkthantering (Referenskällor: Hus AMA 98 och </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=12"> Leverans-/mottagningskontroll Utför alltid levera</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=13"> Goda råd för transport av fönster Om du själv ans</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=14"> I undantagsfall under presenning Om produkterna t</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=15"> Ytbehandling av obehandlade produkter l Obehan</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=16"> Monteringsanvisning 16</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=17"> Inledning Våra monteringsanvisningar bygger på fa</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=18"> 8) Kontrollmät enligt följande: Vägghålets mått</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=19"> Fönster- & dörrmontage - Steg för Steg Vanlig tex</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=20"> används) i de övre förborrade hålen. Ta</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=21"> säkerställer att karmen blir rätvinklig är slutgi</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=22"> Efterjustering av justerbara gångjärn Om karmen h</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=23"> Fogning/drevning mellan karm och vägg Monteringsf</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=24"> Fogning/drevning - fönster i träutförande INSTRUK</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=25"> örr tröske ta på mark Skj ut plat </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=26"> Fo IN gning/drevni STRUKTION ng - aluminiumbekl</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=27"> Montering/demontering av löstagbar spröjs Gäller </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=28"> Underhållsföreskrifter </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=29"> Inledning Våra underhållsföreskrifter ska noggran</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=30"> Trä - ett levande material Det sägs att trä är et</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=31"> Underhållsintervall - trä Hur ofta du måste under</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=32"> Underhåll av täckmålade trädetaljer l Kontroll</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=33"> Underhåll av laserade trädetaljer l Utvändigt a</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=34"> Underhåll av glas Allmänt l Glasytan skall var</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=35"> Kondens Kondens på glas Kondens på fönsterrutor </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=36"> Så här undviker du invändig kondens l Genom at</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=37"> Undvik termiska glassprickor Glas kan spricka när</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=38"> Beslag och detaljer - funktionella material Allmä</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=39"> Underhåll av tappbärande lyftgångjärn Liksom alla</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=40"> Underhåll av stängningsbeslag (spanjoletter och b</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=41"> Fönsterbromsen torkas ren med ren trasa, skall ej</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=42"> Underhåll av vridbeslag Gäller vridfönster. Vridb</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=43"> Underhåll av aluminiumbeklädnad Aluminiumskiktet </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=44"> Underhåll av utvändiga spröjs Vi har många olika </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=45"> Källförteckning och referenslitteratur ABM 07 All</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=46"> Underhållsdokumentation Ordernummer: Åtgärd </a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=47"> Åtgärd Datum: Åtgärd Datum: Åtgär</a> <a title="160913_Handbok_NTech_SE_HQ page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/3ae6b96c?page=48"> NorDan AB Grebbestadsvägen 8 457</a>