If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HÅLLBARHETSRAPPORT<br /> 2019<br /> HBV ÅHRBSVRÅERDSORVEISDNOIVNIGSN2I0N1G9 F2Ö01R9VVADLTHNAINRGOSRBDEERTÄTTELSE<br /> 2<br /> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019<br /> HÅLLBARHETSRAPPORT<br /> Denna hållbarhetsredovisning utgör<br /> föreningens lagstadgade hållbarhets-<br /> rapport och är en del av förvaltnings-<br /> berättelsen för Husbyggnadsvaror<br /> HBV Förening upa med organisa-<br /> tionsnummer 702000-9226. Årets<br /> hållbarhetsredovisning avser verk-<br /> samhetsåret 2019.<br /> Beskrivning av HBVs arbete för<br /> ekonomisk, miljömässig och social<br /> hållbar utveckling.<br /> Vision<br /> ”Allmännyttans inköpsfunktion för<br /> långsiktigt hållbara affärer.”<br /> Affärsidé<br /> ”Vi är allmännyttans gemensamma<br /> inköpsfunktion och vi skapar hållbar<br /> värdeutveckling med fokus på<br /> fastighetsnära varor och tjänster.”<br /> Ägaruppdrag<br /> “HBV har till ändamål att främja<br /> sina medlemmars ekonomiska<br /> intressen geno<a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=1"> HÅLLBARHETSRAPPORT 2019</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=2"> HBV ÅHRBSVRÅERDSORVEISDNOIVNIGSN2I0N1G9 F2Ö01R9VV</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=3"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 HÅLLBARHET</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=4"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 MILJÖ Vår</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=5"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 nadfråg</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=6"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 HBVS AVTAL</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=7"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Exempel</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=8"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 paktlastar</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=9"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 SAMVERKAN </a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=10"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 sätt att s</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=11"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 Under 2019</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=12"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 </a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=13"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 SOCIALA FÖ</a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=14"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 ”Vi </a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=15"> HBV HÅLLBARHETSRAPPORT 2019 </a> <a title="HBV H&aring;llbarhetsrapport 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3b53c1a9?page=16"> Husbyggnadsvaror HBV Förening Postadress: Box 519</a>