If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 11– 2013<br /> 93. årgang<br /> Full rulle<br /> i Boston<br /> ■ 6000 advokater på IBA-konferanse i<br /> Boston i én uke. Stadig flere norske firmaer<br /> er der og frister med seminarer, frokoster<br /> og sosiale samlinger. Wiersholm inviterte til<br /> bowlingaften på ekte 50-tallsvis, og deres<br /> egen Jarle Kvam ble best av alle bowlerne.<br /> SIDE 11–27<br /> Salærsatsen fortsatt for lav 28 Klækken 42<br /> Årstale om straff 56 Nye koster i justis 4<br /> Nyhet!<br /> Ditt viktigste juridiske<br /> verktØy har blitt enda bedre.<br /> Oppdaterte Personlig Presise Personlig<br /> rettskilder verktØy sØk brukerstØtte<br /> P rØv gratis<br /> på<br /> lovdata.no/marked<br /> INNHOLD<br /> NR 11– NOVEMBER 2013<br <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=2"> Nyhet! Ditt viktigste juridiske verktØy har blit</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=3"> INNHOLD NR 11– NOVEMBER 2013 REDAKSJONEN AV</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=4"> Justisminister Anders Anundsen med sin stab. Fra </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=5"> Her er teamet som skal hjelpe den nye justisminis</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=6"> Hadia Tajik, jurist. Je</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=7"> Kjell Ingolf Ropstad, bachelor Anders B. W</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=8"> – Vi hadde opprinnelig tenkt å lyse ut det ledige</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=9"> Knut Kaasen har vært konstituert dommer i HØyeste</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=10"> Datatilsynet er kritiske til deler av de nye syst</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=11"> Stadig flere norske advokater </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=12"> Sosial happening I </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=13"> Magnus Carlsen slo ut 10 advokater på en gang – i</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=14"> Advokatforeningens leder Erik Keiserud koste seg,</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=15"> Frokost med BA-HR: F.v.: Stephen Goldie (Brodies </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=16"> Betal for privatlivet I </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=17"> Selv om en del land har regler som skal beskytte </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=18"> MiljØdomstol? V </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=19"> Jeg tror det blir veldig</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=20"> Samfunnsansvar FN </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=21"> Etter oljeskandalen har selskapet Chevron jobbet </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=22"> Når krisen treffer D </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=23"> et av innspillene fra advokatene i salen. Han had</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=24"> Trafficking D </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=25"> ,, Gabrielle H Williamson (t.v.), Belgia, leder a</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=26"> >>> Selv om en traffickingsak b</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=27"> Ida Abott går inn i advokatfirmaer, holder worksh</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=28"> – Salærsatsen må Økes hvert år like mye som lØnns</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=29"> Det er en utstrakt bruk av glattceller i Norge. A</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=30"> Den britiske advokaten Polly Higgins har de siste</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=31"> Polly Higgins utfordrer statsminister Erna Solber</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=32"> – Avskaffelsen av slaveriet var en lik- nende pro</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=33"> Økokrim advarer advokater mot bedragere Advokatf</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=34"> bØker 34 Norwegian Company Legislation Engelsk </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=35"> KjØp av fast eiendom – med kommentar til avhendin</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=36"> CCBE er bekymret over mas Europeiske advokater k</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=37"> iv overvåkning unless effective confiden- tiali</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=38"> Er det greit at en for om sitt forsvarero Som for</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=39"> svarer skriver BOK ppdrag? Derfor ringte ha</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=40"> Foto: Monica Kvaale KONKURRANSESKO Hva skal ti</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=41"> JU§NYTT nr. 11/2013 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=42"> JU§NYTT nr. 11/2013 Forsikringsavtaleloven § 4-14</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=43"> HØyesterett – yrkes- skadeforsikringsloven § </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=44"> JU§NYTT nr. 11/2013 HØyesterett - uskiftet bo I </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=45"> Mange trenger en innspurt på timetallet – Det er </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=46"> KLÆKKEN Økokrimsakene er en hard nØtt for forsvar</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=47"> – Det er et paradoks å skulle avveie om vi skal s</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=48"> KLÆKKEN være forsvarere av tiltalebeslutningen. </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=49"> gere lover Forsvarerseminar på Klækken: Avde</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=50"> KLÆKKEN Sture Bergwall, alias Thomas Quick, ble</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=51"> anmeldte foreldrene til ett av de andre barna sta</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=52"> KLÆKKEN Både Mette Yvonne Larsen og Geir Lippes</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=53"> Geir Lippestad ble hardt presset av de andre fors</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=54"> ÅRSTALEN – Strengere straff, gjerne begrunnet med</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=55"> Stortinget vet ikke at det er i utakt med befolkn</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=56"> ÅRSTALEN handlinger. Strengere straff for sek- s</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=57"> Justisminister Anders Anundsen: Mediestyrt stra</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=58"> ÅRSTALEN Anundsen. – Når straffenivået oppfatte</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=59"> For tiende gang kunne Advokatforeningen invitere </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=60"> ÅRSTALEN m ingle- ILDER B Tre nestorer trives</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=61"> Fra venstre Jostein NordbØ, Janne Kristiansen og </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=62"> KRETSLEDERMØTET Straffenivået har Økt kraftig sid</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=63"> Færre sitter i norske fengsler, men flere sitter </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=64"> Menneskerettskonvensjonen inn i tomtefesteloven </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=65"> eierrådighet til selskapets enkelte eien- deler b</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=66"> Deling av Oslo tingrett Av Hans Stenberg-Nilsen.</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=67"> Restaurantbransjen, dei nye byggjeplassane? </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=68"> Norge er et land i verden I oktober </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=69"> ADVOKATFELLESSKAPET SWAN SØKER FLERE KOLLEGER Da</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=70"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=71"> Ny ekspedisjonssjef Erik Blom-Dahl (39) er i stat</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=72"> Tegning: Nils Petter Smeby Fingerferdighet </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=73"> fra Rygjafylki klassisk tingsrett, bobehandling </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=74"> Advokat samtykker i å miste bevillingen (ABA Jour</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=75"> Til tross for denne moder- niseringen, er det man</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=76"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=77"> Det får holde med ØKOKRIM Økokrim I vår grave</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=78"> NYTT OM NAVN Advokat Yngvil Semb Hartmann har slu</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=79"> ELSA-styret Det nasjonale styret for ELSA var på </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=80"> 90 Om dommere og </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=81"> 50 Firmaet Bo-cle</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=82"> jus light 1881 Det er ikke grenser for hvor mye </a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=83"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 11 2013 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bb4d2e9?page=84"> A Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. A</a>