If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> I<br /> E<br /> NFOLOG<br /> n tidning om informationslogistik från strålfors 1 2013<br /> VI Är<br /> KOMpIsar<br /> ...eLLer?<br /> Så bygger du starkare<br /> och mer personliga<br /> kundrelationer<br /> INFOLOG MAGAZINE<br /> ges ut av Strålfors AB<br /> ANsvArIG uTGIvArE<br /> Martin Sterner<br /> martin.sterner@stralfors.se<br /> TExT OcH dEsIGN<br /> www.givakt.se<br /> ÖvErsÄTTNING<br /> www.sprakbolaget.se<br /> Tryck<br /> www.mixiprint.se<br /> AdrEss:<br /> Infolog Magazine<br /> Strålfors AB<br /> 341 84 Ljungby<br /> www.stralfors.se<br /> sTrÅLFOrs utvecklar och<br /> säljer kommunikations-<br /> lösningar som ger företag<br /> med många kunder helt nya<br /> möjligheter till personligare<br /> och starkare kundrelationer.<br /> Strålfors omsätter 2,6 miljar-<br /> der SEK, har tillverkning<br /> i 7 länder och cirka 1 500<br /> anställda.<br /> Prenumerera på<br /> INFOLOG MAGAZINE<br /> „ Ledare<br /> H<br /> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=1"> I E NFOLOG n tidning om informationslogistik frå</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=2"> INFOLOG MAGAZINE ges ut av Strålfors AB ANsvArIG </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=3"> „ Innehåll Tema: är kunden din </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=4"> Lantbrukets Datacentral i Finland gick under förr</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=5"> 3Mäkimattilan Inssi är en av Finlands mest a</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=6"> Det var en smärre revolution när tjuren inte läng</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=7"> 3Även om kokontrollerna finns tillgängliga p</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=8"> ITEMS </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=9"> Bryggmästaren tipsar dig i baren det är vid bardi</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=10"> </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=11"> 3SAV-Rahoitus lånar ut pengar till bilä</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=12"> vI Är kOMpIsAr FoTo: chrisTiaan dirksen</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=13"> ... ELLEr? Vill någon egentligen vara kompis med </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=14"> 3I sin forskning har Inger Roos identifierat </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=15"> INGEN LOjALITET uTAN kuNskAp Inger Roos kunder sa</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=16"> Ska man bygga verklig lojalitet ska man veta varf</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=17"> 3Kunskapen om kunden är allt. ”Om vi inte byg</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=18"> deT här är Triggerlogik när en kund besTämmer sig</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=19"> sITuATIONsTrIGGErN Nä ve ö änd as upps å n a be</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=20"> 3Ettnöjesvaruhuspånätet.Ticnet samlar olika t</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=21"> Ticnet förmedlar varje dag tusentals biljetter ti</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=22"> B Det får inte okar du en biljett </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=23"> INFOLOG 3 23</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=24"> 3Att lova runt och hålla tunt urholkar var</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=25"> För att vinna kunder krävs allt som oftast något </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=26"> LÄsArNA bEsTÄMMEr Dagstidningarna har inte längre</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=27"> 3Kunden närmast hjärtat. ”Att säkra kundrelat</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=28"> I centrala Örebro, precis vid Svartåns </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=29"> binerat med e-postverktyget Send Direct. – De</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=30"> bOkTIps: </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=31"> bOkTIps: </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=32"> 32 3 INFOLOG</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=33"> ENkELT vAL FÖr pENsAM Tjänstepensioner är ett av </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=34"> 3Auguste Rodins berömda brons- skulptur </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=35"> De ensamma genierna som får gudomlig inspiration,</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=36"> Lek och experiment bäddar för Nobelpris Ofta präg</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=37"> 3 Ideas i Malmö arbetar med annorlunda </a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=38"> alla anställda ska ha lika mycket energi som de s</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=39"> ’Ingen ska gå igenom vårt kontor utan att få en w</a> <a title="123304_Infolog_2013_SE page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/3bc4d0e9?page=40"> NOTIser shopping Kräsna shoppare vill inte stå</a>