If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> I<br /> E<br /> NFOLOG<br /> t magasin om informasjonslogistikk fra strålfors 1 2013<br /> vI er<br /> veNNer<br /> ...eLLer?<br /> Slik bygger du sterkere<br /> og mer personlige<br /> kunderelasjoner<br /> INFOLOG MAGAZINE<br /> utgis av Strålfors AB<br /> ANsvArLIG uTGIvEr<br /> Martin Sterner<br /> martin.sterner@stralfors.se<br /> TEksT OG dEsIGN<br /> www.givakt.se<br /> OvErsETTELsE<br /> www.sprakbolaget.se<br /> Trykk<br /> www.mixiprint.se<br /> AdrEssE<br /> Infolog Magazine<br /> Strålfors AB<br /> 341 84 Ljungby<br /> Sverige<br /> www.stralfors.no<br /> sTrÅLFOrs utvikler og selger<br /> kommunikasjonsløsninger<br /> som gir bedrifter med mange<br /> kunder helt nye muligheter til<br /> å bygge opp mer personlige<br /> og solide kunderelasjoner.<br /> Strålfors omsetter for<br /> 2,6 milliarder SEK og har<br /> virksomhet i sju land med<br /> cirka 1 500 ansatte.<br /> Abonner på<br /> INFOLOG MAGAZINE<br /> „ Leder<br /><a title="123304_Infolog_2013_NO page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=1"> I E NFOLOG t magasin om informasjonslogistikk fr</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=2"> INFOLOG MAGAZINE utgis av Strålfors AB ANsvArLIG </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=3"> „ Innhold TEMA: ER DU VENN MED </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=4"> Lantbrukets Datacentral i Finland gikk i fjor gje</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=5"> 3Mäkimattilan Inssi er en av Finlands mest b</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=6"> Det var en liten revolusjon da oksen ikke lenger </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=7"> 3Selv om kukontrollene er tilgjengelige på n</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=8"> ITEMS </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=9"> Bryggerimesteren gir deg råd og tips i baren bryg</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=10"> EFFEkTIv HvErdAG Etter kun å ha vært i Norge et å</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=11"> MEd E-bOks I 2012 hånd</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=12"> </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=13"> 3SAV-Rahoitus låner ut penger til bileiere me</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=14"> vI Er vENNEr FOTO: cHRISTIAAN DIRKSEN</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=15"> ... ELLEr? Er det egentlig noen som vil være venn</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=16"> 3I sin forskning har Inger Roos identifisert </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=17"> kuNNskAp skApEr LOjALITET Inger Roos kunder sa at</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=18"> Skal man bygge virkelig lojalitet, må man vite hv</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=19"> 3Kunnskap om kunden er alt. ”Hvis vi ikke tar</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=20"> DETTE ER TRIGGERLOGIKK NÅR EN KUNDE BESTEMMER SEG</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=21"> sITuAsjONsTrIGGErEN Nå ve o and e seg opps å de</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=22"> 3Etfornøyelsesvarehuspånettet.Ticnet samler u</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=23"> Ticnet formidler tusenvis av billetter til konser</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=24"> H Det må ikke vis du bestiller bill</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=25"> INFOLOG 3 25</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=26"> 3Ved å love gull og grønne skoger uthuler m</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=27"> Det å vinne kunder krever som regel noe helt anne</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=28"> LEsErNE bEsTEMMEr Dagsavisene har ikke lenger mon</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=29"> 3Kunden ligger hjertet nærmest. ”Hvis vi skal </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=30"> I sentrum av Örebro, like ved elven </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=31"> med e­postverktøyet Send Direct. – Det var vi</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=32"> bOkTIps: </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=33"> bOkTIps: </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=34"> 3I riktig sammenheng og med riktig oppbak- </a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=35"> De ensomme geniene som får guddommelig inspirasjo</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=36"> Hva har nobelpris- vinnerne til felles? Påfallen</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=37"> 3 Ideas i Malmö arbeider med annerledes</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=38"> Ifølge Ola Thufvesson er dagens sjefer ofte p</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=39"> ’Ingen skal gå gjennom kontoret uten å få en wow-</a> <a title="123304_Infolog_2013_NO page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/3be4c0a9?page=40"> NOtIser shopping Kresne handlende vil ikke stå</a>