If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Drgania oddziałujące na całe ciało<br /> Trójstronna odpowiedzialność<br /> PRODUCENT DEALER PRACODAWCA<br /> Drgania oddziałujące na całe ciało<br /> Trójstronna odpowiedzialność<br /> Zgodnie z prawodawstwem europejskim, wszyscy producenci sprzętu, dealerzy, którzy go<br /> sprzedają oraz pracodawcy, którzy go stosują muszą stosować się do określonych wymagań<br /> prawnych. W szczególności dotyczy to Przepisów dotyczących kontroli poziomu drgań<br /> w środowisku pracy, które nakładają na pracodawców obowiązek kontroli zagrożeń<br /> wynikających dla pracowników z powodu drgań oddziałujących na całe ciało.<br /> Producenci mają swój wkład w tworzeniu standardów i norm<br /> branżowych dotyczących stosowania sprzętu i urządzeń.<br /> W przypadku sprzętu do transportu materiałów, ustalili oni, że,<br /> zgodnie z Dyrektywą w sprawie maszyn 2006/42/WE, kwestie<br /> dotyczące drgań są odpowiedzialnością producenta.<br /> PRODUCENT<br /> PRACODAWCA<br /> Obowiąz<a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=1"> Drgania oddziałujące na całe ciało Trójstronna od</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=2"> Drgania oddziałujące na całe ciało Trójstronna od</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=3"> Drgania oddziałujące na całe ciało Trójstronna od</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=4"> Drgania oddziałujące na całe ciało Wartości naraż</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=5"> Drgania oddziałujące na całe ciało Testy zgodnie </a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=6"> Drgania oddziałujące na całe ciało Nowy fotel FLM</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=7"> Drgania oddziałujące na całe ciało Instrukcje obs</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=8"> Drgania oddziałujące na całe ciało Regulacja usta</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=9"> Drgania oddziałujące na całe ciało Wpływ fotela </a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=10"> Drgania oddziałujące na całe ciało Wpływ typu naw</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=11"> Drgania oddziałujące na całe ciało Wpływ prędkośc</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=12"> Drgania oddziałujące na całe ciało Działania prac</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=13"> DEALER Analizować zastosowanie sprzętu pod kąt</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=14"> Drgania oddziałujące na całe ciało Analiza przypa</a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=15"> Drgania oddziałujące na całe ciało Uwagi </a> <a title="Drgania oddzia&#322;uj&#261;ce na ca&#322;e cia&#322;o page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c165222?page=16"> Drgania oddziałujące na całe ciało </a>