If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 2 | 2018<br /> NADJA LÄMNADE FRISÖRYRKET<br /> NUMERA EN KLIPPA FÖR UH-PRAKTIKANTERNA<br /> TJEJERS VARDAGSLIV I MALMÖ<br /> FORSKARE IFRÅGASÄTTER OM GYMNASIEVALET ÄR FRITT<br /> KRÖNIKAN Sarah Jawdat, lärare på Komvux VALET 2018 Småpartier kan utestängas<br /> från skolorna ORGANISATION Direktören vill stärka rektorernas pedagogiska ledarskap<br /> VAD HÄNDE SEN? Kazem går på ”vd-linjen” PEDAGOGIK Satsning på programmering<br /> Professionen i fokus<br /> INTE OVÄNTAT KOMMER skolan i centrum i media och i det offentliga samtalet även valåret<br /> 2018. Till skillnad från tidigare valår ser de nationella system- och styrningsfrågorna om skolan ut<br /> att komma högre upp på dagordningen detta år. Orsaken är given: ökade olikheter i ett allt mer<br /> segregerat utbildningssystem som tydligt återspeglas i elevernas kunskapsresultat där föräldrarnas<br /> utbildningsnivå som primär bakgrundsvariabel<a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=2"> Professionen i fokus INTE OVÄNTAT KOMMER skolan </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=3"> Innehåll nummer 2 4 6 8 10 12 16 </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=4"> Forskare ifrågasätter om skolvalet är fritt Johan</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=5"> </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=6"> Småpartier kan utestängas Valåret 2018 är över os</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=7"> d bgn po p mö gh b ö </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=8"> </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=9"> Direktören vill ge rektorer mer tid för pedagogis</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=10"> Förvaltningsdirektör Lars Rehnberg vill att rekto</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=11"> Nicola Sarac, rektor Mal</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=12"> Nadja Metovski Nadja Metovski är egentligen u</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=13"> </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=14"> NADJA METOVSKI Arbetsplats: Universitetsholmens g</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=15"> Nadja berättar att hon själv brukade ta emot p</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=16"> N r e P VT 2018: HT 2018: EE • VO EE • VO IM </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=17"> GYS – gymnasiesärskolan A g PAG 800 elever 36 </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=18"> </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=19"> Från språkintroduktion till ”vd-linjen” Kazem Ba</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=20"> Mer programmering i matematiken i höst Hur kan ma</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=21"> | nummer 2 | 2018 | 21</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=22"> Krönikan Sarah Jawdat Den största kulturkrocke</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=23"> UPPSNAPPAT U SKA BÄSTA PEDAGOGERNA UTSES almö ped</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3c330867?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>