If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
För dig som använder tappningskateter<br /> 1/2012<br /> Att kunna göra mer<br /> – material för ryggmärgsskadade<br /> Christian Wass<br /> – inspirerar till förändringInnehåll<br /> Att kunna göra mer 02<br /> Christian inspirerar till förändring 03<br /> En enklare och bättre rektalkateter<br /> – Peristeen® vattenlavemang 05<br /> ”Mitt andra liv började dagen<br /> jag råkade ut för olyckan” 07<br /> Spinalishandboken 08<br /> Ny metod återskapar<br /> rörlighet i handen 08<br /> Rehabilitering i fokus på<br /> årets SCI-symposium 09<br /> Nystart för uppsökandet 10<br /> ”Ursäkterna för att inte<br /> kämpa försvann” 11<br /> Toahjälp för Smartphone 12<br /> Vinnare, RIKare Vetande nr 3 2011 12<br /> Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=1">För dig som använder tappningskateter 1/2012 Att</a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=2">Innehåll Att kunna göra mer </a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=3">REPORTAGE NAMN: Christian Wass BOR: Göteborg </a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=4">REPORTAGE – Min vision av livet före olyckan var </a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=5">PRODUKT En enklare och bättre rektalkateter Pe</a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=6">Att kunna göra mer – Nytt unikt material för rygg</a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=7">”Det var inte lätt, men jag tog tag i mig själv </a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=8">INFORMATION Spinalishandboken Spinalishandboken </a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=9">REPORTAGE Rehabilitering i fokus på årets SCI-sym</a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=10">REPORTAGE Nystart för uppsökandet RG Aktiv Reh</a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=11">REPORTAGE Värdefull, praktisk informa</a> <a title="RIKare Vetande | F&ouml;r dig som anv&auml;nder tappningskateter | Nr 1 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f46912c?page=12">Toahjälp för Smartphoneanvändare Vi vill tipsa om</a>