If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Vysoce Výkonné Žací Vály<br /> pro sklízecí mlátiČky<br /> MaxiMální výnosy zrna. MiniMální doba sklizně.<br /> NOTHING RUNS LIKE A DEERE<br /> 2<br /> VíteJte.<br /> zde Je poČátek<br /> Vašeho úspĚchu.<br /> Malé zlepšení výnosů přináší velké navýšení zisku. Proto je tak důležité<br /> zvolit správný žací vál. Sklízecí mlátičky John Deere sklízejí více než<br /> polovinu světové produkce obilovin. Na základě našich zkušeností<br /> a zpětné vazby od zákazníků naše produkty neustále upravujeme<br /> a vyvíjíme.<br /> Naše rozsáhlá paleta vysoce výkonných žacích válů nabízí vše od<br /> univerzální flexibility přes speciální vlastnosti pro náročné podmínky<br /> a záběry žacích válů od 4,80 do 13,70 m. Pokud k tomu přidáte naši<br /> profesionální prodejní síť, prodlouženou provozní dobu během sklizně<br /> a logistickou síť náhradních dílů, představuje John Deere skutečného<br /> partnera pro sklizeň, na kterého se můžete spolehnout.<br /> 3<br /> obsah<br <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=1"> Vysoce Výkonné Žací Vály pro sklízecí mlátiČky M</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=2"> 2 VíteJte. zde Je poČátek Vašeho úspĚchu. </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=3"> 3 obsah Přehled typů ........</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=4"> 4 Vyberte si pŘesnĚ to, co potŘebuJete KLAsicKé</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=5"> klasické Vkládání u žacích válů 600R s mechanick</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=6"> 6 600r EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ S PRÉMIOVÝMI VLASTNOST</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=7"> 7 ŘepkoVý adaptér Sada řepkového adaptéru Ra</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=8"> 8 prémioVá VýbaVa Ve standardu 600R – OD 4,8 DO</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=9"> plynulé Vkládání Zasouvací palce jsou pro hladké</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=10"> 10 600X ŹACÍ VÁL S VÝjIMEčNÝM ROZSAhEM PRO VÍCE</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=11"> 11 tlaČítka poJezdoVé páky Na tlačítka 1, 2 a</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=12"> 12 Jasné Výhody 600X – jASNÉ VÝhODY PLYNOUCÍ Z </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=13"> zachycení VĚtšího poČtu zrn Prodloužení stolu o </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=14"> 14 600F* VYNIKAjÍCÍ PRO hRÁCh A SOjU Žací vál </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=15"> seČe tĚsnĚ nad neroVným poVrchem Flexibilní přiz</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=16"> 16 700pF VŠESTRANNÝ ŽACÍ VÁL NA ObILNINY Model</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=17"> 17 Jednoduch</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=18"> 18 700d bUDOUCNOST V TEChNOLOGII SKLIZNĚ MALÝCh</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=19"> 19 rychleJší sklizeŇ Kombina</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=20"> 20 dŮsledný VýVoJ Žací vál 700D byl vyvinut z m</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=21"> dVĚ kosy Dvě krátké kosy zaručují dva řezy na je</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=22"> 22 600Fd VYNIKAjÍCÍ KOPÍROVÁNÍ POVRChU Pásové </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=23"> 23 široká stŘední sekce Vkládacího bubnu 410 </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=24"> 24 900d* VYNIKAjÍCÍ PRO STŘEDNĚ VYSOKOU SLÁMU </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=25"> dVĚ kosy Dvě krátké kosy zaručují dva řezy na je</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=26"> 26 kukuŘiČné adaptéry Naše kukuřičné adaptéry j</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=27"> odolnost a nenároČná údrŽba Kukuřičný adaptér Ge</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=28"> 28 široký VýbĚr z ŘádkoVých Jednotek Geringhoff</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=29"> 29 kukuŘiČný adaptér mai</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=30"> 30 615p* NEjLEPŠÍ VOLbA PRO DVOUFÁZOVOU SKLIZEň</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=31"> rychleJší sklizeŇ Pneumatické odpružení FieldGui</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=32"> 32 podVozky zürn pro Žací Vály Dobrý podvoz</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=33"> tandemoVé podVozky – Nízká výška rámu umožňuje b</a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=34"> 34 technické údaJe ŘADA 600R </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=35"> 35 technické údaJe ŘADA 700D </a> <a title="34AG.2017.104208.01_CZE_CZ page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/3f72aa6c?page=36"> nothing runs like a deere Pokud investujete do ž</a>