If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2–2016<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> Avlingsverdi<br /> Avlingsverdi er summen av avlingsmengde og<br /> avlings-kvalitet. Valg av gjødseltype påvirker<br /> avlingsverdien og dermed totaløkonomien på gården.<br /> Aktuelle gjødseltyper til gras, enten alene eller i kombinasjon med husdyrgjødsel:<br /> • OPTI-NK™ 22-0-12 (3S + Se)<br /> • OPTI-NS™ 27-0-0 (4S)<br /> • YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6 • Høyt svovelinnhold som er viktig for avlingsnivå og<br /> • YaraMila® Fullgjødsel® 22-2-12 kvalitet<br /> • Balansegjødsling med kalium, kalsium, magnesium<br /> og bor for optimal avling og god dyrehelse<br /> • Ikke mer fosfor enn nødvendig. P-innhold godt<br /> tilpasset grasdyrking<br /> Med mineralgjødsel fra Yara får du gjødsel me<a title="Buskap 02-2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=1"> 2–2016 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 02-2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=2"> Avlingsverdi Avlingsverdi er summen av avlingsmen</a> <a title="Buskap 02-2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=3"> 8 21 66 INNHOLD LEDER 2/2016 </a> <a title="Buskap 02-2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 02-2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=5"> www.ricardofoto.no Målsettingen om maksimalt to </a> <a title="Buskap 02-2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=6"> AVL Overgang til GS innebærer at avlsverdier v</a> <a title="Buskap 02-2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=7"> Ensil tar vare på fôrkva teten og bedrer Ønnsomhe</a> <a title="Buskap 02-2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=8"> AVL AVLSARBEIDET PÅ NRF – DEL 8 Avl</a> <a title="Buskap 02-2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=9"> dialecta.no Foto: Richardofoto Smart fôring på T</a> <a title="Buskap 02-2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=10"> AVL AVLSVERDIBEREGNING Anne Guro L</a> <a title="Buskap 02-2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=11"> Når genotypedata nå inngår i beregningene av avls</a> <a title="Buskap 02-2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=12"> Rett fra fjøsgolvet Ole Bjørner Flittie, Mj</a> <a title="Buskap 02-2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=13"> id n y t l l t A t 5år A i t i g</a> <a title="Buskap 02-2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=14"> AVL Håvard Melbø Tajet </a> <a title="Buskap 02-2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=15"> Hunndyra blir viktigere, avkomsgranskinga fases u</a> <a title="Buskap 02-2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=16"> FRUKTBARHET Med PAG testes mjølka for et prote</a> <a title="Buskap 02-2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=17"> år med Lely Discovery Skraperoboten som slår all</a> <a title="Buskap 02-2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=18"> Din lønnsomhet og trivsel i høysetet Enten du</a> <a title="Buskap 02-2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=19"> TEMA:GJØDSEL Rasmus Lang-Ree rlr@</a> <a title="Buskap 02-2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=20"> TEMA: GJØDSEL Muligheter med gjødselsepar</a> <a title="Buskap 02-2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=21"> OWRA SAMDRIFT I ØSTRE TOTEN I OPPLAND til eng</a> <a title="Buskap 02-2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=22"> TEMA: GJØDSEL liggebåsene. Br</a> <a title="Buskap 02-2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=23"> ROGNE GÅRD, BIRISTRAND I GJØVIK KOMMUNE I OPPLAND</a> <a title="Buskap 02-2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=24"> TEMA: GJØDSEL Rasmus Lang-Ree rlr</a> <a title="Buskap 02-2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=25"> ren </a> <a title="Buskap 02-2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=26"> FÔRING Erik Brodshaug </a> <a title="Buskap 02-2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=27"> NorFor har jobbet mye med nye normer for å beregn</a> <a title="Buskap 02-2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=28"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 02-2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=29"> VIGRESTAD I HÅ KOMMUNE I ROGALAND </a> <a title="Buskap 02-2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=30"> REPORTASJE Holdvurdering ikke lenger syns</a> <a title="Buskap 02-2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=31"> FORMEL Energi Premium. Førstevalget i besetninger</a> <a title="Buskap 02-2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=32"> FRUKTBARHET Per Gi</a> <a title="Buskap 02-2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=33"> Kyr med stort holdtap er mer utsatt for brunstman</a> <a title="Buskap 02-2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=34"> AT F E R D KUSIGNALER Finn konfliktområdene i fjø</a> <a title="Buskap 02-2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=35"> Buskap 7-2015 35 </a> <a title="Buskap 02-2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=36"> REPORTASJE Solveig Goplen s</a> <a title="Buskap 02-2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=37"> Kasia Treholt går i dialog med bøndene på Hadelan</a> <a title="Buskap 02-2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=38"> REPORTASJE Solveig Goplen s</a> <a title="Buskap 02-2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=39"> Hadelandsbonden har ord på seg for å være entrepr</a> <a title="Buskap 02-2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=40"> ØKONOMI Erling Mysen Frilansjournal</a> <a title="Buskap 02-2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=41"> Foto: Richardofoto Komplett Øs fra FjØssysteme</a> <a title="Buskap 02-2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=42"> BYGG Å BYGGE NYTT FJØS, DEL 1 Torf</a> <a title="Buskap 02-2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=43"> </a> <a title="Buskap 02-2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=44"> BYGG Å BYGGE NYTT FJØS, DEL 1 Nytt kufjøs e</a> <a title="Buskap 02-2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=45"> Trioliet Triomatic - Automatisk vektbasert utfôri</a> <a title="Buskap 02-2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=46"> FORSKJELLIG Besetningene med Oversikten ov</a> <a title="Buskap 02-2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=47"> høyest ytelse i DE HØYSTYTENDE BESETNINGER MELLOM</a> <a title="Buskap 02-2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=48"> FORSKJELLIG Besetningene med høyest yte</a> <a title="Buskap 02-2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=49"> GJØDSELPUMPER FOR ENHVER DRITTJOBB! Ekstrau</a> <a title="Buskap 02-2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=50"> FERSKVANN Photo: Jens Edgar Haugen</a> <a title="Buskap 02-2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=51"> NRF er i ferd med å befeste seg som verdens kansk</a> <a title="Buskap 02-2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=52"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Send oss bilder! Vi </a> <a title="Buskap 02-2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=53"> Godkalven er leverandør av utstyr, hytter, innheg</a> <a title="Buskap 02-2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=54"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA OPPIGARD Nina</a> <a title="Buskap 02-2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=55"> Telefonen ringte: Hei, eg kjem på HMS- besøk til </a> <a title="Buskap 02-2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=56"> ORGANISASJON ÅRSBERETNING OG REGNSKAP GENO SA 20</a> <a title="Buskap 02-2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=57"> Styrets vedtak om gradvis innfasing av genomisk s</a> <a title="Buskap 02-2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=58"> ORGANISASJON ÅRSBERETNING OG REGNSKAP GENO SA 20</a> <a title="Buskap 02-2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=59"> Unike i et globalt marked Andelen semin økte med </a> <a title="Buskap 02-2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=60"> Resultatregnskap 2015 (alle tall i tusen kroner) </a> <a title="Buskap 02-2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=61"> Blå og Gul Blå til alle kalver Gul = Mer energi</a> <a title="Buskap 02-2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=62"> TEMA: GJØDSEL Geir Inge Gundersen </a> <a title="Buskap 02-2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=63"> Kartlegging av lagring og bruk av husdyrgjødsel v</a> <a title="Buskap 02-2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=64"> TEMA: GJØDSEL Storfebøndene har 40 000 to</a> <a title="Buskap 02-2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=65"> 0 ! %! " </a> <a title="Buskap 02-2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=66"> TEMA: GJØDSEL Oddbjørn Kval-Engstad</a> <a title="Buskap 02-2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=67"> verdien oll med for blautgjødsel fra storfe </a> <a title="Buskap 02-2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=68"> TEMA: GJØDSEL Hugh</a> <a title="Buskap 02-2016 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=69"> Avlingene som oppnås med mineralgjødsel er ofte s</a> <a title="Buskap 02-2016 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=70"> TEMA: GJØDSEL Ettervirkning ved lang tids</a> <a title="Buskap 02-2016 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=71"> VitaMineral -alle dyr trenger tilskuddsfôr · Spes</a> <a title="Buskap 02-2016 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=72"> GJØDSEL Bjørn Tor Svoldal </a> <a title="Buskap 02-2016 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=73"> For mange er økt tilførsel av svovel og større pr</a> <a title="Buskap 02-2016 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=74"> Rasmus Lang-Ree rlr@geno.no Tekst og</a> <a title="Buskap 02-2016 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=75"> på fjøset På kyrne har anlegget oppdaget omtrent </a> <a title="Buskap 02-2016 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=76"> HELSE Kolbjørn Nybø Veteri</a> <a title="Buskap 02-2016 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=77"> Ved melking i robot er kontroll av jur, forberede</a> <a title="Buskap 02-2016 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=78"> HELSE Kontroll med jurhelse og celletall </a> <a title="Buskap 02-2016 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=79"> Transportvogn for dyr JÆRPRODUKTER NYHET! r </a> <a title="Buskap 02-2016 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=80"> HELSE Åse Margrethe Sogstad Spesialrådg</a> <a title="Buskap 02-2016 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=81"> Den smittsomme klauvsjukdommen digital dermatitt </a> <a title="Buskap 02-2016 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=82"> AVL Ønsker du at det skal arrangeres kurs i Ge</a> <a title="Buskap 02-2016 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=83"> Strø kusenga med flis Bawa Handel AS V/Pål Wassend</a> <a title="Buskap 02-2016 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=84"> REPORTASJE Solveig Goplen s</a> <a title="Buskap 02-2016 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=85"> Arne Bilden venter på gjennomgang av regnskapet s</a> <a title="Buskap 02-2016 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=86"> FRUKTBARHET FAKTORER SOM PÅVIRKER BRUNSTEN, DEL 3</a> <a title="Buskap 02-2016 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=87"> runst er ikke sant? for å se brunst med 1</a> <a title="Buskap 02-2016 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=88"> AVL AVL F E M PÅ T O P P Skjelvan fo</a> <a title="Buskap 02-2016 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=89"> FORSKJELLIG BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN Kuko</a> <a title="Buskap 02-2016 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=90"> FORSKJELLIG Jo Gjestvang Advokat </a> <a title="Buskap 02-2016 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=91"> Jo Gjestvang fortsetter gjennomgangen av sentrale</a> <a title="Buskap 02-2016 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=92"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 02-2016 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=93"> Optima til storfe og kalv Optima pH gel har vist </a> <a title="Buskap 02-2016 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=94"> -bonden Redigert av Thor Morten Lindsø | thor.li</a> <a title="Buskap 02-2016 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=95"> Gjødselkummer " 3 3. # </a> <a title="Buskap 02-2016 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=96"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 02-2016 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=97"> Heatime RuminAct Kr 2990 pr. mnd. (eks. mva.)*</a> <a title="Buskap 02-2016 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=98"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 02-2016 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=99"> Er dette ditt marked? Buskap nr 3/16 kommer ut 2.</a> <a title="Buskap 02-2016 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/403138a2?page=100"> Returadresse: Geno Storhamargata 44 2317 Hamar </a>