If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 2 • 2017<br /> o<br /> NEWS<br /> <br /> Med känsla för struktur<br /> rra Timber News nr 2/2017 Norra Timber® är ett registrerat varumärke som ägs av Norra. 1<br /> N<br /> OR<br /> LL<br /> US<br /> <br /> <br /> FRÅ<br /> SKID<br /> TI<br /> H<br /> <br /> <br /> <br /> UNDERVISNING<br /> HOS GRANNARNA<br /> REKORDFART I SÄVAR <br /> <br /> <br /> <br /> N<br /> Erik Eliasson, marknadschef<br /> Rekordproduktion<br /> och låga lager<br /> Vår bransch kommer att minnas hösten 2017 som en period med super­<br /> konjunktur. Världen har aldrig tidigare producerat trävaror i den omfatt­<br /> ning som nu sker, närmare 350 miljoner kubikmeter är årstakten just nu.<br /> Trots den hissnande produktionstakten sjunker faktiskt lagren av både så­<br /> gad furu och sågad gran. Det har märkligt nog aldrig varit lägre lagernivåe<a title="Norra Timber News_17-2_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=1"> NR 2 • 2017 o NEWS Med </a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=2"> Erik Eliasson, marknadschef Rekordproduktion </a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=3"> Från skidor till hus Den nya satsningen på hus ko</a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=4"> Den nya sorteringslinjen har installerats under h</a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=5"> Tegsnässkidan är ett riktigt familjeföretag. Jimm</a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=6"> Spindlarna i nätet; Nina Marklund och Carola Lund</a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=7"> nemang blir det också i och med att hennes yngsta</a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=8"> Under kursens andra dag tog sig Örjan och Magnus </a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=9"> Under utbildningen fanns det många utsträckta hän</a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=10"> Rekordfart i Sävar Sedan den 15 augusti är Sävar </a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=11"> Kontakta oss! www.norratimber.com Marknadsc</a> <a title="Norra Timber News_17-2_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/415003a3?page=12"> www.norratimber.com 12 Nor</a>