If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> NR 2, 2015<br /> Inomhus<br /> Utomhus<br /> PLUG-AND-PLAY GER HÖG LUFTKVALITET<br /> PROSAFE, NÄR REN LUFT ÄR AVGÖRANDE<br /> TRÄFFA FN:S FÖRHANDLARE FÖR LUFTFÖRORENINGAR<br /> CAMFIL – Renluftslösningar<br /> LEDARE – MAGNUS YNGEN<br /> Föroreningarna<br /> ”ligger i luften”<br /> “Det ligger i luften” är ett vedertaget uttryck på svenska som kan betyda flera<br /> saker. Det kan vara ett sätt att beskriva en stämning eller något som är outtalat<br /> men som flera människor tänker på, utan att egentligen säga det.<br /> På samma sätt finns föroreningarna bokstav­<br /> ligen i luften nuförtiden. Om du läser eller tittar<br /> på nyheterna är det svårt att undgå alla rappor­<br /> ter om dålig luftkvalitet i de stora städerna, och<br /> hur det dödar upp till 3,3 miljoner människor<br /> varje år enligt de senaste vetenskapliga beräk­<br /> ningarna.<br /> Därför tänkte vi lyfta blicken från vår vardag<br /> med inomhusluftkvalitet och prata med Anna<br<a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=1"> NR 2, 2015 Inomhus Utomhus PLUG-AND-PLAY GER </a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=2"> LEDARE – MAGNUS YNGEN Föroreningarna ”ligg</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=3"> NYHETER & NÄMNVÄRT Skolor och kontor i Del</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=4"> PORTRÄTT – ANNA ENGLERYD Inomhus möter utomhus </a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=5"> PORTRÄTT – ANNA ENGLERYD Asien, där det påg</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=6"> NYHETER & NÄMNVÄRT En ny inriktning för dam</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=7"> NYHETER & NÄMNVÄRT Ren luft bakom kulisserna på </a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=8"> NYHETER & NÄMNVÄRT Filteruppgradering betalar </a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=9"> NORDIC EDITION När Köpenhamns flygplats installer</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=10"> NORDIC EDITION Så gick 600 ton koldioxid upp i r</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=11"> NORDIC EDITION Pilotprojekt hösten 2014 ”U</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=12"> NORDIC EDITION Camfil växer i Norden – har förvä</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=13"> P R O S A F E Irlands ledande mejerikooperativ</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=14"> Plug-and-play-lösningar för hög luftkvalitet Camf</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=15"> NYHETER & NÄMNVÄRT </a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=16"> När ren luft är avgörande Vissa tillverkningsproc</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=17"> Omedelbar tillgång till dokumentationen Med hjälp</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=18"> CAMFILS FILTERSKOLA: MODUL 6 MILJÖ- OCH E</a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=19"> CAMFILS FILTERSKOLA: MODUL 6 </a> <a title="15-0249_AirMail_2_2015_SE_final_low page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/41675b66?page=20"> Luftkvalitetsprogram för de svenska olympierna L</a>