If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CONTENT<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> Ống thép và đầu nối ống 4<br /> Van, bộ chấp hành và hệ thống điều khiển 56<br /> Thông tin kỹ thuật 198<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> Steel tubes and fittings 4<br /> Valves, actuators and control system 56<br /> Technical information 198<br /> Catalogue ‘Sản phẩm công nghiệp’ là do Brodrene Dahl, Na Uy biên soạn. Không được phép sao chép/in ấn nội dung của bộ sách này mà không<br /> được sự cho phépcủa Brodrene Dahl AS, Na Uy. © Bản quyền Brodrene Dahl AS Norge<br /> Thông tin kỹ thuật trong ấn phẩm này, thực ra, chỉ mang tính chất tham khảo và không đề cập đến các tình huống có thể xảy ra. Người sử dụng<br /> phải tự tiến hành tính toán và đánh giá thông tin kỹ thuật. Nhà xuất bản không chịu trách nhiệm về những sai sót tổn hại/tổn thương hoặc những<br /> sự cố hỏng hóc<a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=1"> </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=2"> </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=3"> MỤC LỤC CONTENT 1 2 3 Ống thép và đầu nối ốn</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=4"> Brodrene Dahl đã được thành lập như một công ty c</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=5"> ỐNG THÉP VÀ ĐẦU NỐI ỐNG STEEL TUBES AND FITTINGS </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=6"> Ống thép đúc. Chủng loại: ASTM-A-106 gr.B. Kích t</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=7"> HS Code 7304.1900 Đường kính STD SCH OD </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=8"> Ống thép đúc. Chủng loại: JIS STPG 370 Kích thước</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=9"> Ống thủy lực. Vật liệu EN 10305-4 E235+N. Ống đen</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=10"> Ống thủy lực. Vật liệu EN 10305-4 E355+N tráng kẽ</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=11"> Ống đồng Niken CUNI 90/10 DIN 86019. Chứng chỉ vậ</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=12"> Khuỷu nối ống đúc 90o LR. Chủng loại: ASTM-A-234 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=13"> A A K s OD HS Code 7307.9900 Đườ</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=14"> Khuỷu nối ống đúc 45o LR. Chủng loại: ASTM-A-234 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=15"> Khuỷu nối ống đúc 90o SR. Chủng loại: ASTM-A-234 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=16"> Nối giảm đồng tâm bằng đồng Niken CUNI 90/10 DIN </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=17"> Nối thu đồng tâm. Chủng loại: ASTM-A234 WPB. Kích</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=18"> HS Code 7307.9900 Đường kính STD </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=19"> HS Code 7307.9900 Đường kính STD </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=20"> HS Code 7307.9900 Đường kính STD </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=21"> HS Code 7307.9900 Đường kính </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=22"> Nối thu lệch tâm. Chủng loại: ASTM-A234 WPB. Kích</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=23"> Nối T đúc. Chủng loại: ASTM-A234 WPB. Kích cỡ the</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=24"> HS Code 7307.9900 Đường STD </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=25"> NỐI T ĐÚC, EN 10253-2, CHỦNG LOẠI P235GH TC1 (DIN</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=26"> Nối T đúc. Chủng loại: ASTM-A-234 WPB. Kích cỡ th</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=27"> NỐI ỐNG T GIẢM BẰNG THÉP, EN 10253-2, CHỦNG LOẠI </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=28"> Đầu chụp. Kích cỡ theo tiêu chuẩn ASME B.16.9. C-</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=29"> HS Code 7307.9900 Đường </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=30"> Ống nối saddle DIN 2618. Mác thép: P235 GHTC1 (St</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=31"> Nối ống dạng yên ngựa bằng đồng Niken CUNI 90/10 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=32"> Mặt bích hàn có cổ bằng đồng niken CUNI 90/10 DIN</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=33"> Mặt bích loại trượt. Chủng loại: ASTM A 105N. Kíc</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=34"> Mặt bích loại trượt. Chủng loại: ASTM A 105N. Kíc</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=35"> Bích đúc nổi (loại cổ hàn). Chủng loại: ASTM A-10</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=36"> HS Code 7307.9100 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=37"> Bích đúc nổi (loại cổ hàn). Chủng loại: ASTM A-10</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=38"> HS Code 7307.9100 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=39"> Mặt bích kín. Chủng loại: ASTM A 105N. Kích thước</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=40"> Mặt bích kín. Chủng loại: ASTM A 105N. Kích thước</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=41"> Mặt bích loại có ren. Chủng loại: ASTM A 105N. Kí</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=42"> Mặt bích loại đúc PN 10 NS2526. Mác thép: RSt 37.</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=43"> Mặt bích loại đúc PN 16 NS2527. Mác thép: RSt 37.</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=44"> Mặt bích loại đúc PN 40 NS2529. Mác thép: RSt 37.</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=45"> Mặt bích kín PN 6, DIN 2527 mẫu B. Mác thép: RSt </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=46"> Mặt bích kín PN 10 DIN 2527, mẫu B. Mác thép: RSt</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=47"> Mặt bích kín được đúc bằng thép tấm PN 10 DIN 252</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=48"> Khớp nối cao su bù lệch tâm, loại HB130-N Bellow </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=49"> Khớp nối ống TeeKay Pipe Coupling, type TeeKay V</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=50"> A APPROVALS: B L HS Code 7307</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=51"> Đầu nối bằng đồng Niken CUNI 90/10 DIN 86103 form</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=52"> Bulông đầu lục giác, ren suốt/ren một nửa , có mạ</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=53"> Bulông đầu lục giác, ren suốt/ ren một nửa bằng I</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=54"> Kẹp ống thủy lực Hydraulic Clamps Loại</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=55"> Tấm thép có đục lỗ 2 đầu Top plate Loại kẹp </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=56"> Bulông chữ U U-Bolt HS Code 7326.90 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=57"> Bulông chữ U U-Bolt HS Code 7326.90 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=58"> VAN, BỘ CHẤP HÀNH VÀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VALVES, </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=59"> Thông tin chung Toàn bộ van, Bộ chấp hành và phụ</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=60"> Thông tin chung Van chặn Van chặn thông thường ở</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=61"> General information Stop valve The stop valve is </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=62"> Van bi 2 thân, kiểu Effebi 2411, bằng đồng khử kẽ</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=63"> Van bi 2 thân, kiểu LK 443024 Two-piece Ball valv</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=64"> Van bi 2 thân, kiểu HAITIMA (EGO) 2006 Two-piece </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=65"> W H L ØD 9 4 3 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=66"> Van bi 3 thân loại Haitima 2013DM Three-piece bal</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=67"> A R1 A ØS Ød3 Ød2 Ød4 R2 Kun DN4</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=68"> Van bi 3 ngả loại Haitima 2057 (EGO) Three-port b</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=69"> Van bi 3 ngả loại loại Three-port ball valve M </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=70"> Van bi có gắn bích loại 2019D/ 2020D </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=71"> 1.0619 316/CF8M 1.0619</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=72"> Hướng dẫn lắp đặt van bướm Installation guide for</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=73"> Bảng giá trị lực mômen cho Van bướm EGO Torque va</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=74"> Van bướm kiểu Lug, loại EGO </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=75"> H A B C D Loại van có k</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=76"> Van bướm kiểu Lug, loại EGO </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=77"> H A B HS Cod e 8481.8072 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=78"> Van bướm kiểu Wafer, loại EGO </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=79"> H A B 8 9 7 6 4 C D 5 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=80"> Van bướm kiểu Wafer loại EGO </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=81"> H A B 8 9 7 6 4 5 3 2 1 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=82"> Tay quay và tay gạt lắp cho van bướm loại EGO Gea</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=83"> Miếng đệm cho van bướm EGO (cho bộ chấp hành) Spa</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=84"> Van bướm, mod. 57, kiểu Wafer GGG 40/316/EPDM But</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=85"> �I H D 450 A </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=86"> Van bươm, mod. 57, kiểu Wafer GGG40/316/BUNA-N Bu</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=87"> �I H D 450 A </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=88"> Van bướm, mod. 57, kiểu Wafer GGG40/ALU. BR./EPDM</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=89"> �I H D 450 A DN</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=90"> Van bướm, mod. 57, Kiểu wafer GGG40/ALU. BR./BUNA</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=91"> �I H D 450 A DN</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=92"> Van bướm, mod. 57, kiểu Wafer cho hàng khô GGG40/</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=93"> �I H D 450 A </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=94"> Van bướm, mod. 64, kiểu LUG GGG40/ALU. BR./EPDM B</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=95"> �I H D 450 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=96"> Van bướm, mod. 64, kiểu lug GGG40/ALU. BR./BUNA-N</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=97"> �I H D 450 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=98"> Van bướm, mod. 64, kiểu lug, thiết kế đặc biệt ch</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=99"> �I H D 450 A DN </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=100"> Van bướm, mod. 64, kiểu lug GGG40/ALU. BR./BUNA-N</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=101"> �I H D 450 A DN </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=102"> Van bướm, mod. 64, kiểu hai mặt bích Butterfly val</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=103"> H D 450 �I A </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=104"> Bảng giá trị lực mô men cho van bướm S57 và S64 T</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=105"> Tay quay và tay gạt cho S57 và S64 Gear and h</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=106"> Van bướm, loại Wafer, kiểu 2104 Butterfly valve, W</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=107"> Van bướm, loại Wafer, mod 96 , hiệu suất cao Butt</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=108"> Van bướm, loại Wafer, mod 96 hiệu suất cao Butter</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=109"> Van bướm, loại LUG, mod 96 hiệu suất cao Butterfly</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=110"> Van bướm, loại LUG, mod 96 hiệu suất cao Butterfly</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=111"> Tay gạt cho S96 Hand lever for S96 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=112"> Van cầu LK 456022 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=113"> Van cầu loại LK 456122 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=114"> Van cầu loại 456322 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=115"> Van cầu loại LK 458922 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=116"> R 6 5 4 3 2 1 H1 max. D DN L</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=117"> Van cầu loại LK 458822 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=118"> H max. DN D R L 8</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=119"> Van cầu dạng thẳng </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=120"> Van cầu dạng thẳng </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=121"> Van cầu dạng góc </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=122"> Van cầu dạng góc </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=123"> Van cầu loại LK 467052 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=124"> R H max. D DN L HS Cod</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=125"> Van cầu loại LK 467152 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=126"> 6 5 8 7 10 2 9 4 3 1 R H max. </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=127"> Van cầu loại LK 467002 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=128"> R H max. D DN L HS Cod</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=129"> Van cầu loại LK 467102 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=130"> 6 5 8 7 10 2 9 4 3 1 R H max. </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=131"> Van cầu dạng thẳng </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=132"> Kích thước DN 50 – DN 250 Áp lực JIS 10k Kiểu thẳ</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=133"> Van cầu dạng góc </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=134"> Kích thước DN 50 – DN 200 Áp lực JIS 10k Kiểu góc</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=135"> Van một chiều đóng nhanh loại LK 159101 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=136"> Van một chiều đóng nhanh loại LK 159701 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=137"> R 11 10 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=138"> R L2 11 10 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=139"> Van đo sâu LK 357020 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=140"> Ống đo sâu Sound tube with chain ØD 3 2 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=141"> Van ñóng nhanh, kiu van thng loi LK901002 Van</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=142"> Van ñóng nhanh, kiu van góc loi LK 901102 Van </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 143" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=143"> T ñiu khin van ñóng nhanh bng khí nén Tủ điều</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 144" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=144"> Van kim Van kim Needle valves R H </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 145" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=145"> Van cửa LK 620002 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 146" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=146"> R R H </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 147" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=147"> Van cửa LK 620151 (có thước chỉ vị trí) </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 148" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=148"> R H D L L HS Code </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 149" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=149"> Van cổng </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 150" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=150"> Van cổng </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 151" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=151"> Van cổng bằng đồng thiếc </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 152" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=152"> Van cổng bằng đồng thiếc </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 153" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=153"> Van kiểm tra, loại LK 471494 Check valve type LK </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 154" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=154"> Van 1 chiu kép loi LK 306252 Van kiểm tra kép, </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 155" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=155"> Van 1 chiu loi Socla Van 1 chiều, loai Socla N</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 156" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=156"> Van một chiều dạng trục vít, loại LK 466694 NR Sc</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 157" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=157"> Van 1 chiều kiểu trục vít lồi LK 467052NR </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 158" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=158"> R H max. D DN L HS Code </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 159" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=159"> Van 1 chiều kiểu trục vít lồi LK 467052 Rst NR </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 160" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=160"> R H max. D DN L HS Code </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 161" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=161"> Van 1 chiều kiểu trục vít loại LK 467152 NR </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 162" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=162"> R H max. DN D L HS Code</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 163" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=163"> Van 1 chiều kiểu trục vít loại LK 467152 NR </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 164" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=164"> R H max. D DN L HS Cod</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 165" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=165"> Van mộtchiều kiểu trục vít, loại LK 467102 NR </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 166" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=166"> R H max. DN D L HS Code</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 167" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=167"> Van cầu SDNR </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 168" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=168"> Kích thước DN 50 – DN 250 Áp lực JIS 10k Loại thẳ</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 169" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=169"> Van cầu SDNR </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 170" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=170"> Kích thước DN 50 – DN 200 Áp lực JIS 10k Loại van</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 171" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=171"> Van giảm áp loại D F06 HABEDO Pressure reducing v</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 172" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=172"> Lọc Y Cim 74-A Y-Strainer, type Cim 74-A C CH1</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 173" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=173"> Lọc Y LK 482294 Y-Strainer, type LK 482294 L </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 174" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=174"> Nhà kho trung tâm Central warehouse </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 175" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=175"> Lọc Y </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 176" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=176"> Biểu đồ áp lực chỉ dùng cho mắt lưới có kích cỡ c</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 177" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=177"> Hộp đọng cặn dạng thẳng LK 482051 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 178" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=178"> Hộp đọng cặn dạng góc LK 482151 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 179" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=179"> Thiết bị lọc Mud box </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 180" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=180"> Van nối bích EGO </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 181" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=181"> Van kiểm tra cho bồn chứa, loại Win 2000 MUD Tank</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 182" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=182"> Van kiểm tra cho bồn chứa, loại Win 2000 Tank ven</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 183" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=183"> Van thông hơi két loại Aero1.1 </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 184" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=184"> Bộ chấp hành khí nén loại Air-Torque Pneumatic ac</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 185" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=185"> BẢNG PHÂN LOẠI SQUARE CASING TABLE FOR SQUARE CAS</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 186" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=186"> Van điện từ và hộp công tắc giới hạn Solenoid val</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 187" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=187"> Bản vẽ kích thước cho bộ chấp hành điện và khí né</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 188" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=188"> Bộ chấp hành điện loại El-Torque QT 250, QT 800 v</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 189" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=189"> C QT 250 B A QT 800 B </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 190" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=190"> Bảng đấu nối cho Bộ chấp hành điện EL Torque QT 2</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 191" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=191"> 189</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 192" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=192"> Hệ điều khiển có màn hình đồ hoạ phân giải cao Co</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 193" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=193"> Modun giao tiếp CAN-VI Can-VI Interface-module </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 194" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=194"> Tủ điều khiển solenoid Solenoid cabinet </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 195" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=195"> Hộp van Valve Chest Cụm 2 ngăn 2-Cell manifold </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 196" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=196"> Cụm van UT UT Valve Manifold X Y </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 197" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=197"> Cụm van UT UT Valve Manifold X Y </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 198" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=198"> Thước đo mức Level gauges </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 199" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=199"> Thước đo mức Level gauges HS Code </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 200" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=200"> Kim loại được dùng làm van và phụ tùng. NHÔM – là</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 201" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=201"> Metals used in valves and fittings ALUMINIUM - A n</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 202" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=202"> Dãy điện hóa của kim loại và hợp kim Galvanic ser</a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 203" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=203"> </a> <a title="Industrial products - Vietnam catalogue page 204" href="http://viewer.zmags.com/publication/42a7ca68?page=204"> </a>