If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Unge skal hØres 43 Kongen av HØyesterett 30<br /> Mekling = prosedyre 4 Mostafaei må lære norsk 22<br /> bladet<br /> Nr. 2 – 2011<br /> 91. årgang<br /> Krysser fingrene<br /> for tØff prosedyre<br /> Andreavdelingsstudent Majken<br /> WickstrØm fra TromsØ krysser fingre<br /> foran avgjØrelsen av årets prosedyre-<br /> konkurranse. – Det edleste en advokat<br /> kan gjØre er å prosedere, sa Berit<br /> Reiss-Andersen, som var en av domm-<br /> erne i den populære konkurransen.<br /> Hvordan det gikk med Majken?<br /> Se side 10–11<br /> Våre brukere mener vi er best på<br /> redaksjonelt innhold.* Vi tilbyr nå<br /> over 50 juridiske titler i tillegg til<br /> Norsk Lovkommentar.<br /> Våre brukere sier også at de vil ha stor nytte av enda flere titler,<br /> så vi fortsetter derfor arbeidet med digitale utgivelser.<br /> Noen av de nyeste titlene:<br /> Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven <a title="Nr 2 1011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=1"> Unge skal hØres 43 Kongen av HØyesterett 30 </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=2"> Våre brukere mener vi er best på redaksjonelt inn</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=3"> INNHOLD NR 2 – FEBRUAR 2011 REDAKSJONEN AVSLU</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=4"> – Reglene for prosedyrekravet er blitt litt lempe</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=5"> Advokatforeningen har fått gjennomslag i fire av </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=6"> dag, om 15 år tror jeg verden er enda mer slik. D</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=7"> – Endringen der rettsmeklinger i saker av noe omf</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=8"> Det er ikke alltid lett å få saker nok til å få a</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=9"> BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA Hans Cordt-Hansen </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=10"> Finalen i prosedyrekonkurransen 2011 handlet om e</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=11"> Linn Gulaker Olsen fra bergenslaget prosederer me</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=12"> Kristian Rytter fra TromsØ prosederer mens den be</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=13"> – Dere vant! Ikke rart Oslolaget reagerte med gle</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=14"> FNs Barnekonvensjon er den eneste av FNs menneske</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=15"> slaget for barns rettigheter internasjonalt på 20</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=16"> klage over brudd på sine rettigheter. Hvilke andr</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=17"> Ine Marie Eriksen SØreide synes det er pussig om </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=18"> EU evaluerer datalagringsdirektivet, Tyskland dis</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=19"> – Norge er et lite land med oppegående medier og </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=20"> blitt sterkt kritisert i Tysk- land fordi mange m</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=21"> )NNOVATIVEDOKUMENTLSNINGER Kopi Print</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=22"> – Jeg har mye å takke norske myndigheter for. Jeg</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=23"> – Utrolig hyggelig å bli bedt ut for å mØte Advok</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=24"> Pr. 31. desember 2010 var 6372 personer registrer</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=25"> Advokat Hege BjØlseth leder Tilsynsrådet for advo</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=26"> Det hjelper ikke alltid med samtykke, konkluderer</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=27"> Samtykkeregelen gjØr interessekonfliktreglene mer</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=28"> For advokater som tidligere ikke har jobbet med æ</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=29"> lagt påstand om bØtestraff, men retten mente anve</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=30"> HØyesteretts- tittelen betyr lite Arne Meltvedt </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=31"> JU§NYTT nr. 2/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=32"> JU§NYTT nr. 2/2011 HØyesteretts ankeutvalg: ▲ </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=33"> BLA OM FOR FAGLIG MENY > ADVOKATFORENINGEN OG JUS</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=34"> Faglig meny: $.78(//( 7(0$(5, $.78(//( 7(0$(5,,</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=35"> ADVOKATENES FAGDAGER ER ET SAMARBEID MELLOM ADVOK</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=36"> LAG DITT EGET KURS Du kan kombinere de ulike kurs</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=37"> HØyesterett: ▲ Entreprisesrett: Lojalitet</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=38"> JU§NYTT nr. 2/2011 HØyesterett: ▲ Straffut</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=39"> under med ”som imØteses ved leilighet”. Ingen fri</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=40"> Meltvedt med en håndskrevet dom fra 1708. To enge</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=41"> jeg vært en prosederende advokat, sier Meltvedt. </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=42"> RING-RING – why don T ilkallingshje</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=43"> ,, </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=44"> VedrØrende rettsgebyrloven i barnefordelingssaker</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=45"> forbindelse med ukontrollert alkoholmisbruk hvor </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=46"> Mer juss, men ikke flere jurister Samfunnet har</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=47"> STILLINGS- ANNONSER? KONTAK</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=48"> LEDERENS TALERSTOL LEDERENS TALERSTOL Advokater</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=49"> Burde ha skjØnt. Formuleringene fra HØyesteretts </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=50"> f </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=51"> Utvalg skal kartlegge overgrep mot romanifolket H</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=52"> – Vanskeli fØrr mæ å son... Det var en bitende k</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=53"> Tegning: Nils Petter Smeby for at jeg mente mann</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=54"> Ny og forbedret Datalex Rundt 100 mellomstore adv</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=55"> Ny politimester på SunnmØre Jon Steven Hasseldal </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=56"> SidegjØremål og ekstrajobb En leser av Advokatb</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=57"> Det finnes to Inger Marie Sunde I våre oversikter</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=58"> KALENDEREN 10. mars: Anine Kierulf – Mennesker</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=59"> tion Organisation, Amnesty International, Human R</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=60"> Advokatenes Valentine-kort: I've had clie</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=61"> dling i HØyesterett instruks om innlØsning og r</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=62"> NYTT OM NAVN Advokatfullmektig Sverre HØdneb</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=63"> PRØVELSER HELE TIDEN: Hovedstyret i Advokatforeni</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=64"> 90 ÅR SIDEN SpØrsmaalet om reformer i vort tingly</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=65"> En ganske alminnelig dag på twitter: @Haavikseni</a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=66"> TESTAMENTARISKE GAVER Kreftforeningen er fritatt </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=67"> Annonser i Advokatbladet og på advokatbladet.no </a> <a title="Nr 2 1011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/43e6aa6c?page=68"> Returadresse: Den norske Advokatforening B Kr. A</a>