If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Obs!<br /> Gör mottagnings-<br /> kontroll enligt vår<br /> anvisning,<br /> se sid 12<br /> Ägarhandbok<br /> Produktserie uPVC<br /> NorDan AB<br /> Tack för ditt förtroende och val av produktserien uPVC<br /> Vår ambition är att bygga det funktionella fönstret med hög prestanda.<br /> Vi är stolta över att du valt produkter från NorDan AB. Fönster köper man oftast bara<br /> en gång i livet. Därför är det viktigt att de håller, länge. NorDan AB lämnar en generös<br /> produktgaranti eftersom vi vet att våra fönster håller högsta kvalitet. Vårt mål är att du ska<br /> få största möjliga glädje av dina fönster. Hur du själv tar hand om fönstren och underhåller<br /> dem har stor betydelse för deras funktion och livslängd.<br /> Följer du NorDans underhållsföreskrifter och anvisningar försäkrar vi att du får största<br /> möjliga glädje av dina produkter under lång tid.<br /> Fler goda råd och tips finner du också på vår webbsida, www.nordan.se<br /> OBS!<br /><a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=1"> Obs! Gör mottagnings- kontroll enligt vår anvisni</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=2"> Tack för ditt förtroende och val av produktserien</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=3"> Vår ambition med reklamationer Vår målsättning är</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=4"> Kvalitet och miljö på NorDan AB Vår ambition med </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=5"> Funktionsbeskrivning Kipp-Dreh . . . . . . . . . </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=6"> Garantivillkor </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=7"> Garanti För aktuella garantier besök anpassad län</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=8"> Garantiförutsättningar NorDan AB ansvarar inte fö</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=9"> Vid eventuell reklamation Reklamationsvillkor enl</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=10"> Reklamationsanmälan vid fel på produkt l Vänd </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=11"> Produkthantering (Referenskällor: Hus AMA 98 och </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=12"> Leverans-/mottagningskontroll Utför alltid levera</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=13"> Goda råd för transport av fönster Om du själv ans</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=14"> Under byggtiden Skydda dina fönster och fönsterdö</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=15"> Monteringsanvisning </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=16"> Installation av fönster Gäller fönster typ: UKD, </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=17"> Steg 2 Fixera karmen med kilar. E </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=18"> Steg 4a (för infästning med vridankarjärn) Böj v</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=19"> Steg 5 Använd skruv anpassad för väggtyp. </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=20"> Steg 6 Säkerställ att karmen är i lod och våg</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=21"> Installation av fönsterdörr eller entrédörr Gälle</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=22"> OBS! Använd mjukt material för det vertikala stöd</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=23"> Steg 4 Kontrollera att karmen är i våg och lo</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=24"> Steg 6 Steg 7 Steg 8 Se till att </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=25"> Installation av Lyft-Skjutdörr Gäller Lyft-skjutd</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=26"> Steg 2 Ta bort profilerna. 1. Sk</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=27"> Steg 3 Förbered hålet i vägg för installation</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=28"> B A A A D D D 1 </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=29"> Steg 5 Installera skjutbågen. </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=30"> Steg 6 Slutför montering. Ta bort</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=31"> Installation av Vikdörr Gäller vikdörr typ: UVD </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=32"> Insida 3. Lyft ur bågen med hjälp av en vakuumly</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=33"> Utsida Utsida </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=34"> 13. Lyft varsamt upp bågen och vik ut de</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=35"> Steg 2 Fixera karm i vägg A = Max 300 mm </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=36"> Lås Insida 7. Lyft tillbaka bågen. </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=37"> Insida 11. Skruva tillbaka styrhjulet i de undre</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=38"> Insida 14. Sätt tillbaka täckkåporna på glidbesl</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=39"> Insida 18. Knacka varsamt in gångjärnssprinten o</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=40"> Fogning/drevning mellan karm och vägg Monteringsf</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=41"> Tvåstegstätning 1) Värmeisoleringsmaterial </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=42"> Funktion 42</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=43"> Funktion Kipp-Dreh Öppna vädringsläge </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=44"> Funktion Kipp Öppna för vädring 12 Öp</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=45"> Funktion Vridfönster Ventilationsposition </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=46"> Rengöringsposition 1. Vrid handtaget </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=47"> Funktion Lyft-Skjutdörr 1 1. Låst 2. Öpp</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=48"> Funktion Vikdörr AA </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=49"> Underhållsföreskrifter </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=50"> Inledning Våra underhållsföreskrifter ska noggran</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=51"> uPVC-materialet PVC (polyvinylklorid) är en stark</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=52"> Underhåll av vridbeslag Gäller vridfönster. Vridb</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=53"> Beslag och detaljer - funktionella material Allmä</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=54"> Återvinning av demonterad produkt När du nermonte</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=55"> Undvik termiska glassprickor Glas kan spricka när</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=56"> Så här undviker du invändig kondens l Genom at</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=57"> Kondens Kondens på glas Kondens på fönsterrutor </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=58"> Underhållsdokumentation Ordernummer: Åtgärd </a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=59"> Åtgärd Datum: Åtgärd Datum: Åtgär</a> <a title="20200319-001_uPVC_Handbok page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/44016226?page=60"> NorDan AB Grebbestadsvägen 8 457</a>