If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Nr 1 Våren 2016<br /> Peter Norman om<br /> att arbeta under<br /> extrem press<br /> Så blir Svevia en<br /> attraktivare arbetsgivare<br /> genom löneväxling<br /> Peter Settman om<br /> motgången som<br /> blev en tillgång<br /> Vinnarskallen<br /> Hon är Sveriges mäktigaste kvinnliga direktör.<br /> ”God tvåa är det värsta jag vet”,<br /> säger Sodexos vd Azita Shariati.<br /> Rena resultat<br /> eller sumpade<br /> möjligheter?<br /> Därför tror allt<br /> fler investerare<br /> på hållbara<br /> placeringar<br /> En tidning för dig som är kund hos Max Matthiessen<br /> Vi finner värden i Sverige<br /> Sverige är fantastiskt. Det har vi papper på. Vi är nämligen specialister på<br /> svensk aktie- och ränteförvaltning och inte minst Enter Småbolagsfond är ett<br /> exempel på detta.<br /> Enter är en fristående kapitalförvaltare och har så varit sedan starten 1999.<br /> Vi anser att närheten till bo<a title="Nr1 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=1"> Nr 1 Våren 2016 Peter Norman om att arbeta un</a> <a title="Nr1 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=2"> Vi finner värden i Sverige </a> <a title="Nr1 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=3"> InneXhxåxll 3 </a> <a title="Nr1 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=4"> Innehåll 4 NR 1 VÅREN 2016 9. Ledare 10. Bil</a> <a title="Nr1 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=5"> Xxx Behove</a> <a title="Nr1 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=6"> </a> <a title="Nr1 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=7"> Xxx Synliggör era medarbetares förmåner Max </a> <a title="Nr1 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=8"> Hela din ekonomi i en app!</a> <a title="Nr1 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=9"> Ledare 9 Eva Pantzar Waage: Tjusningen i at</a> <a title="Nr1 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=10"> Bilden 10 </a> <a title="Nr1 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=11"> Xxx Sektion 1 </a> <a title="Nr1 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=12"> Statistik 12 Mätbart Siffror om Sverige våren 201</a> <a title="Nr1 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=13"> Statistik Xxx 13 60% VAR FJÄRDE SVENSK HÖGUTBILDA</a> <a title="Nr1 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=14"> I korthet 14 Lönsamt med toppkvinnor F</a> <a title="Nr1 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=15"> I korthet 15 En boll i luften om hjärnan </a> <a title="Nr1 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=16"> Origo Quest 1 investerar i värdeskapande förändri</a> <a title="Nr1 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=17"> Krönikan 17 Fall inte i deltidsfällan Annika Cre</a> <a title="Nr1 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=18"> Christoffer möter 18 ”Ja fun erar som bäst unde</a> <a title="Nr1 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=19"> Christoffer möter 19 </a> <a title="Nr1 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=20"> Christoffer möter 20 på din studieinriktning</a> <a title="Nr1 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=21"> Xxx Vinnare av EuroHedge Awards 2015 </a> <a title="Nr1 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=22"> Inblick 22 Den vilda jakten på rena resultat Före</a> <a title="Nr1 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=23"> Inblick 23 26% Mellan januari 2006 och januari 2</a> <a title="Nr1 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=24"> Inblick 24 Den kaliforniska pensions- fond</a> <a title="Nr1 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=25"> Inblick 25 avkastningen blir mindre än för </a> <a title="Nr1 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=26"> Inblick 26 ar med hållbar profil. ”Sustaina</a> <a title="Nr1 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=27"> Vi vill bidra till en trygg och frisk värld</a> <a title="Nr1 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=28"> Skjut upp det där med att ta tag i pensionen. </a> <a title="Nr1 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=29"> Inblick 29 Emma Sjöström varnar doc</a> <a title="Nr1 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=30"> Inblick 30 </a> <a title="Nr1 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=31"> Jonas Nilsson, Kapitalförvaltningen Är du med 4</a> <a title="Nr1 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=32"> Inblick Max Matthiessen kommenterar 32 </a> <a title="Nr1 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=33"> Rätt kombination skapar nya möjligheter Willis To</a> <a title="Nr1 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=34"> Profilen 34 En del har språket, de sociala koder</a> <a title="Nr1 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=35"> Profilen Xxx 35</a> <a title="Nr1 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=36"> Profilen 36 H föreslå politiska åtgärder som bi</a> <a title="Nr1 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=37"> För att åstadkomma förändring måste man först och</a> <a title="Nr1 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=38"> 11,1 procent Carnegie Strategifond</a> <a title="Nr1 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=39"> Profilen 39 Azita Shariati på Rivals scen när </a> <a title="Nr1 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=40"> Profilen 40 och gjort rätt och lärt sig den</a> <a title="Nr1 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=41"> Xxx 41</a> <a title="Nr1 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=42"> Profilen 42 totala andelen kvinnor i bolage</a> <a title="Nr1 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=43"> Förberedd på turbulens? Att våga investera behöv</a> <a title="Nr1 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=44"> Nytt från Max Matthiessen 44 Ny webbportal i</a> <a title="Nr1 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=45"> Nytt från Max Matthiessen 45 Bäst på ansvarsfull</a> <a title="Nr1 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=46"> Nytt från Max Matthiessen 46 </a> <a title="Nr1 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=47"> Nytt från Max Matthiessen Xxx 47 Dynamicafondern</a> <a title="Nr1 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=48"> Nytt från Max Matthiessen 48 Max Matthiesse</a> <a title="Nr1 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=49"> Nytt från Max Matthiessen Xxx 49 Mikael Nor</a> <a title="Nr1 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=50"> Nytt från Max Matthiessen 50 ”Ett välkommet </a> <a title="Nr1 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=51"> Det dynamiska kapitalet. Att få en </a> <a title="Nr1 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=52"> Max Matthiessen kommenterar 52 Pension och förs</a> <a title="Nr1 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=53"> Max Matthiessen kommenterar 53 OSKYDDADE SMÅFÖRE</a> <a title="Nr1 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=54"> Ge dig och dina anställda en grön tjänstepensio</a> <a title="Nr1 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=55"> ”Allt fler medarbetare efterfrågar löneväxlin</a> <a title="Nr1 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=56"> Lösningen 56  S ve</a> <a title="Nr1 2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=57"> Lösningen 57 Råd till löneväxlare </a> <a title="Nr1 2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=58"> Utblick 58 Vilse i valfriheten? Digitaliseringe</a> <a title="Nr1 2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=59"> Utblick 59 FOTO: MOSTPHOTOS </a> <a title="Nr1 2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=60"> Årets Hedgefond för andra året i rad! Bli en de</a> <a title="Nr1 2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=61"> Gästkrönikan 61 Så får du bättre digital koll Be</a> <a title="Nr1 2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=62"> Frågan 62 Hur kan en motgång bli en tillgång</a> <a title="Nr1 2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=63"> Är vinst- utdelning en del av din inkomst? </a> <a title="Nr1 2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/441e4223?page=64"> Max Matthiessen AB Box 5908 114 89 Stockholm Vår </a>