If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Et magasin fra LHL<br /> nr. 03 2012<br /> medisinskapets farer<br /> Dette skal du passe på når du tar legemidler<br /> Opplysningsarbeid i Sudan<br /> Eli Rygg om barn, sorg og organdonasjon<br /> Hjerteløftet – livsstilsendringer ved Feiringklinikken<br /> Anbefales av<br /> Ta vare på<br /> hjertet!<br /> Jeg Ønsker det beste for<br /> helsen min, og vet viktigheten<br /> av å være fysisk aktiv og ha et<br /> godt kosthold – for min<br /> del inkluderer dette Möller's<br /> Omega-3 Hjerte.<br /> Jeg tar ikke Möller's Omega-3<br /> Hjerte for å bli yngre<br /> – men for å bli eldre!<br /> Øystein BjØrnes<br /> Fysioterapeut<br /> A<br /> N<br /> M<br /> M<br /> T<br /> N<br /> I<br /> E<br /> E<br /> N<br /> S<br /> Möller's Omega-3 Hjerte<br /> Dokumentert effekt<br /> Produktet inneholder en unik kombinasjon av naturlig omega-3<br /> fra fisk (DHA+EPA) og planteriket (ALA). Disse omega-3<br /> fettsyrene har dokumentert effekt på kolest<a title="Det_nytter_3-12_web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=1"> Et magasin fra LHL nr. 03 2012 </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=2"> Anbefales av Ta vare på hjertet! Jeg Ønsker d</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=3"> Leder Vi må alle ta vå</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=4"> Kolofon Det nytt</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=5"> Nettside for deg med hjerte immer (atrie immer) </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=6"> CONTOUR® XT og CONTOUR® NEXT strimler er Bayers n</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=7"> INNHOLD: 03 Leder 08 Spør Atle: Nytt grunnbeløp </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=8"> spør atle Foto: LHL Spør AtLe atle L</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=9"> som inntekt regnes ikke kun pensjon. Også</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=10"> spør inger Foto: Eirik Harstad Spør INGer i</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=11"> OKSYGEN på REISEN Kostnadsfritt for deg! Fot</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=12"> intervju: Eli rygg En bråkmaker på barnas vegne </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=13"> – Jeg vil være barnas talskvinne. Det bestemte je</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=14"> intervju: Eli rygg “Pa For fø organ barn. og so</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=15"> – Jeg mener bestemt at man aldri må bortforklare </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=16"> tema: medisinsikkerhet </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=17"> medisiner på liv og død Feil bruk av legemidler</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=18"> tema: medisinsikkerhet STEinaR MaDS</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=19"> er enige om at eldre bør unngå å bruke ettersom d</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=20"> tema: medisinsikkerhet MoRTEn FincKEnhaGEn</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=21"> behandlingen er endret, skal listen din oppdatere</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=22"> tema: medisinsikkerhet ØySTEin F</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=23"> 10 gode pasientråd! 1. informer om deg selv! • F</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=24"> tema: medisinsikkerhet Kast gamle tabletter! </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=25"> i i i HELSE SØR-ØST</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=26"> smånytt S o F lu d m n D h tock Cres : </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=27"> Foto: Fotolia, Colourbox BaRn utSEttES FOR paSSi</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=28"> smånytt Vanskelig å takle hjerteinfarkt for pår</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=29"> tuberkulosearbeid i sudan Redder liv med t</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=30"> tuberkulosearbeid i sudan </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=31"> oMREiSEnDE TEaTER: DE TRE BILDENE TIL VENSTRE: FO</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=32"> Hjerteløftet</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=33"> – Hjerteløftet er en kombinasjon av bedre fysisk </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=34"> Hjerteløftet erer på fysisk aktivitet, følge</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=35"> Vil være en sprek bestefar! En slitsom fottur i</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=36"> Tre vinnere får 10 hjertelodd hver! H po </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=37"> LHLs markedstorg: www.indus.no </a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=38"> medlemsfordeler Som lHl-medlem får du: 15 % raba</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=39"> RENSEMIDDEL – Over 25 år på markedet – TIL DAG</a> <a title="Det_nytter_3-12_web page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/447b40e7?page=40"> BEST BEST </a>