If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 4–2017<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> SAC RDS FUTURELINE ELITE<br /> Alt i ett løsning for bedre lønnsomhet og lave driftskostnader<br /> NY<br /> Robust<br /> båsdesign<br /> Pålitelig Vision2Milk-<br /> programvare<br /> AttachTool -<br /> Uniflex<br /> av høyeste kvalitet RDS Spenegummi<br /> TIM App<br /> Enger Agri Service AS AKTIESELSKABET G. K. RØE A/S<br /> Tlf: 954 81 368 www.eas.as S. A. CHRISTENSEN & CO. Mob: 957 81 234 - www.gkroe.no<br /> www.sacmilking.com<br /> 19 46<br /> <br /> 48<br /> INNHOLD LEDER<br /> 4/2017 04 39 000 flere slakt<br /> AVL<br /> 8 Strategi for genotyping av hunndyr<br /> 10 Genotyping av kuer øker sikkerheten<br /> på GS-indeksene<br /> 16 Vekt, hold og fôreffektivitet<br /> FÔR/FÔRING<br /> 34 Fortørking av gras<br /> 48 Treffer du ønska fôrkvalitet?<br /> 52 Når poenget med he<a title="Buskap 04-2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=1"> 4–2017 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 04-2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=2"> SAC RDS FUTURELINE ELITE Alt i ett løsning for be</a> <a title="Buskap 04-2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=3"> 19 46 48 INNHOLD LEDER 4/2017 </a> <a title="Buskap 04-2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 04-2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=5"> www.ricardofoto.no I år sier prognosen underdekn</a> <a title="Buskap 04-2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=6"> HELSE Åse Margrethe Sogstad </a> <a title="Buskap 04-2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=7"> NB M mm ! Husk Pluss ineraltilskudd til </a> <a title="Buskap 04-2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=8"> AVL Å øke antall hunndyrgenotyper vil være gun</a> <a title="Buskap 04-2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=9"> Full oversikt i fjøset med vårt nye overvåkningsk</a> <a title="Buskap 04-2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=10"> AVL Øyvind Nordbø oyvind.</a> <a title="Buskap 04-2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=11"> Tester viser at genotyping av kuer vil bli viktig</a> <a title="Buskap 04-2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=12"> REPORTASJE Et felles seminar før årsmøtene i Ty</a> <a title="Buskap 04-2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=13"> revolusjon løse mange utfordringer i dagens matpr</a> <a title="Buskap 04-2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=14"> HELSE Samarbeid om fellesseter eller felles</a> <a title="Buskap 04-2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=15"> BEDRE TILVEKST TopBull MAX Pelletert kraftfôr me</a> <a title="Buskap 04-2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=16"> AVL Rasmus Lang-Ree rlr@geno.noV</a> <a title="Buskap 04-2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=17"> Indirekte seleksjon for kroppsstørrelse kan være </a> <a title="Buskap 04-2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=18"> Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no</a> <a title="Buskap 04-2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=19"> KFJOØRTSTKJELLIG STORFEKJØTTPRODUKSJON </a> <a title="Buskap 04-2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=20"> KJØTT STORFEKJØTTPRODUKSJON Treng fleire s</a> <a title="Buskap 04-2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=21"> KjØp Aldri Melkerobot fØr du har sjekket hvilke </a> <a title="Buskap 04-2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=22"> KJØTT STORFEKJØTTPRODUKSJON Åse F</a> <a title="Buskap 04-2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=23"> God slakteplanlegging sikrar at dyra vert levert </a> <a title="Buskap 04-2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=24"> KJØTT STORFEKJØTTPRODUKSJON Korleis få til</a> <a title="Buskap 04-2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=25"> Automatisk fôring med TKS – smart landbruk for sm</a> <a title="Buskap 04-2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=26"> KFJOØRTSTKJELLIG STORFEKJØTTPRODUKSJON Både i </a> <a title="Buskap 04-2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=27"> kvige- og kuslakt? Om feite hodyr i kjøttfebuskap</a> <a title="Buskap 04-2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=28"> KJØTT STORFEKJØTTPRODUKSJON Korleis unngå </a> <a title="Buskap 04-2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=29"> Smartere Landbruk Vårt kontinuerlige arbeid med </a> <a title="Buskap 04-2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=30"> REPORTASJE Solveig Goplen </a> <a title="Buskap 04-2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=31"> LISJORDET I RØN I OPPLAND Rett mekaniseringslin</a> <a title="Buskap 04-2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=32"> REPORTASJE Mål er avgjørende for å sikre </a> <a title="Buskap 04-2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=33"> for økonomien i produksjonen på garden. Jan Erik </a> <a title="Buskap 04-2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=34"> FÔR Tørrstoffprosent på 30 – 35 gir høyest fôr</a> <a title="Buskap 04-2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=35"> av gras jamning og pakking må utføres ekstra samv</a> <a title="Buskap 04-2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=36"> FÔR Fortørking av gras Tre slåma</a> <a title="Buskap 04-2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=37"> Hereford en robust og rolig ressursutnytter! Rob</a> <a title="Buskap 04-2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=38"> ORGANISASJON Rasmus Lang-Ree rlr@</a> <a title="Buskap 04-2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=39"> kø å se på muligheten til å få innført et tilsk</a> <a title="Buskap 04-2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=40"> ORGANISASJON Endringer i kø </a> <a title="Buskap 04-2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=41"> Prisutdelinger De årvisse prisutdelingene er et h</a> <a title="Buskap 04-2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=42"> På veg heim frå ferie i Frølandsdalen. Håper på e</a> <a title="Buskap 04-2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=43"> </a> <a title="Buskap 04-2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=44"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne ha</a> <a title="Buskap 04-2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=45"> Smart fôring i praksis «Sm art fôring» er de</a> <a title="Buskap 04-2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=46"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA ELLI Inger H</a> <a title="Buskap 04-2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=47"> Forskning viser at det er større sannsynlighet fo</a> <a title="Buskap 04-2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=48"> FÔR Oddbjørn Kval-Engstad </a> <a title="Buskap 04-2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=49"> Ønsker og mål for årets grovfôrkvalitet må være k</a> <a title="Buskap 04-2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=50"> FORSKJELLIG Sommerspredning av husdyrgjødsel k</a> <a title="Buskap 04-2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=51"> g tidlig etter slåtten gjødsel med 4 prosent tørr</a> <a title="Buskap 04-2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=52"> FÔR Astrid Johansen astrid.joh</a> <a title="Buskap 04-2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=53"> Heilgrøde er meint å skulle gi stivelse og gjerne</a> <a title="Buskap 04-2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=54"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 04-2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=55"> To til tre år etter at nyfjøset ble tatt i bruk b</a> <a title="Buskap 04-2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=56"> REPORTASJE Diaréen forsvant da kalvene ko</a> <a title="Buskap 04-2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=57"> GLATTE FJØSGOLV ?? Er betongunderlaget til dyra </a> <a title="Buskap 04-2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=58"> TEMA: UTLEVERING SLAKTEDYR </a> <a title="Buskap 04-2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=59"> Det er avgjerande at eventuell smitte frå dyrebil</a> <a title="Buskap 04-2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=60"> TEMA: UTLEVERING SLAKTEDYR </a> <a title="Buskap 04-2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=61"> De fleste bønder trenger kun noen lettgrinder og å</a> <a title="Buskap 04-2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=62"> REPORTASJE Rådgivere og dyrleger bruker å si a</a> <a title="Buskap 04-2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=63"> STAVEN I NAMDALSEID I NORD-TRØNDELAG </a> <a title="Buskap 04-2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=64"> HELSE Åse Margrethe Sogstad </a> <a title="Buskap 04-2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=65"> Eksperter fra flere land har samarbeidet om en 5-p</a> <a title="Buskap 04-2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=66"> STORFEINNREDNING - Lang erfaring </a> <a title="Buskap 04-2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=67"> FRUKTBARHET Adam Dunstan Martin Først</a> <a title="Buskap 04-2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=68"> FRUKTBARHET Bruk av aktivitetsmåler på kj</a> <a title="Buskap 04-2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=69"> Tel. 908 26 618 www.godkalven.no Melketaxi 100</a> <a title="Buskap 04-2017 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=70"> REPORTASJE Faren kjøpte en skogteig og startet</a> <a title="Buskap 04-2017 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=71"> har nå 15 000 Kopierer New Zealand Bortsett f</a> <a title="Buskap 04-2017 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=72"> REPORTASJE Melkeproduksjon ved Cape Town i Sør</a> <a title="Buskap 04-2017 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=73"> Ein godt utviklet fôringsrobot, der ku</a> <a title="Buskap 04-2017 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=74"> FORSKJELLIG Privat vei fører med seg flere spør</a> <a title="Buskap 04-2017 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=75"> t vei slik bruk i minst 50 år. En hevdet veirett </a> <a title="Buskap 04-2017 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=76"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 04-2017 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=77"> overhallabetongbygg.no post@overhallabetongbygg.n</a> <a title="Buskap 04-2017 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=78"> -bonden Redigert av Therese Rudi | therese.rudi@</a> <a title="Buskap 04-2017 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=79"> AgroSmart™ Digitalt regnskap og økonomisk rå</a> <a title="Buskap 04-2017 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=80"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 04-2017 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=81"> GENO SA SØKER KARANTENEFJØS TIL STORFE Som følge </a> <a title="Buskap 04-2017 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=82"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 04-2017 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=83"> Er dette ditt marked? Buskap nr 5 kommer ut 10.07</a> <a title="Buskap 04-2017 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/45442323?page=84"> Returadresse: Geno Storhamargata 44 2317 Hamar D</a>