If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokatbladet<br /> Nr. 11– 2011<br /> 91. årgang<br /> Trebarnspappa<br /> igjen<br /> – Det har vært krevende å innta en leder- og<br /> politikerrolle, og samtidig være et menneske<br /> oppi det hele, sa Knut Storberget under<br /> nØkkelseremonien med den nye justisminis-<br /> teren Grete Faremo. Advokaten, statsråden<br /> og politikeren valgte det viktigste etter<br /> seks år som justisminister:<br /> Kona og de tre dØtrene.<br /> SIDE 4–6<br /> IBA 201 i Dubai 25 Terrorbistand 22<br /> Svensk utveksling 80 Tror på “lås og slå” 16<br /> Foto: Aina J. RØnning<br /> Mobilt Bedriftsnett<br /> arbeidsverktØy<br /> En ny samling tjenester som gjØr<br /> det enklere å gå fra arbeid til samarbeid.<br /> Her ser du noen av de nyttige tjenesten<a title="Nr 11 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=1"> Advokatbladet </a> <a title="Nr 11 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=2"> Mo</a> <a title="Nr 11 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=3"> INNHOLD NR 11 – NOVEMBER 2011 REDAKSJONEN A</a> <a title="Nr 11 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=4"> DrØye tre måneder etter terrorangrepet som drepte</a> <a title="Nr 11 2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=5"> ke Økoteamene ute i distriktene, sier Storberget.</a> <a title="Nr 11 2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=6"> flest saker til Stortinget. Han går langt i å gi </a> <a title="Nr 11 2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=7"> – Mer polarisert debatt etter 22/7 Stine Renate </a> <a title="Nr 11 2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=8"> – Så lenge AUF'erne ikke har hevntanker eller er </a> <a title="Nr 11 2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=9"> Nytt det siste året fra s 3TATSBUDSJETTET s 3KATT</a> <a title="Nr 11 2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=10"> Virtuelle penger er for lengst blitt ekte penger,</a> <a title="Nr 11 2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=11"> Fullsatt sal på den store itechlaw-konferansen so</a> <a title="Nr 11 2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=12"> lig vokal. Axl Rose skal i retten i februar på gr</a> <a title="Nr 11 2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=13"> Det er særlig i spillverden at nye tvister man ik</a> <a title="Nr 11 2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=14"> Når en Ernst & Younger i Kina fakturerer en norsk</a> <a title="Nr 11 2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=15"> Ernst & Young er ledende på internasjonal skatt i</a> <a title="Nr 11 2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=16"> Ulf Leirstein, ny i justiskomiteen på Stortinget,</a> <a title="Nr 11 2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=17"> Borgermester Rudy Giuliani som på 90-tallet senke</a> <a title="Nr 11 2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=18"> Ingen i byen har bedre omdØmme. Tenden Advokatfir</a> <a title="Nr 11 2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=19"> Heder å henge på veggen i resepsjonen, konstatere</a> <a title="Nr 11 2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=20"> Her er Vestfolds beste arbeidsmiljØ, ifØlge nærin</a> <a title="Nr 11 2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=21"> DET ER BEDRE Å TENNE ET LYS ENN Å FORBANNE MØRKET</a> <a title="Nr 11 2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=22"> Tre bistands- advokater, én uriaspost De skal k</a> <a title="Nr 11 2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=23"> Frode Elgesem, Siv Hallgren og Mette Yvonne Larse</a> <a title="Nr 11 2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=24"> når det gjelder utformingen av tiltalen, legger E</a> <a title="Nr 11 2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=25"> Advokatkongress i landet uten advokatforening En</a> <a title="Nr 11 2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=26"> Hovedattraksjonen under åpningsseremonien, den eg</a> <a title="Nr 11 2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=27"> Den saudiarabiske advokaten Alnowaiser (nr. 2 fra</a> <a title="Nr 11 2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=28"> Verden over satses det på spesialdomstoler. Noen </a> <a title="Nr 11 2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=29"> India sliter med rettssystemet, og satser på spes</a> <a title="Nr 11 2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=30"> BØr IBA og advokater verden over reagere når lovv</a> <a title="Nr 11 2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=31"> BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA ÅRSOPPGJØRSFACTA </a> <a title="Nr 11 2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=32"> blir dermed en byrde for familien. Foreldrene vil</a> <a title="Nr 11 2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=33"> phant in the room Phillip Tahmindjis, nestl</a> <a title="Nr 11 2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=34"> Twitter har spilt en stor rolle i den arabiske vå</a> <a title="Nr 11 2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=35"> heter, strafferett og utlevering. Hun prosederer </a> <a title="Nr 11 2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=36"> Cato SchiØtz har uttalt at om noen år vil det kna</a> <a title="Nr 11 2011 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=37"> Cathy Gale, advokat og mekler i familie- saker i </a> <a title="Nr 11 2011 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=38"> Verden over er advokatfirmaene blitt mer og mer f</a> <a title="Nr 11 2011 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=39"> – Vi vil behandle alle likt, og skiller sterkt me</a> <a title="Nr 11 2011 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=40"> Fikk menneskerettighetspris Hvert år deler IBA u</a> <a title="Nr 11 2011 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=41"> JU§NYTT nr. 11/2011 Advokatbladets fagsider er sk</a> <a title="Nr 11 2011 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=42"> JU§NYTT nr. 11/2011 HØyesterett: Journalists kil</a> <a title="Nr 11 2011 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=43"> vært sendt et legehelikopter til ulykkes- stedet.</a> <a title="Nr 11 2011 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=44"> JU§NYTT nr. 11/2011 pel som fØlge av matforgiftni</a> <a title="Nr 11 2011 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=45"> Burj Khalifa – verdens hØyeste bygning Verdens h</a> <a title="Nr 11 2011 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=46"> Årstalen ble i år brukt til å be om et sterkere v</a> <a title="Nr 11 2011 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=47"> Justisminister Grete Faremo holder tale under mid</a> <a title="Nr 11 2011 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=48"> André Oktay Dahl sammen med Mette Yvonne Larsen o</a> <a title="Nr 11 2011 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=49"> – Jeg er enig i konklusjonen i årstalen, men ikke</a> <a title="Nr 11 2011 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=50"> Advokater er konsulenter – Advokaturen er Norges </a> <a title="Nr 11 2011 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=51"> Øystein Martin Sagen, kretsleder i Midt-Hålogalan</a> <a title="Nr 11 2011 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=52"> Alle advokater er like, men noen advokater er vis</a> <a title="Nr 11 2011 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=53"> uavhengighet 2 er uttrykket omtalt. Dl §231 </a> <a title="Nr 11 2011 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=54"> Viser matrikkelkartet eiendomsforholdene? Arve</a> <a title="Nr 11 2011 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=55"> de riktige matrikkelkartet. Men hvilken b</a> <a title="Nr 11 2011 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=56"> og bygning. Et gnr. / bnr. kan være knyttet til e</a> <a title="Nr 11 2011 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=57"> Har ditt firma orden på Helse, MiljØ og Sikkerhet</a> <a title="Nr 11 2011 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=58"> BØKER bØker 54 Kommunalt eierskap, rol- ler, s</a> <a title="Nr 11 2011 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=59"> Sykeavbruddsforsikring. Driver du din advokatpra</a> <a title="Nr 11 2011 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=60"> Til kvinneutvalget debatt 56 Av advokat Sigrid</a> <a title="Nr 11 2011 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=61"> Tid for endring Av Kvinne- utvalgets leder Krist</a> <a title="Nr 11 2011 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=62"> Prop 1 LS, der det i punkt arv under priva</a> <a title="Nr 11 2011 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=63"> Domstoladministrasjonen – talet på tilsete Av K</a> <a title="Nr 11 2011 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=64"> lederen November har så langt vært en måned med </a> <a title="Nr 11 2011 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=65"> STEENSTRUP STORDRANGE SØKER ERFARNE ADVOKATER TIL</a> <a title="Nr 11 2011 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=66"> LovlØse tilstander HØ</a> <a title="Nr 11 2011 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=67"> Noen ytterst få advokater valgte å kjØre sitt ege</a> <a title="Nr 11 2011 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=68"> Ny korrupsjonslov setter standard i England G</a> <a title="Nr 11 2011 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=69"> Bribery act. En del av mine klienter sier at de n</a> <a title="Nr 11 2011 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=70"> f </a> <a title="Nr 11 2011 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=71"> ansatt som advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten</a> <a title="Nr 11 2011 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=72"> Uniformen Politiuniformen har gjennom årene en l</a> <a title="Nr 11 2011 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=73"> kåring til advokat Geir Svi</a> <a title="Nr 11 2011 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=74"> Per Erik BergsjØ (53) er i statsråd utnevnt til h</a> <a title="Nr 11 2011 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=75"> annen måte enn ved å delta i aktivite- tene. Denn</a> <a title="Nr 11 2011 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=76"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Nr 11 2011 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=77"> Azerbajdsjan besØk Med stØtte fra Justisdeparte</a> <a title="Nr 11 2011 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=78"> NYTT OM NAVN Advokat Henning Michaelsen har </a> <a title="Nr 11 2011 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=79"> Finn Eirik Winther (43) er ansatt i FØYEN som ans</a> <a title="Nr 11 2011 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=80"> 90 Hovedstyret </a> <a title="Nr 11 2011 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=81"> 50 Titulaturen </a> <a title="Nr 11 2011 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=82"> Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasj</a> <a title="Nr 11 2011 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=83"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Nr 11 2011 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/46ec9a68?page=84"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>