If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ringgården<br /> Update<br /> Cirkulær Økonomi En midtbycafé i Møllevangen<br /> skal tænkes ind i hverdagen – hvorfor ikke?<br /> Oktober 2017 # 123<br /> En verdensmester<br /> i Lærkehaven<br /> “<br /> afdelingsmødet<br /> kan beslutte at<br /> anvende digitale<br /> værktøjer...<br /> Christian Mariegaard<br /> formand i Boligforeningen Ringgården<br /> Afdelingsmøder med nye<br /> muligheder<br /> Som sædvanligt afholdt alle vores af-<br /> delinger ordinære afdelingsmøder i<br /> september. Traditionen tro var det<br /> meget forskelligt, hvor mange lejemål,<br /> der var repræsenteret på de enkelte<br /> afdelingsmøder.<br /> Der var rigtig mange beboere, der<br /> havde benyttet lejligheden til at stille<br /> forslag om stort og småt til de man-<br /> ge møder. Desuden blev der også<br /> valgt en afdelingsbestyrelse i stort<br /> set alle afdelinger.<<a title="Update 123_web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=1"> Ringgården Update Cirkulær Økonomi </a> <a title="Update 123_web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=2"> “ afdelingsmødet kan beslutte at </a> <a title="Update 123_web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=3"> Forsidefoto Butikshuset, Møllevangs Allé, hvor Ca</a> <a title="Update 123_web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=4"> cirkulær økonomi skal tænkes ind i hverdagen </a> <a title="Update 123_web page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=5"> “ det handler grund- læ</a> <a title="Update 123_web page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=6"> 6 kan det ikke svare sig at købe et A+++ køleska</a> <a title="Update 123_web page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=7"> Hvad er cirkulær økonomi? TRADITIONEL LINEÆR </a> <a title="Update 123_web page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=8"> 8 En juniorverdensmester i Lærkehaven Det var </a> <a title="Update 123_web page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=9"> Ikke planen at bo i Lystrup Jonas og Maja åbner d</a> <a title="Update 123_web page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=10"> Deler du bil med din nabo? Det har man muligh</a> <a title="Update 123_web page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=11"> Almene el-delebiler i Aarhus Flere aarhusians</a> <a title="Update 123_web page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=12"> NYT fra hovedbestyrelsen Vi ved, det har su</a> <a title="Update 123_web page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=13"> KONKURRENCE tips & tricks til affalds- sortering</a> <a title="Update 123_web page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=14"> God idé Da de første afdelinger i Ringgård</a> <a title="Update 123_web page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=15"> En midtbycafé i Møllevangen – hvorfor ikke? I gr</a> <a title="Update 123_web page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=16"> Café Albert Møllevangs Allé 151 8210 Aarhus V Tl</a> <a title="Update 123_web page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=17"> er svært andet som forretningsdriv- ende i kvarte</a> <a title="Update 123_web page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=18"> 18 Når Sofie skal i bad – er det i kæld</a> <a title="Update 123_web page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=19"> Sofie har styr på de remedier, hun har med si</a> <a title="Update 123_web page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=20"> 20 Studietur Udfordrende og legende Hollandske </a> <a title="Update 123_web page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=21"> Rotterdam, der er Hollands næststørste by, er en </a> <a title="Update 123_web page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=22"> 22 Et gammelt pakhus på havnen i Rot- terdam er </a> <a title="Update 123_web page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=23"> Hollands højeste træhus er syv etager højt og lig</a> <a title="Update 123_web page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=24"> Digitale værktøjer afprøvet på tre afdelin</a> <a title="Update 123_web page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=25"> afd. 18 er den eneste afdeling der også afholder </a> <a title="Update 123_web page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=26"> Sø Hø p Bo d g ren jstru r in Nyt</a> <a title="Update 123_web page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=27"> Tillykke til Johnny og Lars Ejendomsfunktionær J</a> <a title="Update 123_web page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=28"> 28 Den tidligere Kiwi-butik i afd. 8 Hvordan er</a> <a title="Update 123_web page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=29"> Bjørn Otkjær og Louise Dohn bor ud mod Fuglesang</a> <a title="Update 123_web page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=30"> Maya Pederen og Søren Noer bor ud til Fuglesangs </a> <a title="Update 123_web page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=31"> Nu skal beboerne beslutte om afd. 21 skal fornyes</a> <a title="Update 123_web page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/4714c028?page=32"> VOXPOP Hvordan synes du, at pilot- projektet me</a>