If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 6–7 2012<br /> 92. årgang<br /> Ny advokatlov<br /> Regjeringen har vedtatt å nedsette et utvalg som skal<br /> se på advokatlov, sa statssekretær Astri Aas-Hansen<br /> (i midten) til avtroppende leder av Advokatforeningen<br /> Berit Reiss-Andersen (t.v.) og generalsekretær Merete<br /> Smith på foreningens fagdager.<br /> Bostyrersalær varierer 4 Forskjellsbehandling? 10<br /> Fagdagene en suksess 24<br /> mingle-<br /> BILDER fra Advokatfesten<br /> Ny leder<br /> Erik Keiserud er Advokat-<br /> foreningens nye leder. Han overtar<br /> etter Berit Reiss-Andersen.<br /> Microsoft Office 365<br /> - sikker lØsning for advokater!<br /> Sikker tilgang til e-post og dokumenter på alle mobile enheter!<br /> Nå kan du få sikker tilgang til dine dokumenter og e-post via nettbrettet. Office 365 sammen med Mobilt Bedriftsnett levert<a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=2"> Microsoft Office 365 - sikker lØsning for advokat</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=3"> INNHOLD NR 6/7-JUNI-JULI 2012 REDAKSJONEN AV</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=4"> 7LPHSULVHQIRUDNNXUDWGHWVDPPHERVW\UHURSSGUDJHWNDQO</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=5"> Ranveig Sem vil fokusere på de store ulikhetene i</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=6"> 0DQJHWLQJUHWWHURSHUHUHULNNHPHGIDVWHWLPHSULVHUL GH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=7"> Så mye får bostyreren for å spØrre om hvilke time</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=8"> PHQHQVWDQGDUGVDWVHUOLNHYHOnIRUH WUHNNHLI¡OJH5ROI6</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=9"> M m n t g h L OHYHUHYDUHURJWMHQHVWHUWLO </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=10"> 'LVLSOLQ UV\VWHPHWRJWLOV\QVRUGQLQJHQYLKDULGDJ I X</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=11"> SHUVRQHUNDQEHJnJURYHIRU EU\WHOVHUPHQOLNHYHOEHKROG</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=12"> LGHQWLILVHUHUIRUHQLQJHQPHGHQSUR IHVMRQHOOUROOHHQH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=13"> ±,YnUWDUEHLGOHJJHUYL VWRUYHNWSnDWDGYRNDWHQ KDURUG</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=14"> ±(UGHWHWPLVIRUKROGGHUIRONRJ VDNHUIRUVNMHOOVEHKDQG</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=15"> KOMPETANSE LOKALKUNNSKAP TROVERDIGHET ANSVARLIGHE</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=16"> 5HSUHVHQWDQWVNDSHWJRGNMHQWHVLVWHGDJHQLPDLDW )RUVY</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=17"> OHPVNRQWLQJHQWHQWLO )RUVYDUHUJUXSSHQVRPL GDJHUSn'</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=18"> 'HKDUIO\WWHWLQQLQRHQDY1RUJHVILQHVWHORNDOHU $GYRND</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=19"> Simonsen har fått bibliotek i mØrkere farger med </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=20"> )RUnWWHnUVLGHQYDUDGYRNDWHQHVWHUNWNULWLVNWLOGHQ\H </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=21"> Else Lund og Roar Østby har jobbet med hvitvaskin</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=22"> bØker 22 16PHG NRPPHQWDU X WJDYH 16PHG NRPPHQWD</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=23"> $GYRNDWIRUHQLQJHQYLOKDIRUEXGPRWnOHJJH IUHPIRUOLNV</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=24"> Nye advokater Ønsket velkommen med egen fest Teks</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=25"> Advokatforeningen inviterte advokater som har fåt</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=26"> ■ 5HJMHULQJHQKDUYHGWDWWnQHGVHWWH HWXWYDOJVRPVNDOV</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=27"> ■ $GYRNDWIRUHQLQJHQEOLULQYLWHUWWLOGLDORJ EnGHRPPD</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=28"> På fagdagene skal jeg ogs</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=29"> Fra venstre rundt bordet: Per T. Sekse, Magnhild </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=30"> Dette er summen av karism</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=31"> RepresentantskapsmØte under fagdagene: Forsvarerg</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=32"> – Hos oss driver vi jurid</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=33"> – Veldig mye fag på kompr</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=34"> – Jeg bruker å være i San</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=35"> – Det som trekker til fag</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=36"> Jeg blir overrasket over a</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=37"> Skifte og folkevett )RUQXIWRJVXQWIRONHYHWWEULQJHU</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=38"> Folk som ikke kan bli eni</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=39"> mingle- BILDER avbrekk De fikk faglig oppdatering</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=40"> spennende cocktail avbrekk fra de daglige rutinen</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=41"> JU§NYTT nr. 6-7/2012 Advokatbladets fagsider er s</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=42"> JU§NYTT nr. 6-7/2012 HØYESTERETT: Foretaksstraff</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=43"> HØYESTERETT: Forvaltningsrett viktig dom HØyest</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=44"> JU§NYTT nr. 6-7/2012 Ikrafttredelse nye lover 4.</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=45"> lovgivning. I en hektisk hverdag er det ikke mye </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=46"> allsidighet Ida Camilla Hals har vært med </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=47"> mingle- BILDER mul</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=48"> 1HVWHQDGYRNDWHUKDGGHWDWWWXUHQWLO(NHEHUJRJnUHWVDGY</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=49"> Utsikten over kongeparets feiring på operataket v</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=50"> 'HXQJHDGYRNDWHQHKRV)¡\HQILNNORYnKDHJHQIHVW PHGHJQ</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=51"> Alle “vertene” hos FØyen hadde tydelige navneskil</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=52"> Fremdeles på topp nUJDPPHOKDULNNH(ULN.HLVHUXGWHQ</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=53"> HOOHUKRYHGVW\UHRJEOHRYHUUDVNHWGD YDOJNRPLWHHQVSXU</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=54"> Erik Keiseruds hjerte banker særlig for verdens b</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=55"> sŝŚĂƌƐĂŵůĞƚůŽǀĞƌ͕ĨŽƌƐŬƌŝŌĞƌ͕ŬŽŵŵĞŶƚĂƌĞƌ͕ ƌƵŶĚƐŬƌŝ</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=56"> NØdvendig med en end 1 DYQSnHQSDVLHQWHOOHU NOLHQ</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=57"> ring av konkursloven HWWHUKYHUWVRPHQGUL</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=58"> WHQVERVW\UHULQQNUHYHUXWHVWnHQGHVDO U XWHQKLQGHUDY</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=59"> VLVWHDUEHLGVGDJVRPGHODYRSSU\G GLQJHQ'HUVRPDUEHLGV</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=60"> Ny vergemålslov, konsekvenser for forvaltning av </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=61"> 6WDWVVHNUHW UHQYLVHULNRP PHQWDUHQHWLO³$GYRNDWEODG</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=62"> RSSJM¡UHWWHUVNLOVPLVVH -HJKDUKDWWVDNHUKYRU9L HWIU</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=63"> tema for nordisk juristmØte vil bli holdt i Oslo </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=64"> Interessene kan 'HWYDUHQEnGHWULVWRJWXQJ VDNDGYRND</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=65"> være så forskjellige KDGGHVWDUWHWRSSVLQHJHQSUDNVL</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=66"> Godt å hvile på velgjort gjerning? -XVV%XVV¡QVNH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=67"> Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet Regjeringe</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=68"> Velkommen til Advokatforeningen . DQVNMHHUGHWWH</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=69"> Endringer i psykisk helsevernlov Regjeringens for</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=70"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=71"> Aursnes har bred offentlig erfaring og var nærmer</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=72"> Frisyren Det er ellers ikke så rent sjeldent at </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=73"> Advokatfullmektig Anders Olsen Mjaaland (t.v.) og</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=74"> Nytt styre i ITechLaw The International Technolog</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=75"> Endringer i bokfØringsloven, verdipapir- handello</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=76"> Kinesisk desk hos SchjØdt Tekst og foto: Aina J. </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=77"> det er det nok det er ikke så mye pragmatisme å s</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=78"> 1<7720 1$91 Advokat IngebjØrg Voster har sluttet </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=79"> Kappe land om kapper Kappeplikten ble opphevet pg</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=80"> 90 Det var under </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=81"> 50 Utdrag </a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=82"> Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasj</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=83"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 6 7 2012 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/476782e9?page=84"> Retur adr.: Den norske Advokatf orening, Kr. Au</a>