If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ansvarsfullt ägande<br /> 2018/2019<br /> Traditionell försäkring<br /> Traditionell försäkring – sparande med garanti ................................................................................ 5<br /> Resultat traditionell försäkring .......................................................................................................... 9<br /> Bolagsanalyser .............................................................................................................................. 10<br /> Fondförsäkring<br /> Utvärdering av fondtorgens allmänna hållbarhetsnivå, utbud och guidning ................................ 30<br /> Resultat fondförsäkring ................................................................................................................. 34<br /> Bolagsanalyser ............................................................................................................................. 35<br /> Ansvarsfullt ägande 2018/2019<br /> TTT<b<a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=1"> Ansvarsfullt ägande 2018/2019</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=2"> Traditionell försäkring Traditionell försäkring –</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=3"> Ansvarsfullt ägande 2018/2019 TTT lbar </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=4"> </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=5"> Traditionell försäkring – sparande med garanti </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=6"> Idag är det inget bolag som inte tar någon hänsyn</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=7"> Aktier: ESG-risken skiljer sig mellan regioner 6</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=8"> Efter decennier av fallande marknadsräntor har äv</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=9"> A TT H I M E S X S A E M N 8 01 VG</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=10"> Betyg per andel av totalportföljen TTHI </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=11"> Väl godkända pensionsbolag Alecta 16ⰵ% 27ⰲ% </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=12"> spektiv utesluts, förutom undersökningens grundkr</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=13"> den individuella spararen kan portföljen se annor</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=14"> Folksam 14ⰴ% 21ⰲ% 0ⰰ% 16ⰳ% 31ⰸ% 5ⰰ% 0ⰰ% 㠬5% 2ⰹ% </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=15"> Vad gäller aktieinnehaven har Folksamkoncer- nen </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=16"> SPP 1ⰰ% 2ⰱ% 2ⰲ% 6ⰹ% 14ⰵ% 3ⰰ% 56ⰰ% 12ⰴ% 0ⰰ% 2ⰰ% 0</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=17"> Godkända pensionsbolag Handelsbanken Liv 6ⰰ% </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=18"> årets slut. De interna resurser och verktyg som f</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=19"> Inom den globala aktieportföljen som även innefat</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=20"> SEB Pension & Försäkring 6ⰷ% 13ⰰ% 0ⰰ% 7ⰸ% 1㤬6% 1</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=21"> lagen och från ett hållbarhetsperspektiv, något h</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=22"> Ej godkända pensionsbolag Kåpan 15ⰷ% 15ⰶ% </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=23"> Den svenska aktieportföljen är direktägd och förv</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=24"> Länsförsäkringar Liv 5ⰱ% 10ⰰ% 2ⰳ% 1㤬3% 2㤬1% 1ⰸ% </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=25"> under 2 procent av den totala portföljen är place</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=26"> Inom tillväxtmarknader ligger Latinamerika- expon</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=27"> Skandia 㠬3% 㤬㠥 7ⰰ% 14ⰵ% 24ⰴ% 0ⰷ% 4ⰸ% 10ⰵ% 3ⰸ% 12</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=28"> Skandias innehav i räntepapper från svens- ka sta</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=29"> 29</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=30"> Fondförsäkring Utvärdering av fondtorgens all</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=31"> ESG-nivå exempelportfölj Fondtorgen utvärderas äv</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=32"> Krav externa fonder ESG- fondtorg, bredd </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=33"> Sammanställning - Fondförsäkring </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=34"> Resultat fondförsäkring TT I </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=35"> Väl godkända fondförsäkringsbolag </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=36"> Godkända fondförsäkringsbolag Danica 15 ATT</a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=37"> Folksam M M S S X X S S A </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=38"> Handelsbanken Liv 15 ATTHIE </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=39"> Länsförsäkringar Liv 15 ATTHIE </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=40"> Movestic 15 ATTHIE </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=41"> Nordea Liv & Pension 15 ATTHIE </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=42"> SEB Pension & Försäkring 15 ATTHIE </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=43"> Skandia 15 ATTHIE </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=44"> Ej godkända fondförsäkringsbolag </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=45"> Swedbank Försäkring 50 M M ATTHIE </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=46"> Historiska betyg traditionell försäkring 2017 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &Auml;gande 2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/47ce92ac?page=47"> Välkommen att kontakta oss Max Matthiessen är, t</a>