If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ansvarsfullt ägande<br /> 2017/2018<br /> Ansvarsfullt ägande 2017/2018<br /> TTT<br /> lbar Hållbar Hållbar<br /> d- traditionell fond-<br /> kring förvaltning försäkring<br /> T<br /> T<br /> H<br /> H<br /> H<br /> A<br /> A<br /> I<br /> I<br /> I<br /> E<br /> E<br /> E<br /> M<br /> M<br /> S<br /> S<br /> S<br /> S<br /> S<br /> S<br /> X<br /> X<br /> E<br /> E<br /> E<br /> A<br /> A<br /> N<br /> N<br /> N<br /> M<br /> M<br /> 7<br /> 7<br /> 7<br /> A<br /> A<br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> N<br /> N<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> S<br /> S<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> V<br /> V<br /> E<br /> E<br /> E<br /> A<br /> A<br /> D<br /> D<br /> D<br /> R<br /> R<br /> S<br /> S<br /> N<br /> N<br /> N<br /> F<br /> F<br /> A<br /> A<br /> A<br /> U<a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=1"> Ansvarsfullt ägande 2017/2018</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=2"> Ansvarsfullt ägande 2017/2018 TTT lbar </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=3"> Traditionell försäkring Fokus på portföljens </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=4"> verktygslådan inom ansvarsfullt ägande, men det ä</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=5"> Korruption Illegala vapen P Policy - vad lov</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=6"> A TT H I M E S X S A E M N 7 01 VG</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=7"> Betyg per andel av totalportföljen TTHI </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=8"> Väl godkända pensionsbolag AMF 㐴% 16% 1㤥 16%</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=9"> Alecta 㐵% ㈵% ㈲% 6% 0% 0% 0% 1% 䅫tier 勤ntaⰠstate</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=10"> Folksam & KPA 31% ㈳% 35% 6% 3% 0% 0% ㈥ 䅫tier 勤</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=11"> SPP 3% ㈷% 5㤥 㠥 0% ㈥ 0% 0% 䅫tier 勤ntaⰠstater</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=12"> Godkända pensionsbolag Handelsbanken Liv 5% 㤲</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=13"> Länsförsäkringar Liv 15% 1㈥ 61% ㈥ 3% 1% 3% 3% </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=14"> SEB Pension & Försäkring 1㠥 1㈥ ㈷% ㈥ ㈱% 㐥 11%</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=15"> Skandia Liv ㈴% ㈴% ㈰% 11% ㈥ 1㈥ 0% 5% 䅫tier 勤nt</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=16"> Ej godkända pensionsbolag Kåpan 36% 5% 3㜥 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=17"> Exkluderingslistan bör därmed inte heller vara an</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=18"> är ett krav för ett godkänt betyg och det var en </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=19"> inom de delar som förvaltas inom SEB. Den onotera</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=20"> Fondförsäkring Utvärdering av fondtorgens all</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=21"> Fondtorgen utvärderas även utifrån om spararna ka</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=22"> Externa Egn</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=23"> Resultat fondförsäkring TT I </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=24"> Sammanfattning fondförsäkring Utbud Hållbarhet </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=25"> Väl godkända fondförsäkringsbolag </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=26"> Godkända fondförsäkringsbolag Danica 10 M </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=27"> Folksam 10 M M S S X X S S A</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=28"> Handelsbanken Liv 10 ATTHIE </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=29"> Länsförsäkringar Liv Utbud hållbar portfölj, ant</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=30"> Movestic 10 17 17 17 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=31"> SEB Pension & Försäkring Utbud hållbar portfölj,</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=32"> Skandia Utbud hållbar portfölj, antal fonder 10</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=33"> Ej godkända fondförsäkringsbolag </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=34"> Nordea Liv & Pension 11 10 M M M S S </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=35"> Swedbank Försäkring 60 F F F U</a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=36"> Historiska betyg traditionell försäkring 2016 </a> <a title="MM Ansvarsfullt &auml;gande 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/49090023?page=37"> Välkommen att kontakta oss Max Matthiessen är, t</a>