If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> EKO-EASYAIR® kompaktaggregat<br /> Det enkla<br /> sättet av luft-<br /> behandling<br /> EKO-EASYAIR®<br /> Luftbehandling – det enkla sättet<br /> Oberoende VDI 6022<br /> testade och certifierade ner<br /> till minsta detalj<br /> Framsidans bild visar inomhus<br /> modellen av EKO-EASYAIR® RO-01<br /> med roterande värmeväxlare.<br /> Den nya generationen av EKO-EASYAIR®<br /> kompaktaggregat gör luftbehandling<br /> och ventilation verkligen lätt:<br /> ■ Högsta energieffektivitet - ENKELT!<br /> ■ Snabb och enkel plug&play installation - ENKELT!<br /> ■ Perfekt hygien, uppfyller VDI - ENKELT!<br /> ■ Bästa verkningsgrad - ENKELT!<br /> ■ Inbyggt styrsystem och monterade komponenter - ENKELT!<br /> ■ Delat utförande för att underlätta montage - ENKELT!<br /> 2<br /> Högsta energieffektivitet<br /> EKO-EASYAIR® tillverkas enligt norm EnEV 2014<br /> med roterande värmeväxlare alternativt<br /> med plattvärmeväxlare. Båda varianterna känne-<b<a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=1"> EKO-EASYAIR® kompaktaggregat Det enkla sättet </a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=2"> EKO-EASYAIR® Luftbehandling – det enkla sättet </a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=3"> Högsta energieffektivitet EKO-EASYAIR® tillverka</a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=4"> Komponenter i hög kvalitet HYGIEN ENLIGT VD</a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=5"> Enkel installation EASYAIR® säkerställer genom e</a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=6"> Luftbehandling – det enkla sättet STYRSYSTE</a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=7"> LJUDDÄMPARMODUL För att ytterligare minska EKO-EA</a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=8"> Tekniska data EKO-EASYAIR® med roterande värmeväx</a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=9"> Fakta Roterande värmeväxlare Typ Luftmängd1 (l/s)</a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=10"> Tekniska data EKO-EASYAIR® med plattvärmeväxlare </a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=11"> Fakta Platt värmeväxlare Typ Luftmängd1 (l/s) / V</a> <a title="Broschyr EKO-EASYAIR_201603 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/49715aa6?page=12"> HUVUDKONTOR Mejselgatan 7, 235 32 Vellinge Tel 04</a>