If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Barkbröd eller<br /> Vredens dag –<br /> två metoder för krishantering<br /> johan hakelius sid 9<br /> oktober 2012 • en tidning utgiven av den nya välfärden • nu över 950 000 läsare!<br /> Avskaffa andra<br /> sjuklöneveckan<br /> – Jag gläds åt att Stefan Löfven<br /> nu instämmer i Centerpartiets<br /> gamla krav om förkortad sjuklö-<br /> neperiod, säger Annie Lööf.<br /> SID. 6<br /> Kapitalismen<br /> på väg bli mer<br /> ansvarsfull<br /> – Utmaningen för<br /> Sverige är att behålla<br /> kompetensen och få<br /> små företag att växa.<br /> Det behövs ägare<br /> som tar ett långsik-<br /> tigt ansvar, före-<br /> tagsledningar som<br /> förstår att vara förebilder<br /> för många och agerar därefter,<br /> säger Moderaternas valstrateg<br /> Per Schlingmann. SID. 4<br /> Vann mot<br /> Skatteverket<br /> En företagare blev akut sjuk och<br /> kunde inte lämna in ROT-bidrag<br /><a title="DNV 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=1"> Barkbröd eller Vredens dag – två metoder för kris</a> <a title="DNV 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=2"> innehåll Dygderna viktiga för vårt samhälle Lyf</a> <a title="DNV 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=3"> ledare kriser skapas av dårskap och girighet </a> <a title="DNV 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=4"> företagarkliMatet ”synliggör vi fler företag, ins</a> <a title="DNV 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=5"> företagarkliMatet gustav fridolin om miljöparti</a> <a title="DNV 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=6"> företagarkliMatet ”jag välkomnar den ständiga</a> <a title="DNV 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=7"> företagarkliMatet företagarklimatet fortsatt s</a> <a title="DNV 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=8"> företagarkliMatet sver</a> <a title="DNV 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=9"> betraktelse Barkbröd eller Vredens dag – två m</a> <a title="DNV 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=10"> företagarkliMatet nystartszoner svenska företa</a> <a title="DNV 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=11"> företagarkliMatet nystartzoner ett omtvistat för</a> <a title="DNV 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=12"> utblick Kinas ekonomiska framgångar är uppenbar</a> <a title="DNV 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=13"> hsf-Modellen demokrati och valfrihet i väl</a> <a title="DNV 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=14"> personligt ansvar ”Vi behöver ett starkt civ</a> <a title="DNV 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=15"> personligt ansvar mhälle som främjar dygder”</a> <a title="DNV 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=16"> företagaroMbudsMannen utländska la</a> <a title="DNV 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=17"> företagaroMbudsMannen så trixar sverige med e</a> <a title="DNV 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=18"> företagaroMbudsMannen Fiskare vann mot A-kassan</a> <a title="DNV 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=19"> företagaroMbudsMannen Gotlands ko</a> <a title="DNV 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=20"> konkurrenskoMMissionen fakta: konkurrens- kommis</a> <a title="DNV 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=21"> konkurrenskoMMissionen krönika kunska</a> <a title="DNV 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=22"> konkurrenskoMMissionen Det kommunala bolaget La</a> <a title="DNV 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=23"> konkurrenskoMMissionen Helsingborgs kommun från</a> <a title="DNV 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=24"> konkurrenskoMMisionen den nya Välfärden vann må</a> <a title="DNV 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=25"> den nya välfärden tack! Ett stort tack till våra </a> <a title="DNV 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=26"> den nya välfärden JH SALT WATER AB JH SPÅRSER</a> <a title="DNV 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=27"> den nya välfärden Alex Skogsservice Bergqvist B</a> <a title="DNV 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/49fe08e3?page=28"> den nya välfärden patrik engellau om s</a>