If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 8/9 2017 | 97. ÅRGANG |<br /> Uenighet om likedelt<br /> foreldre-permisjon<br /> Tror ikke flere fedre i lang pappa-perm gir flere kvinnelige partnere<br /> Få digital tilgang til 10<br /> juridiske tidsskrifter fra<br /> Universitetsforlaget<br /> ei<br /> TIDSSKR<br /> endomsr<br /> 1 | 2016<br /> årgang 1<br /> 1|2<br /> f<br /> ISSN 0040-7143<br /> I<br /> E<br /> F<br /> ett<br /> af<br /> i<br /> e<br /> Jo<br /> 4e<br /> 06<br /> gor4 ning uså<br /> t<br /> DS<br /> T FO<br /> Øyste<br /> Magn<br /> Kom<br /> 1. janu<br /> Den ny<br /> og inn<br /> m1ateri<br /> grundi<br /> inneho<br /> ga1mm<br /> R<br /> n Jakob Bjerva,<br /> Reiten, Per Kår<br /> rdskif<br /> mentarutgav<br /> ar 2016 trådte ny<br /> e loven fastsetter<br /> eholder også en re<br /> elle endringer. Fo<br /> g hver enkelt para<br /> lder også et lovsp<br /> ret<br /> el lov.<br /> R<br /> U<a title="AdvokatbladetAugSept17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 8/9 2017 | </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=2"> Få digital tilgang til 10 juridiske tidsskrifter </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=3"> Innhold Nyheter 4 Vant frem i retten etter å h</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=4"> Selvbetjent fri rettshjelp Justis­ og beredskapsd</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=5"> get av janteloven og mener at  det kan oppfatte</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=6"> NYHETER Advokat Inger Marie Sun</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=7"> Ny faglitteratur I SALG NÅ Morten Holmbo</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=8"> NYHETER Vil ha ned risikoen for høye advokatr</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=9"> Vi søker advokat til å lede vår avdeling for skat</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=10"> PARTNER­DEBATTEN – Valgfrihet viktigere enn lik</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=11"> PARTNER­DEBATTEN – Men jeg tør påstå at det </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=12"> PARTNER­DEBATTEN – Likedeling bør være første</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=13"> Nye og aktuelle fagtilbud – meld deg på! Se jus.n</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=14"> NYHETER Disiplinær-smell for Forsikringsselskapet</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=15"> NYHETER Help utført omfattes av domstolloven § 21</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=16"> NYHETER Rollespillet foregikk i A</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=17"> NYHETER handler om. Vi skal komme tilbake nes</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=18"> NYHETER Ny gjenåpningsbegjæring i Torgersen-sa</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=19"> – Det fine med enduro­kjøring er at jeg må konsent</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=20"> TEMA: NY PERSONVERN-FORORDNING GDPR i et nøtteska</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=21"> TEMA: NY PERSONVERN-FORORDNING D atatilsynet: Nå </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=22"> TEMA: NY PERSONVERN-FORORDNING Små firmaer ber </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=23"> TEMA: NY PERSONVERN-FORORDNING – Godt personver</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=24"> TEMA: NY PERSONVERN-FORORDNING Datatilsynet: </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=25"> Oversettelsen er jeg ikke helt enig i, for eksemp</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=26"> PROFILEN </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=27"> PROFILEN – Jurister er i posisjon til å endre – </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=28"> PROFILEN ble stoppet av tungt bevæpnet opprør­</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=29"> PROFILEN – Jeg prøv</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=30"> NYHETER Sex-trakasserte klient med slibrige SMS-e</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=31"> NYHETER Vil bedre rettssikkerheten for tvangsm</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=32"> NYHETER Dilemma-drilling for forsvarere Trår du </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=33"> JU§NYTT nr. 8–9/2017 Advokatens fagsider er skrev</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=34"> JU§NYTT nr. 8–9/2017 Priskontrollen ved konses</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=35"> Samferdselsdepartementet: LOV-2017–06–21–102 om e</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=36"> JU§NYTT nr. 8–9/2017 Mangel ved kjøp av fast </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=37"> Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=38"> JU§NYTT nr. 8–9/2017 Follo-saken: Åpent a</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=39"> ANNONSER gaven som redder liv En gave til Leger </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=40"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=41"> stikkordsregister. Boken er ajourfør med loven</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=42"> Bøker og lesestoff ANMELDT AV OLE CHRISTIAN HYGGE</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=43"> det i strandsonen ble innført i 1965. I loven av </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=44"> rett fra STAVANGER I denne spalten tar vi pulsen </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=45"> Å bruke tolk i avhørssituasjoner kan utgjøre et r</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=46"> Advokatsommer – Advokatbladet.no har i spalten «A</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=47"> valg spesial! NYHETER – Uheldig at ikke flere </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=48"> DKNOEYBMHAEMTENRTAREN Når saken er mer ko</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=49"> ADVOKATBRANSJEN MÅ FORNYES </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=50"> DEBATT SOMMEREN DA AGURK-STOFFET BLE ERSTATTET</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=51"> DEBATT le og vårt selvbilde som en nasjon som </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=52"> Jussbuss Strafedømte fratas EØS­vern Av KA</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=54"> Månedensadvokat PålW. Lorentzen I årets valgk</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=55"> Navn: Pål W. Lorentzen, 76 år Tittel: Høyesterett</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=56"> Taushetsplikt vs. skattekontroll Wikborg Rein­a</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=57"> Fra Advokatforeningen stilte Merete Smith, Pål Be</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=59"> Privatpraktiserende advokater Kai Terje Dretvik, </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Nils Kristi</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=61"> Erlend Wessel Carlsen var frem til utgangen av 20</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=62"> Advokat-treff i sør Aust-Agder krets holdt mottag</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=63"> STILLINGSANNONSER Advokat(-er) søkes Vi har ly</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: HENRIK W. BÄRNHOLDT</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=65"> Advokat overvåket av PST Advokat Bent Endresen i </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=66"> Advokater i SosialeMedier Juridisk svømme</a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="AdvokatbladetAugSept17 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a458129?page=68"> CANALI CARLOS SANTOS CAVOUR CESARE ATTOLINI COMMO</a>