If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan 29.<br /> D8CD{JJLG<IJ{E;8><br /> =FKF1J9@C;9PIwE<br /> =FKF1J:8EG@O<br /> =FKF1J:8EG@O<br /> 3–1 3–2 29–24<br /> )'Æ))<br /> v. 40 · 2009<br /> GI@J<KGw<br /> ;@E=I@K@;<br /> City har jämfört<br /> kostnaderna i fyra<br /> västskånska städer.<br /> )Æ*<br /> E<br /> M<br /> D<br /> O<br /> T<br /> N<br /> ÅRETS<br /> DAGST DN NG<br /> 2009<br /> I I<br /> DwE)/J<G<br /> E{A<›K8I8DFJ?@Q@›J@;8E),<br /> L<br /> L<br /> :_`gg\e[Xc\j%Det<br /> var länge sedan jag<br /> hörde så många<br /> vrålkåta skrik.<br /> I<br /> R<br /> N<br /> A<br /> I<br /> =FKF1DwIK<EJM<D8IB<br /> :@KPKLEE<CEK8I=FID<br /> SåblirnyaTriangeln<br /> ■ Vi har gjort ett nedslag i Citytunneln och sett vad som döljer sig under nedgången till Station<br /> Triangeln. <a title="CityM090928.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=1"> Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan</a> <a title="CityM090928.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=2"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090928.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=3"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090928.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=4"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090928.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=5"> REDIGERING: </a> <a title="CityM090928.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=6"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090928.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=7"> REDIGERING: </a> <a title="CityM090928.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=8"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 .šCWbcBkdZ </a> <a title="CityM090928.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=9"> REDIGERING: </a> <a title="CityM090928.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=10"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 '&šCWbcBkdZ KP:BK@CCJ</a> <a title="CityM090928.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=11"> christianloppet.se 2009-års Christianlopp hade </a> <a title="CityM090928.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=12"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090928.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=13"> REDIGERING: JOHAN PIHLEMARK/CECILIA HAGELIN </a> <a title="CityM090928.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=14"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 '*šCWbcBkdZ KARRIÄR J</a> <a title="CityM090928.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=15"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 @eXXš'+ Läs mer på</a> <a title="CityM090928.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=16"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 ',š@eXX Förskollär</a> <a title="CityM090928.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=17"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 CWbcBkdZš'- </a> <a title="CityM090928.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=18"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 '.š@eXX TANDLÄKARE En</a> <a title="CityM090928.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=19"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 CWbcBkdZš'/ PRYL TEKN</a> <a title="CityM090928.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=20"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090928.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=21"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090928.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=22"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090928.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=23"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+'$)/)+*' </a> <a title="CityM090928.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=24"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityM090928.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=25"> REDIGERING: SUSANNA BERGSTRÖM </a> <a title="CityM090928.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=26"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 (,šD`[ </a> <a title="CityM090928.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=27"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 CWbcBkdZš(- Dfkfi SEA</a> <a title="CityM090928.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=28"> </a> <a title="CityM090928.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=29"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 CWbcBkdZš(/ </a> <a title="CityM090928.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=30"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 )&šCWbcBkdZ TV MÅNDAG</a> <a title="CityM090928.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=31"> :@KP×DwE;8>)/J<GK<D9<I)''0 CWbcBkdZš)' TV MÅNDAG</a> <a title="CityM090928.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a5dc229?page=32"> Här och nu.</a>