If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MARKEDSRAPPORT<br /> ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK FORÅR 2016<br /> 2 MARKEDSRAPPORT<br /> Erhvervsejendomme i Danmark · Forår 2016<br /> Udgivet af Nybolig Erhverv<br /> Kalvebod Brygge 1-3<br /> 1780 KØbenhavn V<br /> Tlf.: 4455 5620<br /> nybolig.erhverv@nykredit.dk<br /> nyboligerhverv.dk<br /> Ansvarshavende redaktØr:<br /> Kristian Ryom<br /> Redaktion og tilrettelæggelse:<br /> Stig Plon Kjeldsen<br /> Malene Surangi Meyer<br /> Casper Abild<br /> Camilla Sabroe<br /> Mariana I. MØller<br /> Layout og produktion:<br /> Pia Lynggaard JØrgensen<br /> Fotografer:<br /> Lars MØller<br /> Ebbe Forup<br /> Nærværende markedsrapport, Erhvervsejendomme i Dan-<br /> mark, kan ikke erstatte individuel rådgivning. Nybolig Erhverv<br /> påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de i rapporten<br /> fremsatte oplysninger ligesom Nybolig Erhverv ej heller på-<br /> tager sig ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte<br /> har forb<a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=1"> MARKEDSRAPPORT ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=2"> 2 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=3"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Forå</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=4"> </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=5"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Forå</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=6"> 6 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=7"> Med tanke på at vækstpausen tegner til at blive k</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=8"> </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=9"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Forå</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=10"> 10 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=11"> Udsigterne for de kommende 12-18 måneder peger på</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=12"> 12 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=13"> værdi, har bevæget sig op mod 1.000 DKK/m2</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=14"> 14 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=15"> På finansieringssiden ser vi fortsat, at der ved </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=16"> 16 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=17"> NyopfØrte lejligheder udlejes i et niveau op til </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=18"> 18 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=19"> Esbjergs store vækstvisioner Esbjerg by har store</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=20"> 20 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=21"> typisk ligger i niveauet 5,0-6,0%. I regionens Øv</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=22"> 22 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=23"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Forå</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=24"> 24 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=25"> Udover KØbenhavn K oplever vi, at de lejesØgende </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=26"> 26 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=27"> I forhold til lejeefterspØrgselsudviklingen i Ode</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=28"> 28 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=29"> Øget tilflytning af virksomheder i Horsens Horsen</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=30"> 30 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=31"> Stabilisering i kontorledigheden I Aalborg er mæn</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=32"> 32 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=33"> Med udviklingen er dele af Esbjerg centrum gledet</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=34"> 34 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=35"> Det betyder, at muligheden for optimal pladsudnyt</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=36"> 36 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=37"> Vi forventer derfor, at tomgangen reduceres i lØb</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=38"> 38 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=39"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Forå</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=40"> 40MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Fo</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=41"> Mange virksomheder oplever ordrefremgang, og det </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=42"> 42 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=43"> Finanstilsynet har i en ny vejleding indfØrt skær</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=44"> 44 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · F</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=45"> grænsenytten af de pengepolitiske tiltag er aftag</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=46"> E-mailservicen ”Investering” ”Nybolig Erhverv </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=47"> Med 25 forretninger, fordelt over hele landet, er</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme i Danmark_Foraar_2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/4a60f92c?page=48"> </a>