If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
Vattenlavemang<br /> För bättre tarmkontrollNu har han friheten att själv bestämma...<br /> ... när han vill gå ut med sina vännerBättre kontroll är nyckeln till ökad livskvalitet för människor med tarmproblem<br /> Förstoppning och avföringsinkontinens kan innebära att man avstår från att gå till sitt arbete eller medverka i sociala aktiviteter. För den som lider av tarmproblem är en av de viktigaste faktorerna för ökad livskvalitet att minimera risken för ofrivilligt avföringsläckage genom att själv kunna bestämma tid och plats för toalettbesöken.<br /> Peristeen® vattenlavemang är ett dokumenterat effektivt lavemangssystem.1 <br /> Vatten förs in i ändtarmen och ger en peristaltisk rörelse av tarmen, så att avföringen kommer ut genom ändtarmsöppningen. Denna procedur främjar tarmrörelser i hela tarmen, vilket förebygger både kronisk förstoppning och avföringsinkontinens.Förstoppning och avförings-<br /> inkontinens förhindras genom att<br /> tarmen töms mer effektivt2<br /> <a title="Peristeen &bull; F&ouml;r b&auml;ttre tarmkontroll page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4affc869?page=1">Vattenlavemang För bättre tarmkontroll</a> <a title="Peristeen &bull; F&ouml;r b&auml;ttre tarmkontroll page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4affc869?page=2">Nu har han friheten att själv bestämma... ... när</a> <a title="Peristeen &bull; F&ouml;r b&auml;ttre tarmkontroll page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4affc869?page=3">Bättre kontroll är nyckeln till ökad livskvalitet </a> <a title="Peristeen &bull; F&ouml;r b&auml;ttre tarmkontroll page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4affc869?page=4">Förstoppning och avförings- inkontinens förhindra</a> <a title="Peristeen &bull; F&ouml;r b&auml;ttre tarmkontroll page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4affc869?page=5">Peristeen® vattenlavemang Med Peristeen är det </a> <a title="Peristeen &bull; F&ouml;r b&auml;ttre tarmkontroll page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4affc869?page=6">Peristeen® – för bättre tarmkontroll Förebygge</a> <a title="Peristeen &bull; F&ouml;r b&auml;ttre tarmkontroll page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4affc869?page=7">Bevisat signifikant reduktion av den totala tiden s</a> <a title="Peristeen &bull; F&ouml;r b&auml;ttre tarmkontroll page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4affc869?page=8">Peristeen® sortiment Peristeen® </a>