If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 2 | 2019<br /> PÅ PATRULL I SKOLKORRIDOREN<br /> HASSAN HAR VARIT POLIS I BEIRUT<br /> OROSMOLN I BUDGETEN<br /> EFFEKTIVISERINGSKRAV OCH FLER ELEVER TILL FRISKOLOR<br /> TEMA IM-PROGRAM Rapport pekar på brister i likvärdigheten ELEVFRÅNVARO Ogiltig<br /> frånvaro börjar med giltig PEDAGOGIK Slumpgenerator fördelar ordet i klassrummet<br /> KRÖNIKAN Peter Pripp, Malmö latinskola FRAMTID 500 000 invånare i Malmö 2050<br /> Statens reträtt blir kommunernas ansvar<br /> NÄR STATEN SLÅR till reträtt i arbetsmarknadspolitiken kommer kommunerna stäl-<br /> las inför en oerhörd utmaning. Även med fortsatt sjunkande arbetslöshetssiffror står<br /> stora grupper utanför arbetsmarknaden. Malmö är en av de kommuner där den ut-<br /> maningen är som allra störst. Det kommer finnas all anledning att fortsatt fokusera<br /> på hur den centrala ansvarsfrågan i gränssnittet mellan utbildnings-, arbetsmarknads-<br /<a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=1"> GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERS</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=2"> Statens reträtt blir kommunernas ansvar NÄR STAT</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=3"> Innehåll 4 6 8 10 12 16 18 20 </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=4"> Sen budget med flera orosmoln Gymnasie- och vuxenu</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=5"> </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=6"> TEMA IM-PROGRAM Nya krafttag för IM-programme</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=7"> Det handlar om en kartläggning av var vi är nu oc</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=8"> TEMA IM-PROGRAM INTRODUKTION PROGRAMMEN till</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=9"> YRKESINTRODUKTION o </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=10"> </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=11"> ”Ogiltig frånvaro börjar med giltig” Malmös kom</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=12"> Hassan El Moussaoui Att vara vaktmästare </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=13"> </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=14"> HASSAN EL MOUSSAOUI Arbetsplats: Universitetsholm</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=15"> Visst arbetar Hassan med de sedvanliga vak</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=16"> </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=17"> Skolinspektionen vill se större flexibilitet Sko</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=18"> Slumpgenerator fördelar ordet Handuppräckning led</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=19"> Bör handuppräckning för att svara på frågor </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=20"> År 2050 uppskattas Malmö ha passerat halvmiljonst</a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=21"> ÅR 2047 ELLER 2048 beräknas Malmö komma upp i en </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=22"> Krönikan Peter Pripp </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=23"> UPPSNAPPAT OKLAR FRAMTID FÖR ARABISKA SPRÅKET </a> <a title="Edico 2 &ndash; 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4b3493e8?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD GYMNASIE- OCH VUXENUTBIL</a>