If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 28. september 2011<br /> 15<br /> Kurt strand i afslørende e-mail om bandernes<br /> banKens tjeneste “uafhængigt” magasin familiefotos<br /> Cavling 2011<br /> Foto: Thomas Tolstrup<br /> Spørgsmål<br /> Kontakt komiteens koordinator, Mette Eeg, me@journalistforbundet.dk, eller<br /> kommunikationskonsulent Troels Johannesen, tjo@journalistforbundet.dk, 3342 8000.<br /> Cavling-komiteen indkalder<br /> herved forslag til modtagere<br /> af Cavlingprisen 2011<br /> Prisen gives til en journalist eller en gruppe af journa-<br /> lister i samarbejde, der i særlig grad har udvist initiativ<br /> og talent i 2011. Cavlingprisen blev indstiftet 18.<br /> december 1944 i anledning af journalistforbundets 40<br /> års dag og til minde om forbundets stifter, journalisten<br /> og forfatteren Henrik Cavling (1858-1933).<br /> Forslag, der skal have været offentliggjort inden ind-<br /> sendelsesfristens udløb, bedes indsendt til me@journa-<br /> listf<a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=1"> 28. september 2011 15 Kurt strand i afsl</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=2"> Cavling 2011 Foto: Thomas Tolstrup Spørgsmål Ko</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=3"> 8 foto Martin Dam Kristensen 20 foto Enhedslis</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=4"> lEdER tekst øjvind hEssElagER oeh@journalisten.dk</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=5"> nyhEd tekst jakob albREcht joURnALIsTUddAnnELsER</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=6"> ovERblik redigeret af andREas maRckmann andREassE</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=7"> Iscenesættelsens mester Filmiske tableauer og en</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=8"> kommunikation tekst andERs c. østERby foto maRtin</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=9"> ∞ jysKe banK UAfhængIg. Kurt Strand har fået de s</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=10"> ∞ Men jeg kan i</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=11"> ∞ banKdireKtør med egen tv-Kanal Jyske Bank b</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=12"> ∞ Kurt Kan brande Spin </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=13"> journalister som privatpersoner og menings- danne</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=14"> nyhEd tekst Emil EllEsøE ditzEl illustration juli</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=15"> ∞ </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=16"> ∞ »Karsten Thystrup har ikke redigeringsr</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=17"> KONFERENCE 29. oktober 2011 En DJ-JUBILÆUMSKOnFE</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=18"> undERsøgElsE tekst jakob albREcht valgsejr til m</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=19"> »Rundt om politikken og spillet, men renset </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=20"> Visa pour</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=21"> REpoRtagE/Foto </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=22"> ∞ dEn doBBELTE PULITzER-VIndER Barbara Davids</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=23"> ∞ RosEs hIsToRIE blev inspirationen til Barba</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=24"> JUÁREZ, MEXICO: DEC. 17, 2008 – I denne bil blev </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=25"> Jamiel Shaw Sr. knæler ved den unge Jamiels kiste</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=26"> ∞ gelske karikaturmester William Hogarth. De</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=27"> der, mens alle er klar over, at det hele stadig t</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=28"> REpoRtagE tekst gERd laugEsEn foto bERit hvassum </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=29"> ∞ »D</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=30"> Indtil i foråret havde hun en hjælper, en 86</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=31"> en tredje rejser sig glædesstrålende fra stolen –</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=32"> anmEldElsER redigeret af chRistinE ElisabEth møll</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=33"> film Dokumentar om Amerikas grå tante gIt</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=34"> dEbat∞ ∞ </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=35"> PRESSEFOTOGRAFFORbundET Dagsorden P</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=36"> ∞ Billeder kan skabe op- mærksomhed, men de ka</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=37"> ∞ På sprogets slagne vej ligger klicheerne først </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=38"> jobskiFtE Sarah Iben Almbjerg Fra Betty Nansen T</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=39"> ∞ Annette Houman 1/9 fra chefkonsu- lent i DI –</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=40"> ∞ jobskiFtE </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=41"> ∞ næsTE nUmmER Af joURnALIsTEn </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=42"> nyt, nyt, nyt om medier og KommuniKation hvem fik</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=43"> og kritiske platform. vi fortæller insidehistorie</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=44"> FREELANCEANNONCER EKKO PRESSEFOTO STORKØBENHAVN </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=45"> Journalisten.dk Kommunikationskonsulent S</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=46"> KommuniKAtionschef til AU KommUniKAtion, HEAltH A</a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=47"> »Når man først har begået masser af fejl på </a> <a title="Fagbladet Journalisten nr. 15 2011 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cae48e3?page=48"> PP MASKINEL MAGASINPOST ID-NR.: 42.008 AL HENVEND</a>