If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Vågetjenesten<br /> Helsingør<br /> Når livet rinder ud<br /> Udgave december 2014<br /> Hvem er Vågetjenesten?<br /> Vi er en gruppe frivillige, som ofte har en faglig<br /> baggrund fra sundhedssektoren.<br /> Vi tilbyder vores hjælp og bistand til døende og<br /> deres pårørende i den allersidste tid.<br /> Vi tilbyder en hånd at holde i, et menneske<br /> at tale med.<br /> Vi giver tryghed, ro og nærvær ved at være tilstede<br /> hos den døende.<br /> Vi giver de pårørende mulighed for et lille pusterum.<br /> Vi kommer både på plejecentre og i private hjem.<br /> Vi kommer i de sidste dage efter henvisning<br /> fra læge, hjemmepleje, akutteam og plejecentre.<br /> Vi udfører ikke plejearbejde men kan ryste en pude<br /> eller give lidt at drikke.<br /> Vi har tavshedspligt og må ikke videregive<br /> p<a title="vaagetjenesten web page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cfd2123?page=1"> Vågetjenesten Helsingør Når livet r</a> <a title="vaagetjenesten web page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cfd2123?page=2"> Hvem er Vågetjenesten? Vi er en gruppe frivillige</a> <a title="vaagetjenesten web page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cfd2123?page=3"> Vi kommer i de sidste dage efter henvisning </a> <a title="vaagetjenesten web page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4cfd2123?page=4"> Vågetjenesten Helsingør For yderligere oplysning</a>