If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Avtalsboken<br /> 2017<br /> Nr 3 – utgiven oktober 2017. Utkommer 4 ggr/år.<br /> Så fungerar HBV-avtalen<br /> UPPHANDLAT ENLIGT LOU<br /> HBV har i egenskap av inköpscentral<br /> genomfört upphandlingar inom olika<br /> kategorier enligt lag om offentlig upphand-<br /> ling (LOU). Alla medlemmar omfattas av<br /> upphandlingarna om de inte inkommit med<br /> en särskild avanmälan i förväg. Undantag<br /> gäller dock för Elkraft och Biogas som bara<br /> gäller i förväg anmälda organisationer.<br /> Organisationer som inte är medlemmar men<br /> nära knutna till medlemmarna i HBV till<br /> exempel kommuner kan i förväg anmäla sig<br /> till HBVs upphandlingar och därmed ha rätt<br /> att enligt LOU få avropa från HBV-avtalen.<br /> RANGORDNING<br /> Avropsordning är rangordning. Om avrops-<br /> svar från leverantör med högre rangordning<br /> inte uppfyller beställarens behov eller inte<br /> kan leverera, tillfrågas nästa leverantör<br /> i rangordn<a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=1"> Avtalsboken 2017 Nr 3 – utgiven oktober 2017. Utk</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=2"> Så fungerar HBV-avtalen UPPHANDLAT ENLIGT LOU HB</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=3"> ÖVERSIKT HBV-AVTAL A Avfallshanteringsprodukter</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=4"> HBV-AVTAL NYTT AVTAL Avfallshanterings- produ</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=5"> • Teknova Byggsystem AB • Windoor Sverige AB Bio</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=6"> Elkraft 2016 Gäller endast föranmälda medlems</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=7"> B. Glidhängda fönster i trä/aluminium inkl monter</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=8"> B. Insamlingsenheter med Hemnod och Hemnod Light.</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=9"> 2. LIB Luck och InredningsBolaget AB 3. Skånebesl</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=10"> I. Bogserade sopmaskiner. • Aebi Schmidt Sweden A</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=11"> • Skyltteknik Nordic AB • Swedsign AB Storköksut</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=12"> Trädgårdsprodukter A. Grossistmaterial. 1. Grönt </a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=13"> LEVERANTÖRER A Acwie Interiör AB (fd Västerort</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=14"> F. Redskapsbärare 45–75 hk. Förnyad konku</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=15"> Norrtälje, 0176-225 790 Nyköping, 0155-205 240 Ny</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=16"> AT Drift AB HBV-avtal: Tvättstugeutrustning B</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=17"> Malmö, 075-241 74 00 Norrköping, 075-241 13 39 No</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=18"> Blidsbergs Mekaniska AB HBV-avtal: Park- och</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=19"> Bysmeden Lås AB HBV-avtal: Lås- och passersy</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=20"> Eskilstuna, 016-17 55 30 Falun, 023-75 54 80 Gävl</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=21"> Daw Nordic AB HBV-avtal: Måleriprodukter, ta</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=22"> EA Gruppen AB HBV-avtal: Tvättstugeutrustning</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=23"> A. Webb-DUC-ar med tillbehör. Rangordning</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=24"> Enomic Fönster Sverige AB HBV-avtal: Fönster</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=25"> För län och rang se www.hbv.se Giltighetst</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=26"> Gunnar Nilsson Maskin AB HBV-avtal: Markvårds</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=27"> Heimbach Filtration AB HBV-avtal: Luftfilter </a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=28"> Input Interiör Sweden AB HBV-avtal: Studentmö</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=29"> Giltighetstid: 2018-08-31 Produkter: Pellets, trä</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=30"> L Lapab Maskin AB HBV-avtal: Markvårdsmaskin</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=31"> Produkter: Elkraft till rörligt elpris, fast elpr</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=32"> Mockfjärds Fönsterentreprenad AB HBV-avtal: </a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=33"> Nomaco AB HBV-avtal: Elfordon A. Korta fordo</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=34"> OKQ8 AB HBV-avtal: Eldningsolja och diesel A</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=35"> Peter Töndel Markbyggarna AB HBV-avtal: Avfal</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=36"> Proglas Sverige AB HBV-avtal: Säkerhetsdörrar</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=37"> Rindi Pellets AB HBV-avtal: Pellets För län s</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=38"> Scandinavian Kitchen AB HBV-avtal: Köksförny</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=39"> Skyltteknik Nordic AB HBV-avtal: Skyltar A. </a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=40"> Storsjökök AB HBV-avtal: Köksförnyelse och i</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=41"> Svenska Skydd AB HBV-avtal: Dörrar B. Klassa</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=42"> Söderkyl AB HBV-avtal: Vitvaror C. Installat</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=43"> Kontakt: www.tools.se, 08-450 26 70 Arvika, 0570-</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=44"> Vitvarufixarn Norr AB HBV-avtal: Tvättstugeut</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=45"> Woody Bygghandel AB HBV-avtal: Byggmaterial F</a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=46"> Trelleborg, Byggvaruhuset, 0410-156 70 Trosa, NA </a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=47"> ANTECKNINGAR </a> <a title="Avtalsboken Nr 3 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d0921a6?page=48"> HBV är en ekonomisk förening som ägs av sina medl</a>