If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FRÅN DEN LEDANDE TILLVERKAREN AV LEKPLATSER SOM FRÄMJAR BARNS UTVECKLING<br /> www.KOMPAN.se<br /> ICON<br /> Välkommen till ICON, den mest avancerade lekplats vi<br /> någonsin har byggt – nu tar vi världens lekplatser in i<br /> framtiden. Genom att kombinera elektroniska spel och<br /> hälsosamma lekplatser i en utomhusmiljö ger ICON<br /> barn och tonåringar allt de någonsin kunnat önska<br /> sig.<br /> MANTARÓ, SPANIEN<br /> 2<br /> Elektroniska spel under öppen himmel<br /> Tanken bakom ICON är att ta det bästa från två världar. ICON kombinerar dataspelens spänning med aktiv<br /> utomhus lek, vilket ger barnen en sundare livsstil. Cirkeln här nedanför visar de fördelar för hälsa, utbildning<br /> och social integration som utomhuslekplatser medför. Sammanför dessa aspekter med den nära relation da-<br /> gens barn har till elektroniska spel och du har den mest tilltalande lekplatsen i världen.<br /> Häls<br /> a Lekplatser förbättrar<br /> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=1"> FRÅN DEN LEDANDE TILLVERKAREN AV LEKPLATSER SOM F</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=2"> ICON Välkommen till ICON, den mest avanc</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=3"> Elektroniska spel under öppen himmel Tanken bakom</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=4"> Lekplatsen som leker med Barn har alltid tyckt om</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=5"> DÄRFÖR ÄR ICON EN SUCCÉ NÄR LEKEN BLIR EN </a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=6"> DÄRFÖR ÄR ICON EN SUCCÉ SPEL ÄR BRA UTOMHUS</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=7"> Övervikt och I EU uppfyller 72% av 15-år</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=8"> PLAY THE KOMPAN WAY OM DU INTE KÄNNER TILL OSS..</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=9"> KOMPAN PLAY INSTITUTE SPEL SOM GRUNDAR SIG PÅ KUN</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=10"> FALLSTUDIER ”DET ÄR PRECIS SOM ETT DATORSPEL, ME</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=11"> TENSTA, SVERIGE Tensta har Sveriges första dators</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=12"> PRODUKTER </a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=13"> TA KONTROLLEN ÖVER DIN SPINNER Nyckeln till framg</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=14"> VÄLJ SPEL Navigera dig fram till det ICON-spel du</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=15"> ICONS SORTIMENT ICON-spelen är utforma</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=16"> ICON-STATISTIK NYTTIG ONLINE STATISTIK ICONs ON</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=17"> ICON FINNS I TVÅ UTGÅVOR: ONLINE-UTGÅVA som erbju</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=18"> ICON SERVICE- PAKET KOMPAN erbjuder två olika se</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=19"> TYSKLAND SPANI EN USA NOR</a> <a title="KOMPAN ICON 2011 (SE) page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d3342e2?page=20"> Få mer information om KOMPAN Produkterna i vårt </a>