If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Forskning och utbildning<br /> inom medicin, vård<br /> och folkhälsa<br /> MEDICINSKA FAKULTETEN VID LINKÖPINGS UNIVERSITET<br /> 1<br /> Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet bedriver forsk­<br /> ning och utbildning inom medicin, vård och folkhälsa. Exempel på<br /> forskningsområden där vi ligger i frontlinjen är medicinsk bild­<br /> vetenskap, regenerativ medicin, systemneurobiologi och forensiska<br /> medicinska vetenskaper.<br /> Linköpings universitet är känt som ett innovativt universitet som<br /> vågar tänka djärvt och nytt. Medicinska fakulteten är en viktig del i<br /> den traditionen. Vi var först i Sverige med att införa problembaserat<br /> lärande, PBL, i undervisning på universitetsnivå och först i världen<br /> med studentledda sjukhusavdelningar som tar emot riktiga patienter.<br /> Vi fokuserar på nära samarbete över yrkes­ och forskningsgränser, en<br /> kombination som gjort vår forskning och utbildning framgångsrik.<br<a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=1"> Forskning och utbildning inom medicin, vård och f</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=2"> Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet </a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=3"> Grundutbildningsprogram Vid Medicinska fakultete</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=4"> »Det finns en hög kompetens i pedagogik bland lära</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=5"> Praktiska övningar: Clinicum Färdighetsträning </a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=6"> Världens första visualiseringsbord </a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=7"> Interprofessionellt lärande Ett viktigt inslag ä</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=8"> Utbildningar avancerad nivå och påbyggnadsprogram</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=9"> Forskarutbildning Forskarstuderande vid Medicins</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=10"> Forskning Vår forskning spänner över hela det me</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=11"> Forskare vid Medicinska fakulteten berättar: M</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=12"> Några smakprov från vår forskning: Digital patol</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=13"> Minnen kan ärvas epigenetiskt: Feta pappor ger f</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=14"> Greklands kris ger biologiska hälsoeffekter Ung</a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=15"> Medicinska fakulteten i siffor STUDENTER • 3700 </a> <a title="MEDFAK-broschyr-2015_TRYCK-151126-VER-FINAL page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d4269a2?page=16"> Stöd stiftelsen Hälsofonden Hälsofonden stödjer m</a>