If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Norra<br /> Timber<br /> News<br /> Nr 2 • 2023<br /> Från planta<br /> till planka<br /> – Helheten viktig<br /> för Hanna Östman<br /> De tog en<br /> genväg till<br /> husdrömmen<br /> AI fixar<br /> matchmaking<br /> på Sävar Såg<br /> Norra Timber News nr 2 2023<br /> 1<br /> LEDARE<br /> Allt<br /> minskar!<br /> Sitter i plan på väg hem från 2023 års Internationella Soft Wood-konferens i Wien. Jag har<br /> under några intensiva dagar diskuterat med och lyssnat till de främsta analytikerna i bran-<br /> schen. Den tydligaste slutsatsen är att efterfrågan minskar över i princip alla stora marknader<br /> i världen. Exempelvis så förväntas träkonsumtionen falla med nästan 20 procent i EOS-om-<br /> rådet mellan 2021 och 2024. Faktum är att man måste gå tillbaka till 2014 för att hitta dessa<br /> konsumtionsnivåer. Nordamerikas byggande och träkonsumtion faller också men inte lika<br /> mycket, där förväntas vändningen komma tidigast. Kinas byggand<a title="Norra Timber News 2023-2 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=1"> Norra Timber News Nr 2 • 2023 Från planta t</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=2"> LEDARE Allt minskar! Sitter i plan på väg hem</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=3"> BYGGPRODUKTER Säker impregnering Impregnerat</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=4"> BYGGPRODUKTER Dagens träskyddsmedel är vatten</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=5"> Minst 99% kärnved Kärnfurutrall från norrländska</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=6"> REPORTAGE Från planta till planka – Helheten vikt</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=7"> REPORTAGE » Det är intre</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=8"> REPORTAGE </a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=9"> REPORTAGE De tog en genväg till husdrömmen Att r</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=10"> REPORTAGE Fabriksmålad ytter</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=11"> Årgångsvirke från norrländska skogar Norrlan</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=12"> INDUSTRI AI fixar matchmaking på Sävar såg Indust</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=13"> INDUSTRI Hur går det till? Inko</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=14"> NOTISER Foto: Svenskt Trä/Christina Brandin Engl</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=15"> MARKNADSCHEF Marknadschef Erik Eliasson +46(</a> <a title="Norra Timber News 2023-2 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/4d724366?page=16"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ Å</a>