If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 10.<br /> Ti grunner<br /> til at<br /> cottoVer®<br /> er best!<br /> ,<br /> li<br /> !<br /> Redd<br /> verden<br /> tt hver<br /> dag<br /> VAREMERKEBYGGENDE<br /> MILJØVENNLIG<br /> Takk for at<br /> du velger<br /> Svanemerket®!<br /> FORBEDRER<br /> ARBEIDS-<br /> VILKÅRENE<br /> KONTROLLERT<br /> PRODUKSJONSLØP<br /> REDUSERER KLIMAUTSLIPP<br /> «TRYGG TEKSTIL»<br /> FAIRTRADE –<br /> SERTIFISERT BOMULL<br /> GOD KVALITET<br /> PEOPLE & PLANET<br /> Vi står overfor mange alvorlige miljøproblemer i dag. Global oppvarming, miljøgifter og<br /> ufornuftig bruk av ressurser. Alle er knyttet sammen med produksjon og forbruk. Vi bruker mer,<br /> og det belaster naturen og miljøet. Miljømerking skal gjøre det lettere for oss kunder å gjøre<br /> miljøbevisste valg. Et produkt som er sertifisert oppfyller den aktuelle organisasjonens kriterier.<br /> cottoVer® har valgt sertifiseringer som tar for seg kv<a title="Cottover_salgsfolder page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/4f4388ad?page=1"> 10. Ti grunner til at cottoVer® er best!</a> <a title="Cottover_salgsfolder page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/4f4388ad?page=2"> , li ! Redd verden tt hver dag VAREME</a> <a title="Cottover_salgsfolder page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/4f4388ad?page=3"> FAIRTRADE Fairtrade® er en internasjonal, organi</a> <a title="Cottover_salgsfolder page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/4f4388ad?page=4"> 10 grunner til å velge cottover®! På hvilken måt</a> <a title="Cottover_salgsfolder page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/4f4388ad?page=5"> for. Miljømerkede produkter kan ha noe høyere pri</a> <a title="Cottover_salgsfolder page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/4f4388ad?page=6"> Det er ikke bare våre produkter som gjør en forsk</a> <a title="Cottover_salgsfolder page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/4f4388ad?page=7"> cottoVer® COLLECTION T-SHIRT MAN</a> <a title="Cottover_salgsfolder page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/4f4388ad?page=8"> Hefa AB · Print: Risbergs Information & Media A</a>