If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> HÖSTEN<br /> 2015<br /> TEMA FORSKNING<br /> ÖVER GRÄNSERNA<br /> När alkohol<br /> tar över hjärnan<br /> ANNA FAHLGREN<br /> Biolog bland<br /> ortopederna<br /> GILLIAN EINSTEIN<br /> Tar grepp om<br /> hela människan<br /> PROFILEN<br /> Oliver Gimm<br /> är kirurg<br /> och trollkarl<br /> Johan Dabrosin Mats Uddin,<br /> Söderholm Regiondirektör<br /> Dekanus på i Region<br /> Medicinska Östergötland<br /> fakulteten,<br /> Linköpings<br /> universitet<br /> Välkommen till<br /> Forskning<br /> och utveckling<br /> Tidskriften Forskning och utveckling<br /> ges ut gemensamt av Region Östergöt­<br /> land och Medicinska Fakulteten vid<br /> Linköpings universitet. En gemen­<br /> sam utgivning är en symbol för vår<br /> självklara samverkan i det ömsesidiga<br /> uppdraget att bedriva medicinsk<br /> forskning och utveckling samt utbild­<br /> ning inom hälso­ och<a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=1"> HÖSTEN 2015 TEMA FORSKNING </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=2"> Johan Dabrosin Mats Uddin, Söderholm </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=3"> I FOKUS – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA Där det gräns</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=4"> AKTUELLT I KORTHET På Medicinska fakultetens och </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=5"> AKTUELLT I KORTHET Kejsarsnitt ökar inte diabe</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=6"> Varför translationell forskning är så viktig </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=7"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=8"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA Gränsöversk</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=9"> FAKTA Storsatsning på nytt centrum för social oc</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=10"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=11"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA Biolog bland </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=12"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA ”Nu tar v</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=13"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA iskan” </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=14"> Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiolo</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=15"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA Kåda so</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=16"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA Jakten på smärta</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=17"> TEMA – FORSKNING ÖVER GRÄNSERNA orsaker Avanc</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=18"> PRISER OCH UTMÄRKELSER </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=19"> STRATEGI OCH UTVECKLING Hur mycket </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=20"> STRATEGI OCH UTVECKLING Modern teknologi ger nya</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=21"> STRATEGI OCH UTVECKLING rskning Genom samarbete</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=22"> PROFILEN FAKTA Oliver Gimm Gör: Kirurg, fors</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=23"> Magin sitter i generna Som kirurg och genforskare</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=24"> PROFILEN </a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=25"> UTBILDNING Bästa läkarutbildningen i Linköpi</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=26"> AVHANDLINGAR I SAMMANFATTNING Läs hela avhandling</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=27"> AVHANDLINGAR I SAMMANFATTNING Förlossnings­ d</a> <a title="RO_tidskr_FoU 2 2015_WEBB_HQ page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/506900a3?page=28"> Föredrar du film? Vår forskning finns även som web</a>