If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 1 2019 | 99. ÅRGANG |<br /> Advokater kjemper for tingretten<br /> Frykter svekket<br /> juridisk miljø<br /> BESTILL GRATIS PRØVETILGANG PÅ JURIDIKA.NO<br /> Nye titler på Juridika<br /> Nå finner du Universitetsforlagets jusstidsskrifter,<br /> fagbøker og ajourførte lovkommentarer på Juridika.<br /> KONTAKT: POST@JURIDIKA.NO JURIDIKA.NO<br /> Innhold<br /> Nyheter<br /> 4 En av fem straffedommer avsagt<br /> i Høyesterett uten prinsipiell interesse<br /> 5 Kritiserer Stortinget for manglende<br /> helhet<br /> 6 Reagerer på hvitvaskings-tilsyn:<br /> – Tilsynsrådet har lagt feil lovtolkning<br /> til grunn i flere år<br /> 10 Kritiserer: Tilsynsrådets nye veileder<br /> om hvitvasking<b<a title="Advokatbladet_01-2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 1 2019 </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=2"> BESTILL GRATIS PRØVETILGANG PÅ JURIDIKA.NO </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=3"> Innhold Nyheter 4 En av fem straffedommer avs</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=4"> MR-regel på høring Fi</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=5"> risiko for dette. Med mennes- kerettigheter me</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=6"> NYHETER Reagerer på hvitvaskings-tilsyn – Til</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=7"> NYHETER vtolkning til grunn i flere år TAKK FOR S</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=8"> NYHETER for å unngå kredittrisiko, kan man da </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=9"> vurderingene. (I praksis gjøres jo også den mater</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=10"> NYHETER Legalis: – Streng tolkning Advokatfirmaet</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=11"> rer NYHETER vasking Jon Petter Rui er hvitv</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=12"> NYHETER Drap, narkotika – dette var juryordning</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=13"> Juryen i Borgarting lagmannsrett un</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=14"> NYHETER Hun er BAHRs fjerde kvinnelige partner</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=15"> Mål: En tredjedel kvinner Advokatfirmaet Wiersholm</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=16"> TEMA: DOMSTOLSAMMENSLÅING </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=17"> av tingretten TEMA: DOMSTOLSAMMENSLÅING </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=18"> TEMA: DOMSTOLSAMMENSLÅING </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=19"> klaffer. Men ifølge Wold er det ikke uvanlig at f</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=20"> TEMA: DOMSTOLSAMMENSLÅING Slaget står i oktober A</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=21"> – Juss er juss, uansett hvor i Norge man praktise</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=22"> NYHETER blant dommerne, mene</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=23"> Hanne Skaarberg Holen, Christian Reusch og Ketil </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=24"> Nye retningslinjer for Et arbeidsutvalg har laget</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=25"> sivile saker Arbeidsutvalget bestod av fra v. tin</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=26"> NYHETER I oktober 2016 skriver advokaten en</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=27"> på ook – ilagt advarsel enhver som ønsker </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=28"> Aktuelle fagtilbud våren 2019 – meld deg på! </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=29"> På spørsmål om hva som er hans styrke som advokat</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=30"> NYHETER rådgiver, og jobbet mye hjemmefra. Si­</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=31"> NYHETER Advokathverdage</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=32"> Avant Legal 365 IT-lØsning for advo</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=33"> JU§NYTT nr. 1/2019 Advokatens fagsider er skrevet</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=34"> JU§NYTT nr. 1/2019 Lovendringer 23. november 20</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=35"> Tryggere bolighandel Justis- og beredskapsdepart</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=36"> JU§NYTT nr. 1/2019 Om å gjøre et testament ug</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=37"> Erstatning for uforholdsmessig nødvergehandling H</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=38"> JU§NYTT nr. 1/2019 Ikke krav på sykepenger Høye</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=39"> Professor Hans Petter Graver har nylig utgitt «O</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=40"> Bøker og lesestoff Savner advokat-debatt om salær</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=41"> profesjoner, mens del fire omhandler rettspolitis</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=42"> NYHETER Berit Reiss-Andersen talt</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=43"> NYHETER </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=44"> rett fra TØNSBERG I denne spalten tar vi pulsen p</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=45"> Navn: Johanne Ugulen Bærland Alder: 45 Stilling: </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=46"> Bredt advokat-engasjement – På tampen av 2018 int</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=47"> og viktige rettsavklaringer NYHETER C p 1 o </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=48"> </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=49"> eia E–E ntdtåeuirncuyattodigoaennnklienregustkgra</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=50"> DEBATT PROSEDYREKRAVET: – TILSYNSRÅDETS JURIDI</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=51"> Advoka en t </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=52"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=53"> Månedensadvokat Hans Henrik Klouman </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=54"> Månedensadvokat forventninger om mangfold til </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=55"> både i ledergruppen og juridisk avde­ ling totalt</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=56"> TEKST: THEA N. DAHL Dropper konkurs- og panteret</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=57"> leggelsen før den var et fak- tum. Heller ikke Ad</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=59"> Slutt for den store røde I starten av januar ble </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Sandra Lauri</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=61"> Advokat Ragnhild Kverneland har sluttet som partn</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=62"> NYHETER Advokatgründer og i ve Etter å ha bruk</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=63"> NYHETER rdenstoppen på vannski! NYTT MÅL – VM va</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=64"> Navn og alder: KRISTIN VEIERØD (51) Tittel: </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=65"> e Kontakt oss gjerne på tlf. 5</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=66"> Advokater i SosialeMedier Hjort-direktør C</a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="Advokatbladet_01-2019 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/512130e2?page=68"> Avsender: Den norske Advokatforening Kr. Augustsg</a>