If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ProFessionsgrundla<br /> For ergoteraPi<br /> – en dokuMentsaMling oM<br /> Mission<br /> Visioner<br /> Værdier<br /> Faglig etik<br /> og saM-<br /> arbejde<br /> ergoteraPeutForeningen 2008<br /> Professionsgrundlag for ergoterapi 1<br /> g<br /> P<br /> roFessions-<br /> grundlag For<br /> ergoteraPi<br /> ErgotEraPEutEr varEtagEr<br /> borgErintErEssEr indEn for<br /> bEstEmtE samfundsmæssigE<br /> rammEr og bEtingElsEr<br /> Ergoterapi er en profession, som skal tilbyde faglig viden og<br /> specialiseret assistance til borgerne i særlige situationer.<br /> Ergoterapeuter har i det konkrete arbejde til opgave at vare-<br /> tage bestemte sider af den enkelte borgers i<a title="Professionsgrundlag DK page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=1"> ProFessionsgrundla </a> <a title="Professionsgrundlag DK page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=2"> P roFessions- grundlag For ergoteraPi </a> <a title="Professionsgrundlag DK page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=3"> Dokumentsamlingen drejer s</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=4"> Ergoterapi som en nødvendig velfærdsydelse i det </a> <a title="Professionsgrundlag DK page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=5"> Professionsgrundlag for ergoterapi 5</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=6"> dokuMent 2 professionens etiske grunDværDi udarb</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=7"> etiske retningslinjer Etiskeretningslinjerforergo</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=8"> klarlægger sine faglige erfaringer og viden på en</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=9"> · afvejning mellem nytteværdi for den enkelte </a> <a title="Professionsgrundlag DK page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=10"> 10 Professionsgrundlag for ergoterapi</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=11"> d professionens visioner for aktive Deltagere i </a> <a title="Professionsgrundlag DK page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=12"> i dette dokument omtales seks faglige værdier, so</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=13"> d erklæring om meDlemsDemokrati i ergoterapeutfo</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=14"> sige formalia formuleret en holdning til, hvordan</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=15"> Professionsgrundlag for ergoterapi 15</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=16"> dokuMent 7 ergoterapeutforeni</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=17"> bila BILAG 1 eksempler på aktuelle lo</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=18"> 18 Professionsgrundlag for ergoterapi</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=19"> BILAG 3 uDDybning af De enkelte orD i Definitione</a> <a title="Professionsgrundlag DK page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/513d72e3?page=20"> indhold 02 professionsgrunDlag for ergoterapi </a>